Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 14

Inzage Ontwerp Structuurvisie & plan MER ZuidasDok t/m 18 april op diverse adressen: o.a. het voorlichtingsloket van het Stadhuis, Amstel 1, het stadsdeelkantoor Zuid, Pres. Kennedylaan 923 en loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. Zienswijze indienen voor 18 april 2012.

24 april 2012 inloopbijeenkomst in het Multifunctioneel Centrum ‘Binnenhof’, A.J. Ernststraat 112, ingang aan schoolplein. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden over ontwerpgeluidsplan Wegaanpassingsbesluit A4 Badhoevedorp–Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer–Amstel. Reactietermijn 5 april t/m 16 mei 2012.

10 april, 20.00 -23.00 uur, Commissie Leefomgeving, raadzaal, Pres. Kennedylaan 923
Openbare vergadering van de Commissie Leefomgeving, stadsdeel Amsterdam Zuid. Bij punt 7 van de agenda – Amstelveenlijn.

11 april, 9.00-17.00 uur raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat, Boekmanzaal, Stadhuis. Op de agenda bij ter kennisname lijst tkn 2 positie AFC en ZuidasDok.

CDA wil Noord/Zuidlijn doortrekken (ANP, Het Parool)

“De Kamerfractie van het CDA wil dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) onderzoek laat doen naar het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Het CDA wil niet dat de nieuwe metrolijn, die eind 2017 moet gaan rijden, eindigt op station Zuid. Lees hier verder. ”

Steun voor ondertunneling Zuidas

PropertyNL  berichtte:”De Tweede Kamer steunt het plan voor de ondertunneling van de Zuidas. Dat blijkt volgens het FD uit Kamervragen die dinsdag zijn gesteld. Een meerderheid is voorstander van het ondergronds brengen van de A10, maar de Kamerleden willen wel een betere onderbouwing van de financiële risico’s. Het CPB becijferde eerder dat het € 1,4 mrd kostende project meer kost dan het oplevert. Het verlies zou uitkomen op € 280 mrd. Gezien het belang van de Zuidas voor de Nederlandse economie wil een Kamermeerderheid dat het project doorgaat.”

 

Bekendmakingen & Kennisgevingen

Stadsdeel Zuid

Prinses Irenebuurt bestemmingsplan onherroepelijk kijk hier op blz 3.

Toekomstvisie RAI,  Aanvulling op bezonningsstudie Scheldepleingebouw ihkv Toekomstvisie RAI, ingekomen 27 maart 

Werken in de openbare ruimte, verleende vergunning, Europaplein 97, 1079 AW: gedurende de periode van 11 april tot en met 29 juni 2012, verzonden d.d. 22 maart 2012. Dossiernummer 43-411152.

 

Rijksoverheid

Ontwerpgeluidsplan Wegaanpassingsbesluit A4 Badhoevedorp–Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer–Amstel

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt het volgende bekend. Vanwege het wegaanpassingsbesluit A4 Badhoevedorp – Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer–Amstel in februari 2010 (aanleg spitsstroken), liggen van donderdag 5 april tot en met woensdag 16 mei 2012 het ontwerpgeluidsplan en het onderliggende akoestisch onderzoek ter inzage o.a. op het stadsdeelkantoor Zuid. Reactietermijn van 5 april tot en met 16 mei 2012. Dinsdag 24 april 2012 vindt er een inloopbijeenkomst plaats in het Multifunctioneel Centrum ‘Binnenhof’, A.J. Ernststraat.

 

Subsidieregeling promotie winkelgebieden Zuid

De subsidieregeling biedt winkelgebieden de mogelijkheid om hun gebied te promoten met een bijdrage van het stadsdeel. Ondernemersverenigingen kunnen bij het stadsdeel een plan indienen voor subsidie van promotieactiviteiten. Lees daarvoor eerst de voorwaarden. De sluitingsdatum voor aanvragen is 30 april 2012.

20 april, bijeenkomst Onveilige Verkeerssituaties, 16.00-18.00 uur MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112

Georganiseerd door commissie Ruimtelijke Ordening WOC Buitenveldert. Voor iedereen die vindt dat er iets moet gebeuren aan onveilige verkeerssituaties in Buitenveldert en rond Zuidas. Inleidende sprekers van Stadsdeel Zuid, DIVV, Veilig Verkeer Nederland en Fietsersbond.

Wie is de SGBV?

Het is een jonge stichting, die zich ten doel heeft gesteld de primaire levensbehoefte wonen zodanig onder de aandacht te brengen, dat huurders en huiseigenaren door de overheid gelijk worden behandeld. Lees hier verder over Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting.

Gebouw The Rock op Zuidas verkocht

Het 24 verdiepingen hoge kantoorgebouw The Rock op de Amsterdamse Zuidas is verkocht aan Deka Immobilien. Dit bedrijf handelde namens vastgoedfonds WestInvest InterSelect.

Amsterdam RAI wint ‘Best International Venue’ award

Amsterdam RAI is op donderdag 26 maart tijdens de zesde jaarlijkse Exhibition News Awards in Londen uitgeroepen tot ‘Best International Venue’. De Excellence Awards worden jaarlijks toegekend aan bedrijven die een bijzondere bijdrage leveren aan de beurzen-, congres-, en evenementenindustrie.

24uurs horeca in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft 25 panden en 15 gebieden aangewezen waar eventueel 24-uurshoreca kan komen. Deze zijn verspreid over 6 stadsdelen, van het centrum tot de Zuidas. Uiteindelijk worden maximaal 10 vergunningen vergeven voor het 24 uur open zijn.

 

Lunchconcert in de Thomaskerk, 10 april, 12.30 uur 

Arte Duo wordt gevormd door Aubrey Snell, saxofoon en Lineke Lever, piano. Zij brengen werk van o.a. Demersseman, Elgar en Milhaud ten gehore.

Grand Café Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8.

Literatuur op de Zuidas, 12 april 19.30-21.00 uur. Grand Café Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8.  Culinair journalist Johannes van Dam is 12 april te gast bij Elsbeth Etty in Literatuur op de Zuidas. Hij praat hier over zijn favoriete boek. Voor meer informatie klik hier

Filosofie op de Zuidas, 19 april 16:0017:30 uur. In deze jubileum-editie (25ste aflevering) van Filosofie op de Zuidas ontvangt Ad Verbrugge schrijver Abdelkader Benali voor een gesprek over de onderstromen van de actualiteit. Met als thema: Grenzeloos presteren?

 

 

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.