Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Agenda

12 april 2018 • Presentatie Duurzaamheidsverslag 2017

  Samen met Amsterdam Zuidas en Green Business Club Zuidas heeft Hello Zuidas ook dit jaar alle duurzame initiatieven in kaart gebracht. Als gebiedspartijen maken zij samen de balans op in het Duurzaamheidsverslag Zuidas over 2017. Dit jaar kozen we voor het thema voedsel dat raakt aan alle aspecten van een duurzame samenleving. De presentatie is in CIRCL. Wilt u aanwezig zijn? Meld u aan via: servicepoint@hellozuidas.com. Bij veel belangstelling krijgen members van Green Business Club en Hello Zuidas voorrang.
   

 • Tijd: 15.30

4 april 2018 • Thema-avond Groen & Water

  Deze thema-avond is gewijd aan groen en water. Voor deze avond hebben wij deskundigen als sprekers uitgenodigd die hun licht zullen laten schijnen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

  De uitnodiging vindt u in aff 4.4.18

 • Locatie: Stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Voorgaande activiteiten

7 maart 2018 • Verkiezingsdebat

Het debat gaat over o.a. welke oplossingen hebben politici voor ogen voor het bereikbaar houden van Zuidas? Voor welke maatschappelijke functies willen zij zich inzetten om het gebied te verlevendigen? Met medewerking van Amsterdamse politici: Sebastiaan Capel (D66), Paul Slettenhaar (VVD), Hendrik Jan Biemond (PvdA), Jacques Klok (CDA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks). Het is in CIRCL, Mahlerplein. Reserveer hier. 
 

 • Tijd: 17.15

6 februari 2018 • Informatieavond over de Overstapregeling Eeuwigdurende Erfpacht

Gaat ook over de Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid. De bijeenkomst is georganiseerd door SEBA. Programma: Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht –  Koen de Lange (voorzitter SEBA) en Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid –  Eduard de Geer (Corten De Geer Advocaten.

 • Locatie: Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
 • Tijd: 19.30 — 22.00

5 februari 2018 • 5 februari inloopbijeenkomst Kop Zuidas

Inloopbijeenkomst Kop Zuidas georganisserd door Amsterdam Zuidas.

 • Locatie: Old School, Gaasterlandstraat 3-5
 • Tijd: 19.00 — 20.30

23 november 2017 • Thema-avond Zuidzone in het zonnetje

Dit keer komen we bijeen bij de bewonerscommissie Ravel die zetelt in het moderne studentencomplex Ravel Residence. Een paar jaar geleden is Zuidas 800 bewoners rijker geworden. De opgerichte commissie heeft zich inmiddels bij het Bewonersplatform Zuidas aangesloten en aangeboden om ruimte te bieden aan een themabijeenkomst. De 23ste is het zover: student-bewoners geven uitleg over de Student Experience in Zuidas. De andere gastspreker is Maarten Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas. Hij geeft een beeld van de zuidzone met aandacht voor maatregelen om overlast voor bewoners te beperken en het inhuizen van de vele nieuwe bewoners in goede banen te leiden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl.

Impressie   Ditmaal werd de thema-avond gehouden in Ravel Residence, het studentencomplex waar geen kamer leeg staat. In een intieme setting werd er door Maarten Ettekoven veel informatie gedeeld met jonge en gevestigde bewoners over wat er allemaal gebeurt en waar Zuidas de komende tijd op inzet in (het zuidelijke deel van) Zuidas (zie ppt Thema avond BPZ Zuidzone in het zonnetje_20171123). De De Boelelaan is nagenoeg klaar. Voor het complex Ravel gaan de verkeerslichten bij de oversteek naar verwachting dit weekend aan. De Spoorslag, route langs A10 gaat dicht: alleen doorgang voor bouwverkeer. Bij het WTC is verminderde doorgang voor fietsers en voor de bouwplaats van The Valley wordt het fietspad naar de rijbaan verlegd.
De bewonerscommissie van Ravel (zie ppt Bewonerscommissie Presentatie 23.11.2017 BC) blijkt nuttig werk te verrichten waardoor student-bewoners onderling meer ‘gezamenlijkheid en verbinding ervaren’ en meer binding met de buurt door in het verzorgingshuis vrijwilligerswerk te doen. Ook organiseert zij workshops en wil ze bedrijven in Zuidas benaderen als sponsor in ruil voor het vervullen van een stage.
Na afloop waren er veel vragen: Hoe worden de kamers toegewezen? Door een melding via WhatsApp. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. De fietsenstalling van het complex blijkt te klein voor het grote aanbod aan vervoersmiddelen maar er wordt naar een oplossing gezocht.
De inzet van Zuidas op verminderen autogebruik voor een betere bereikbaarheid wordt goed ontvangen en alternatieve OV concepten werden genoemd. De lease-auto lijkt zijn glans te hebben verloren, aldus een buurtbewoner (voormalig wagenparkbeheerder). Bedrijven kunnen inzetten om die kosten laten gebruiken voor OV vervoer. Ook het openstellen van de sportvelden voor algemeen gebruik werd genoemd evenals veilige fietsroutes bij de AFC sportvelden en fietstunnel. Dat eerste komt aan de orde als er een beheerder is gekozen.
Zuidas heeft zeker aandacht voor groen. Zo wordt de groenopzet Mahlerplein in zuidelijke richting doorgetrokken en Maarten meldt dat bewoners van Gershwin worden betrokken bij de invulling van de “verdiepte bakken” in de zijstraatjes die doodlopen op de De Boelegracht. Het Kwakersplein wordt genoemd als mooi voorbeeld van hoe groen (verticaal) positief bijdraagt aan een prettige ervaring van de openbare ruimte. Kortom: een breed scala aan onderwerpen en ideeën kwam aan de orde.

