Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Agenda

4 april 2018 • Thema-avond Groen & Water

  Deze thema-avond is gewijd aan groen en water. Voor deze avond hebben wij deskundigen als sprekers uitgenodigd die hun licht zullen laten schijnen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

  De uitnodiging vindt u in aff 4.4.18

  Thema-avond Groen en Water op Zuidas
  Op deze drukbezochte avond gaven medewerkers van Zuidas een gedetailleerde uitleg over wat optimaal  versus maximaal groen eigenlijk betekent en waar nu al aan wordt gewerkt vanuit het grote kader en gekozen thema’s zoals groenbeleving. en biodiversiteit. Er komen niet alleen bomen maar ook heesters, klimplanten, oeverbeplanting, water, ruige, kruidachtige en bloemrijke beplanting. Dat levert een meerwaarde op voor de groenbeleving en biodiversiteit. Daarbij voorziet het groenplan in natuurlijke waterbergingen in de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan is de groene middenberm die in de Pr. Irenestraat gepland staat.
  De voorbereiding en bouw van Zuidasdok werd toegelicht met aandacht voor bouwtechniek en een globaal beeld van geplande werkzaamheden. Daar kwam een aanvulling bij over het proces van de bomenkap en mogelijkheden voor bewoners en bedrijven om voorstellen te doen voor groen initiatieven (in de zomer kan dat via de website Zuidas). En op dp deze avond werd daar al gebruik van gemaakt. Zo benadrukte Stadshout dat hergebruik een stamlengte van meer dan 2 m vereist, maak plantenbakken van het gekapte hout en gebruik die tevens voor bewegwijzering en er was behoefte aan kaarten of tekeningen van de ondergrond van herplant op het dak van het dok. Maak bij weg afsluitingen goede route aanduiding (ook voor mensen met een beperking of buggy) naar parken en andere voorzieningen. Al met al een avond waarop bewoners volop hun tips, wensen en suggesties naar voren brachten.

   

 • Locatie: Stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Voorgaande activiteiten

6 augustus 2018 • 6 augustus 12.00 start bij Circl wandelen met BPZ door de groene Zuidas

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Stuur een mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. De wandeling duurt van 12.00 tot 13.00 uur.

Wist u dat de Botanische Tuin Zuidas ’s lands grootste collectie cactussen en vetplanten heeft? Enig idee wat een Hügelbed is? Meer weten over de Artsenijhof? Op 6 augustus kunt u rond lunchtijd wandelen langs enkele groene plekken in Zuidas. De wandeling is een initiatief van Bewonersplatform Zuidas. Het platform heeft een route uitgezet, die voert langs zestien groene plekken in Zuidas. Voor een lunchwandeling is dat te veel, afhankelijk van onder meer het weer zal een klein aantal locaties worden aangedaan. Maar hopelijk u daarna zo geïnspireerd dat u ook dwandelen met BPZ door de groene Zuidas 6 augustuse andere plekken gaat bekijken. Lees het artikel en bekijk de folder hier.

 • Locatie: Circl, Mehlerplein
 • Tijd: 12 — 13

9 juli 2018 • Infobijeenkomsten Kenniskwartier en voorbereidingen bouw Zuidasdok

Op 9 juli 2018 organiseert Amsterdam Zuidas hierover twee bijeenkomsten in De Nieuwe Poort. Lees meer
Tijd: middag: 12.00 – 13.30 uur en avond: 19.00 – 21.00 uur, Locatie: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
Programma Middag
12.00 uur: inloop met broodje
12.15 uur: plenaire toelichting ontwikkeling Kenniskwartier
12.30 uur: plenaire toelichting werkzaamheden Zuidasdok
12.45 uur: informatiemarkt voor al uw vragen
13.30 uur: einde
Avond
19.00 uur: inloop
19.15 uur: plenaire toelichting ontwikkeling Kenniskwartier
19.30 uur: plenaire toelichting werkzaamheden Zuidasdok
19.45 uur: informatiemarkt voor al uw vragen
21.00 uur: einde
 
 
 • Locatie: de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
 • Tijd: 12.00 — 13.30

29 juni 2018 • Zuidas culinair zomerfeest 29 juni 2018

 • Locatie: Zuidplein
 • Tijd: 17.00

23 juni 2018 • De week van Zuid

Ga op 23 juni om 11.00 uur mee met de eerste groene wandeling van Bewonersplatform Zuidas en ontdek meer groen tussen de stenen gebouwen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl. Vertrek vanaf gebouw CIRCL op het Mahlerplein.
Kijk in het programma wat er nog meer te doen is.

