Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 14

Rijk snoeit, Amsterdam voelt het
Geen overkapte snelwegen bij Amstelveen en de Zuidas, geen langere Noord/Zuidlijn en torenhoge huren in het centrum.’De heroverwegingen’ – de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het rijk – bevatten veel voorstellen die de hoofdstad raken. Bijna alle grote infrastructurele projecten rond Amsterdam staan ter discussie vanwege de noodzaak voor het nieuwe kabinet miljarden te besparen. (Het Parool, 3 April 2010)

Bouwvergunning Beatrixpark
Van 30 maart tot 11 mei is de bouwaanvraag BVG/1018/09 voor het parkgebouw ( sanitaire voorzieningen, opslag en servicepunt) op het Boerenweteringpad ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, President Kennedylaan 923. 

Strand Zuid
Voor Strand Zuid is een vergunning verleend van 1 april t/m vrijdag 1 oktober 2010. De vergunning EVE/0245/10 ligt ter inzage van 31 maart tot 12 mei op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, President Kennedylaan 923. 

Startnotitie Milieueffectrapportage VU en VUmc
Het College van Bestuur van de VU en de Raad van het Bestuur van het VUmc hebben een startnotitie voor de herontwikkeling van het gebied tussen de A10, de Gustav Mahlerlaan, de De Boelelaan, de Buitenveldertselaan, de Arent Janszoon Ernstraat, de Overijsselweg en de Amstelveenseweg ingediend bij Burgemeester en Wethouders. Voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan dient een milieu-effectrapport ( m.e.r.)te worden gemaakt. De startnotitie vormt het begin van de m.e.r.- procedure en ligt vanaf 8 april 2010 gedurende zes weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuideramstel, het voorlichtingsloket van het stadhuis en het informatiecentrum in de Zuiderkerk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, t.a.v. de heer R.C. Bakker, postbus 2758, 1000CT Amsterdam. 

Werkzaamheden Europaboulevard
Op zaterdag 10 april en zondag 11 april tussen 07.00 en 21.00 uur zullen 2 putten worden aangebracht een aangesloten op de bestaande rioolleidingen aan de Europaboulevard tussen de oprit van de A10 en de President Kennedylaan. 

Bezwaar tegen lichtreclame Citizen M
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg heeft bezwaar aangetekend tegen de  aanvraag van het hotel Citizen M om een logo te plaatsen op de Westzijde van het hotel aan de Prinses Irenestraat. 

Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op donderdag 15 april is het thema: het redden van de euro – Europa NU
Sprekers: Ad Verbrugge en Govert Buijs
Op donderdagmiddag 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomsten via www.vuconnected.nl 

Joods erfgoed aan de Zuidas
Op woensdag 28 april vindt vanaf 12.15 uur een bijeenkomst plaats in het Hoofdgebouw van de VU, MediaXperience 1A-01, de Boelelaan 1105, over de rol van de Joodse cultuur in Amsterdam en opening van de tentoonstelling Joods erfgoed aan de Zuidas. Marijke Vos, wethouder Zorg en Milieu van Amsterdam komt spreken. De Universiteitsbibliotheek VU mag twee jaar lang onderdak bieden aan de oudste wereldberoemde Joodse bibliotheek van de Portugese Synagoge in Amsterdam.
Toegang is gratis. Wgens een beperkt aantal plaatsen in de zaal is aanmelding vooraf verplicht. U kunt zich aanmelden via: 020-5985187 of w.v.dijk@ubvu.vu.nl. Schriftelijke aanmeldingen kunt u sturen naar : Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, afdeling Bijzondere Collecties/Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur, t.a.v. mevr. Willemien van Dijk, De Boelelaan 1103, 1 B-41, 1081 HV Amsterdam.

Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.