Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bewonersplatform vreest verkeerschaos rond Vivaldi

Het Bewonersplatform Zuidas vreest dat de plannen voor deelgebied Vivaldi zullen leiden tot grote verkeersproblemen in het gebied zelf en op de De Boelelaan. Dit komt doordat niet goed is gekeken naar de samenhang met de omgeving. Het platform is van mening dat de gemeente de De Boelelaan en Vivaldi niet als gescheiden ‘postzegelplannen’ moet behandelen, zoals nu gebeurt.Volgende week bespreken raadsleden en bewoners in de ‘Zuidascommissie’ van ZuiderAmstel het aangepaste Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) voor deelgebied Vivaldi. Het stadsdeel moet de centrale stad een advies geven over de verdere ontwikkeling van het gebied. Het nieuwe plan is een aanpassing van het uitvoeringsbesluit uit 2001. Het Bewonersplatform is van mening dat er ten opzichte van het eerdere projectbesluit en uitvoeringsbesluit zoveel is veranderd aan het plan, dat er heel een nieuw projectbesluit moet komen.

De grootste zorgen gaan uit naar de toekomstige verkeerssituatie in het gebied. De toevoeging van 100.000 vierkante meter bouwvolume (voornamelijk kantoren) in combinatie met een ruime parkeernorm zal veel autoverkeer aantrekken, zo blijkt uit berekeningen. Het wegennet wordt echter niet aangepast en kan deze toevloed niet verwerken. Zelfs het projectbureau Zuidas deelt nu deze mening: “In de avondspits staat het autoverkeer regelmatig vast” stelt het SPVE. Als de ontwikkeling van Vivaldi in dit tempo doorgaat, komt er zoveel verkeer dat de aanleg van een derde afslag van de A10 onvermijdelijk wordt, zo blijkt uit de stukken.
De ontwikkeling van Vivaldi heeft grote gevolgen voor de De Boelelaan. Hier is onvoldoende aandacht voor. Om het extra autoverkeer nog enigszins te regelen krijgt de De Boelelaan bijvoorbeeld op twee plaatsen extra verkeerslichten.
Het Bewonersplatform vreest dat ook de voetgangers en fietsers veel hinder zullen ondervinden van het vele autoverkeer. Zo zijn er parkeerplaatsen en inritten voor parkeergarages getekend in de langzaamverkeersroute. Deze in- en uitritten kunnen beter aan de andere zijde van de bouwblokken komen, adviseert het platform.
In het gebied is ook een noord-zuid-fietsroute ingetekend. Het is nog niet duidelijk of deze verbinding ook kan worden aangelegd als het dok wordt aangelegd als ‘Stapeldok’. Ook is onduidelijk of deze noord-zuidroute een eigen oversteek over de De Boelelaan krijgt richting de Van Heenvlietlaan. Als blijkt dat de De Boelelaan niet nog een stoplicht erbij kan hebben om het langzaam verkeer veilig te laten oversteken, zal deze route doodlopen op de drukke verkeersweg. Daarom pleit het bewonersplatform al jaren voor een ongelijkvloerse oversteek. Ook de stadsdeelraad drong hier in 2001 nog op aan.
Tenslotte adviseert het platform om meer voorzieningen voor bewoners te realiseren en meer woningen te bouwen, om te voorkomen dat Vivaldi een saaie kantoorwijk blijft.

Lees verder over: Inspraak, Verkeer, Vivaldi.