Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Algemene beschouwingen begroting 2008, in het bijzonder motie L van Groen Links

Geachte raadsleden,
In de motie van Groen Links wordt gevraagd de ondersteuning van het Bewonersplatform Zuidas structureel te maken en de rest van de gevraagde € 100.000, – te besteden aan andere bewonersparticipatie.Verontrustend is de reactie van het dagelijks bestuur dat het de bedoeling is de subsidie aan het bewonersplatform naar beneden bij te stellen. Voor 2007 beschikken wij over een totaal bedrag van € 29.000, waarvan € 12.000 structureel.

Voor de continuïteit van de activiteiten, voornamelijk de weekberichten, is het essentieel dat het structurele bedrag voor 2008 € 16.000 wordt. Dan is het mogelijk de secretariële ondersteuning een aanstelling te geven bij het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert.

Ik verzoek u de motie van Groen Links in deze zin te ondersteunen.

Met vriendelijke groet
Dr. F.M.M. Griffioen, voorzitter Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Inspraak.