 

 • Tijd: 11.00

2 juni 2018 • 2 juni Dag van de Bouw in Zuidas: rondleidingen en spelletjes voor kinderen

Bericht Amsterdam Zuidas: “ Dat kan niet anders dan een interessant en leuk programma opleveren op 2 juni. Wilt u meer weten over alle bouwplaatsen? Of zelf bouwplaatsen bezoeken? Ga eens langs of schrijf je hier in voor een excursie. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten zoals een werkblad ‘ontdek het Mahlerplein’, een springkussen en spellen als XL Jenga, sjoelen, 4 op een rij."

  12 april 2018 • Presentatie Duurzaamheidsverslag 2017

  Samen met Amsterdam Zuidas en Green Business Club Zuidas heeft Hello Zuidas ook dit jaar alle duurzame initiatieven in kaart gebracht. Als gebiedspartijen maken zij samen de balans op in het Duurzaamheidsverslag Zuidas over 2017. Dit jaar kozen we voor het thema voedsel dat raakt aan alle aspecten van een duurzame samenleving. De presentatie is in CIRCL. Wilt u aanwezig zijn? Meld u aan via: servicepoint@hellozuidas.com. Bij veel belangstelling krijgen members van Green Business Club en Hello Zuidas voorrang.
   

  • Tijd: 15.30

  7 maart 2018 • Verkiezingsdebat

  Het debat gaat over o.a. welke oplossingen hebben politici voor ogen voor het bereikbaar houden van Zuidas? Voor welke maatschappelijke functies willen zij zich inzetten om het gebied te verlevendigen? Met medewerking van Amsterdamse politici: Sebastiaan Capel (D66), Paul Slettenhaar (VVD), Hendrik Jan Biemond (PvdA), Jacques Klok (CDA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks). Het is in CIRCL, Mahlerplein. Reserveer hier. 
   

  • Tijd: 17.15

  6 februari 2018 • Informatieavond over de Overstapregeling Eeuwigdurende Erfpacht

  Gaat ook over de Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid. De bijeenkomst is georganiseerd door SEBA. Programma: Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht –  Koen de Lange (voorzitter SEBA) en Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid –  Eduard de Geer (Corten De Geer Advocaten.

  • Locatie: Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
  • Tijd: 19.30 — 22.00

  5 februari 2018 • 5 februari inloopbijeenkomst Kop Zuidas

  Inloopbijeenkomst Kop Zuidas georganisserd door Amsterdam Zuidas.

  • Locatie: Old School, Gaasterlandstraat 3-5
  • Tijd: 19.00 — 20.30

  23 november 2017 • Thema-avond Zuidzone in het zonnetje

  Dit keer komen we bijeen bij de bewonerscommissie Ravel die zetelt in het moderne studentencomplex Ravel Residence. Een paar jaar geleden is Zuidas 800 bewoners rijker geworden. De opgerichte commissie heeft zich inmiddels bij het Bewonersplatform Zuidas aangesloten en aangeboden om ruimte te bieden aan een themabijeenkomst. De 23ste is het zover: student-bewoners geven uitleg over de Student Experience in Zuidas. De andere gastspreker is Maarten Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas. Hij geeft een beeld van de zuidzone met aandacht voor maatregelen om overlast voor bewoners te beperken en het inhuizen van de vele nieuwe bewoners in goede banen te leiden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl.

