Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 33

VANAVOND: Tour de Horizon Zuidas
De volgende thema avond van BPZ staat gepland op 20 oktober (19.30 uur, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112).
Hier zal de stand van zaken en de ontwikkelingen op korte termijn m.b.t. de Zuidasdeelgebieden de revue passeren.
Drie vertegenwoordigers van Zuidas zullen in dit verband een toelichting/presentatie verzorgen.

Amsterdam kan groei niet aan
Zuidas mogelijke bouwlocatie woningen.
In 2025 is het aantal Amsterdammers met 110.000 gestegen. Dit kan Amsterdam helemaal niet aan. De groei blijkt uit schattingen
van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Informatiebijeenkomst 7 november studentenhuisvesting Boelelaan/Studentenhuisvesting Ravel
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken, ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting Ravel’ voor te bereiden. In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. Op deze bijeenkomst zal een nadere toelichting worden gegeven op het concept-ontwerpbestemmingsplan en wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 7 november 2011, inloop vanaf 19.00 uur, presentatie 19.30 uur, in BL46 (voormalig USC), de Boelelaan 46.
Het concept ontwerpbestemmingsplan in dit kader ligt tot 23 november ter inzage in het Stadhuis, Stadsdeel Zuid en dienst Zuidas.

De Boelelaan: 3 weekenden werkzaamheden in oktober en november
Tussen 21 oktober en 7 november vinden tijdens drie weekenden werkzaamheden plaats aan rijbanen, trambaan, tramrails en tramlus. Dit gebeurt vooral op en rond de kruising van de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan.

Parkeersores laat buurt niet los
Betaald parkeren in grote delen van Buitenveldert lijkt niet de oplossing voor de parkeeroverlast in de wijk. Naar aanleiding van de parkeernota wordt deze maatregel per 1 januari 2012 ingevoerd. Maar zou het zogenaamde belanghebbenden parkeren, een maatregel die eerder al van kracht was in Buitenveldert, geen oplossing kunnen zijn?
In Buitenveldert is steeds grotere parkeeroverlast van forensen. Vooral rondom de Zuidas zijn de parkeerplaatsen schaars.

NS Dienstregeling 2011/2012: Zuidas beter bereikbaar
De nieuwe dienstregeling in de Randstad gaat flink veranderen m.i.v. zondag 11 december 2011. Zo gaan de bekende Intercity’s Amsterdam-Dordrecht/VlissingenVIA HAARLEM rijden, en niet meer via Schiphol. De Intercity’s Lelystad (LLS) – Almere (ALM)- via Duivendrecht (DVD) – Schiphol (SHL) rijden dan verder door naar Leiden Centraal (LEDN) en Den Haag Centraal (GVC).

 Open dag Energiebedrijf VU/VUmc
Energie wordt bij de VU voor een groot deel verantwoord geproduceerd. Laat u informeren hoe men dit precies doet.
Donderdag 27 oktober van 15.00 – 18.00, Energiecentrum VU/VUmc, v.d. Boechorststraat 5.

Nacht van de Nacht 2011
Samen genieten van het donker, in het donker in de stad ervaren. Voor de 7e keer wordt de Nacht van de Nacht georganiseerd. Dit keer op 29 oktober 2011.
Ook op Zuidas zijn bedrijven en gemeente gevraagd die nacht het licht te temperen of geheel uit te doen. Voor meer info klik hier.

Filosofie op de Zuidas
In Filosofie op de Zuidas gaat VU-filosoof Ad Verbrugge in gesprek met een bekende Nederlander. Deze keer is Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer aanwezig met als motto: Nieuwe ideeën voor Nederland. 3 november 2011, 16:00 uur | Amsterdam | Amsterdam Bright City, , Claude Debussylaan 2-8. Toegangsprijs: € 5,-

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.