Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 15

STADSDEELBESTUUR ZUID
Het stadsdeelbestuur voor het Stadsdeel Zuid zal bestaan uit Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter, Egbert de Vries ( PvdA), vicevoorzitter, Joep Blaas en Simone Kukkenheim (D66) en Marco Kreuger (VVD)
Paul Slettenhaar bestiert de volgende portefeuilles; Veiligheid, Financiën, Integrale Handhaving (vergunningen), Personeel en Organisatie, Communicatie, Dienstverlening, Sport en Zuidas.
Onder Egbert de Vries ressorteren vanaf 3 mei :Wonen, Welstand en Monumenten, Werk en Inkomen, Armoedebeleid en Inburgering. Verder vallen de posten Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Wijkgericht werken, Stadsdeelhuisvesting, Coördinatie WMO en, verrassend, de Zuidas onder hem.
Joep Blaas mag zich ontfermen over Openbare Ruimte, Groen, Parken, Reiniging en Afvalinzameling, Milieu en ICT.
Marco Kreuger gaat zich bekommeren om ; Verkeer en Vervoer, Parkeren, Welzijn Algemeen, Ouderenzorg, wijkcentra en buurthuizen en Integratie.
Simone Kukenheim mag zich bezig gaan houden met de post  onderwijs en daarnaast zal zij zich bezighouden met Jeugd, Economische zaken (markt, horeca, toerisme) en Kunst en Cultuur.
Zuidas valt dus net als in het bestuur ZuiderAmstel onder 2 portefeuillehouders

Vernieuwen, verbinden en vereenvoudigen
Onder deze titel wordt het programma gepresenteerd aan de Stadsdeelraad. Belangrijke punten zijn het toegankelijker maken van de woningmarkt voor middeninkomens, investeren in nieuwe vormen van participatie en de kwaliteit van het onderwijs.
Het verbinden van Zuideramstel met Oud-Zuid (en van de Zuidas met haar omgeving) wordt gezien als een belangrijke opgave. Alle bewoners moeten een bezoekerskaart krijgen, zodat hun bezoek tegen een gereduceerd tarief kan parkeren. Ook willen de partijen werken aan minder regels en betere dienstverlening, zoals een avondopenstelling van het stadsdeelkantoor. Daarnaast zijn er de bezuinigingen.Om de financiën ook in de toekomst gezond te houden, is het nodig om in de komende periode ruim 24 miljoen euro te bezuinigen. Er wordt in ieder geval níet bezuinigd op onderwijs, voorzieningen voor ouderen of op individuele armoedebestrijding. Ook willen zij de parkeertarieven voor bezoekers niet verhogen.

VU Kwartier – Over de VU – Vrije Universiteit Amsterdam
De nieuwe campus op de Zuidas, hèt internationale zakencentrum van …. Zoals de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas en de Duisenberg School of  Finance.  

Noord-Zuidlijn.
De voorbereidingen voor het boren van de metrotunnels vanaf het Scheldeplein vorderen gestaag. Zeer waarschijnlijk zal de scheidingsinstallatie aan de overkant van de Amstel bij de Ouderkerkerdijk worden gebouwd. Het transport van de te scheiden grond daarheen gaat via buizen vanaf de oprit van de A10, dus geen vrachtwagens door de wijk. De tunnelelementen worden wel per vrachtwagen aangevoerd.
Voor zover mogelijk wordt het maaiveld vast definitief ingericht, waaronder het langs de Europaboulevard lopende fietspad.
De aanleg van de metrotunnel maakt ook vervanging van de gasleidingen door kunststof noodzakelijk. Dat zal in de zomer gebeuren voordat de boormachine gaat werken. Verwacht wordt dat het echte boren per 1 januari 2011 kan beginnen.