  Impressie   Ditmaal werd de thema-avond gehouden in Ravel Residence, het studentencomplex waar geen kamer leeg staat. In een intieme setting werd er door Maarten Ettekoven veel informatie gedeeld met jonge en gevestigde bewoners over wat er allemaal gebeurt en waar Zuidas de komende tijd op inzet in (het zuidelijke deel van) Zuidas (zie ppt Thema avond BPZ Zuidzone in het zonnetje_20171123). De De Boelelaan is nagenoeg klaar. Voor het complex Ravel gaan de verkeerslichten bij de oversteek naar verwachting dit weekend aan. De Spoorslag, route langs A10 gaat dicht: alleen doorgang voor bouwverkeer. Bij het WTC is verminderde doorgang voor fietsers en voor de bouwplaats van The Valley wordt het fietspad naar de rijbaan verlegd.
  De bewonerscommissie van Ravel (zie ppt Bewonerscommissie Presentatie 23.11.2017 BC) blijkt nuttig werk te verrichten waardoor student-bewoners onderling meer ‘gezamenlijkheid en verbinding ervaren’ en meer binding met de buurt door in het verzorgingshuis vrijwilligerswerk te doen. Ook organiseert zij workshops en wil ze bedrijven in Zuidas benaderen als sponsor in ruil voor het vervullen van een stage.
  Na afloop waren er veel vragen: Hoe worden de kamers toegewezen? Door een melding via WhatsApp. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. De fietsenstalling van het complex blijkt te klein voor het grote aanbod aan vervoersmiddelen maar er wordt naar een oplossing gezocht.
  De inzet van Zuidas op verminderen autogebruik voor een betere bereikbaarheid wordt goed ontvangen en alternatieve OV concepten werden genoemd. De lease-auto lijkt zijn glans te hebben verloren, aldus een buurtbewoner (voormalig wagenparkbeheerder). Bedrijven kunnen inzetten om die kosten laten gebruiken voor OV vervoer. Ook het openstellen van de sportvelden voor algemeen gebruik werd genoemd evenals veilige fietsroutes bij de AFC sportvelden en fietstunnel. Dat eerste komt aan de orde als er een beheerder is gekozen.
  Zuidas heeft zeker aandacht voor groen. Zo wordt de groenopzet Mahlerplein in zuidelijke richting doorgetrokken en Maarten meldt dat bewoners van Gershwin worden betrokken bij de invulling van de “verdiepte bakken” in de zijstraatjes die doodlopen op de De Boelegracht. Het Kwakersplein wordt genoemd als mooi voorbeeld van hoe groen (verticaal) positief bijdraagt aan een prettige ervaring van de openbare ruimte. Kortom: een breed scala aan onderwerpen en ideeën kwam aan de orde.

  Een aanwezige vroeg via welke kant het servicetunneltje in de Vivaldistraat toegankelijk wordt (Beatrixpark of gebeid Vivaldi). Het antwoord van Zuidas d.d. 5.12.17 is als volgt: "Het tunneltje wordt gebruikt voor het onderhoud van het SET-gebouw van de NoordZuidlijn, deze ligt op het dijklichaam tussen de A10. Het moet geschikt worden gemaakt voor kleine bestelauto’s (Volkswagen Caddy of gelijkwaardig).  Het bouwlogistieke plan van ZuidPlus wordt nog nader uitgewerkt. Mogelijk dat dit tunneltje tijdelijk voor bouwlogistiek wordt gebruikt, eerst zal het tunneltje dan zelf gereed moeten zijn. In de loop van 2018 weten we of het tunneltje een rol krijgt in de bouwlogistiek. Het tunneltje grenst aan de Vivaldistraat van waaruit de ontsluiting is voorzien. Aan de noordzijde grenst het tunneltje aan het fietsnetwerk. In voorkomende gevallen zou een ontheffing kunnen worden aangevraagd om via de noordzijde het tunneltje te bereiken. Of dit wenselijk/ noodzakelijk/ mogelijk is is nog niet aan de orde geweest."

   

   

  • Locatie: lounge/receptie Ravel Residence Antonio Vivaldistraat 5-7-9
  • Tijd: 19.30 — 21.30