Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Het Tracébesluit Zuidasdok ligt van 17 november t/m 28 december 2016 ter inzage

Bericht van dienst Zuidas: “Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) is 10 november vastgesteld. Dit is een aanpassing op het in maart door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok. De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 2016 het bestemmingsplan vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarna zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hiertegen beroep in te stellen bij de Raad van State. Hierop zijn 18 beroepsschriften ontvangen.
Mede op basis van één beroepsschrift is nader onderzoek gedaan en besloten om voorafgaand aan de zitting bij de Raad van State (15 en 16 december 2016) een wijziging in het tracébesluit door te voeren. Het betreft aanvullende geluidsmaatregel bij de noordelijke Schinkelbrug. Onder de bestaande noordelijke brug worden tijdens de bouw van Zuidasdok aanvullende geluidsreducerende maatregelen getroffen, hierdoor wordt het geluid van de beweegbare brug verder beperkt.”
Belanghebbenden kunnen daartegen beroep instellen bij de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.


 

Lees verder over: Dok, Inspraak, Noordzone.