Zuidasrun op 25 april
De Zuidas Run 2010 biedt plaats aan 4000 deelnemers, verdeeld over drie afstanden. 16KM en 6KM voor mannen en vrouwen, en een 1KM Kids Run voor de toekomstige Zuidas talenten (max 10 jaar). Aan het eind van de dag is bekend wie zich de winnaars mogen noemen van de Zuidas Run 2010 en weten we welk bedrag we namens de Zuidas kunnen doneren aan het Ronald McDonalds Centre Only Friends

 
Vooraankondiging: bijeenkomst Structuurvisie op 18 mei
Op dinsdag 18 mei om 20.00 uur organiseert Milieucentrum Amsterdam in architectuurcentrum ARCAM een bijeenkomst over de nieuwe Structuurvisie. De bijeenkomst is in de eerste plaats gericht op de nieuwe raadsleden en bestuurders van de stad. Natuurlijk bent u ook van harte welkom. We zullen op deze avond enkele politiek gevoelige ruimtelijke thema’s bediscussiëren, namelijk de toekomst van de haven, de autoluwe stad, de stadsranden en klimaatneutraal bouwen. De discussie per thema wordt ingeleid door een deskundige. De volgende deskundigen geven hun visie:
 Yttje Feddes – Landschapsarchitect en Rijksadviseur voor het Landschap
Thomas Rau – Architect en directeur van bureau RAU
Dirk de Jager – Wethouder stadsdeel West
Bas Amelung – Milieueconoom en directeur van bureau Amelung
 

 

Architectuurlezing door Malcolm Smith, ook op 18 mei
Op 18 mei zal Malcolm Smith, de  nieuwe supervisor van Zuidas  spreken in de Brakke Grond, Nes 45. Aanvang 20.15 uur. Toegang € 10,–Kaarten vooraf te koop bij Arcam, Prins Hendrikkade 600, en aan de zaal vanaf 19.30 uur. Reserveren is niet mogelijk.

Giro d‘Italia
Amsterdam begint in de ban van de Giro te raken. Op 8 mei start deze wielerwedstrijd  op het Museumplein met een tijdrit naar het Stadionplein. 9 mei wordt van Amsterdam naar Utrecht gereden en 10 mei is de start op de Zuidas. De rit gaat dan naar Middelburg.
Regel nu een startbewijs voor uw eigen Giro d’Italia. Op zaterdag 8 mei kunt u meedoen aan deze wielertoer met een individuele tijdrit van het Museumplein naar het Olympisch Stadion. U start vlak achter helden als Ivan Basso, Aleksandr Vinokoerov en regerend wereldkampioen Cadel Evans. Direct nadat de laatste wielrenner is vertrokken, wordt om 17:45 uur het startschot gegeven voor deze Maffe Fietsenparade. Iedere fietser kan meedoen, het maakt niet wat voor fiets u heeft, als hij maar fietst. En de hele wereld kijkt mee! Pimpen kan geen kwaad, want een jury onder leiding van wethouder Carolien Gehrels reikt een prijs uit voor de Mafste Fiets van Amsterdam. Grijp uw kans en fiets mee.Schrijf u voor eind april in via . Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/maffefietsenparade.

Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op donderdag 15 april is het thema: het redden van de euro – Europa NU
Sprekers: Ad Verbrugge en Govert Buijs.
Op donderdagmiddag 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor . Meer in formatie en aanmelden voor deze bijeenkomsten via  www.vuconnected.nl

Joods erfgoed aan de Zuidas
Op woensdag 28 april vindt vanaf 12.15 uur een bijeenkomst plaats in het Hoofdgebouw van de VU, MediaXperience 1A-01, de Boelelaan 1105 over de rol van de Joodse cultuur in Amsterdam en opening van de tentoonstelling Joods erfgoed aan de Zuidas. Marijke Vos, wethouder Zorg en Milieu van Amsterdam komt spreken. De Universiteitsbibliotheek VU mag twee jaar lang onderdak bieden aan de oudste wereldberoemde Joodse bibliotheek van de Portugese Synagoge in Amsterdam.
Toegang is gratis. Wegens een beperkt aantal plaatsen in de zaal is aanmelding vooraf verplicht. U kunt zich aanmelden via: 020-5985187 of Schriftelijke aanmeldingen kunt u sturen naar: ·Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit
Afdeling Bijzondere Collecties/Studiecentrum voor Protestantse
Boekcultuur, t.a.v. mevr Willemien van Dijk
De Boelelaan 1103, 1B-41
1081 HV Amsterdam

Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.

 
Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.