Een aanwezige vroeg via welke kant het servicetunneltje in de Vivaldistraat toegankelijk wordt (Beatrixpark of gebeid Vivaldi). Het antwoord van Zuidas d.d. 5.12.17 is als volgt: "Het tunneltje wordt gebruikt voor het onderhoud van het SET-gebouw van de NoordZuidlijn, deze ligt op het dijklichaam tussen de A10. Het moet geschikt worden gemaakt voor kleine bestelauto’s (Volkswagen Caddy of gelijkwaardig).  Het bouwlogistieke plan van ZuidPlus wordt nog nader uitgewerkt. Mogelijk dat dit tunneltje tijdelijk voor bouwlogistiek wordt gebruikt, eerst zal het tunneltje dan zelf gereed moeten zijn. In de loop van 2018 weten we of het tunneltje een rol krijgt in de bouwlogistiek. Het tunneltje grenst aan de Vivaldistraat van waaruit de ontsluiting is voorzien. Aan de noordzijde grenst het tunneltje aan het fietsnetwerk. In voorkomende gevallen zou een ontheffing kunnen worden aangevraagd om via de noordzijde het tunneltje te bereiken. Of dit wenselijk/ noodzakelijk/ mogelijk is is nog niet aan de orde geweest."

 

 

 • Locatie: lounge/receptie Ravel Residence Antonio Vivaldistraat 5-7-9
 • Tijd: 19.30 — 21.30

21 september 2017 • Thema-avond Noordzone in de schijnwerpers

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Momenteel zijn er volop activiteiten in het noordelijke deel van Zuidas. Gastsprekers vertellen meer over de Vijfhoek, de vernieuwbouw van de huisvesting voor De Goede Doelen Loterijen en natuurlijk de laatste ontwikkelingen en hoe bouwoverlast wordt beperkt. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. lees het artikel over de Noordzone dat ook in de wijkkrant verschijnt. Lees hier een impressie van de bijeenkomst.

 

 • Locatie: MFC binnenhof- Huis van de Wijk Buitenveldert , kleine theaterzaal,
 • Tijd: 19.30 — 21.30

26 juni 2017 • Infobijeenkomst van Amsterdam Zuidas Ontwikkelt over Ravel en Vivaldi

Wat kunt u verwachten?  Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om langs te komen, kunt u kiezen uit een middag- of een avondbijeenkomst. Er zijn korte presentaties over de plannen voor het hele gebied, het project Valley en het nieuwe sportpark van AFC. Ook is er een informatiemarkt waar u vragen kunt stellen aan de aanwezige aannemers, ontwikkelaars en medewerkers van Amsterdam Zuidas/Zuidasdok. zie de uitnodiging 20170626 Bewonersbrief Ravel en Vivaldi

ochtend en avond programma

Infomarkt: 12.00 -14.00 uur. Presentaties: 12.30 – 13.00 uur  Aanmelden: Als u om 12.00 uur komt, graag aanmelden i.v.m. de broodjes voor de lunch via info@zuidas.nl.

Infomarkt:19.00  – 21.00 uur Presentaties: 19.30 – 20.00 uur

 • Locatie: Clubgebouw AFC, Beethovenstraat 801. De ingang clubgebouw is aan De Boelelaan.
 • Tijd: 12.00

7 maart 2017 • 3 op het Dok themabijeenkomst 7 maart 2017

Voor de achterban heeft BPZ op 7 maart  2017 de themabijeenkomst 3 op het Dok gehouden. Het was een besloten bijeenkomst waarin door projectorganisatie Zuidasdok en Zuidas informatie is gedeeld over de bouw van het Dok. Naast aangesloten organisaties van BPZ waren ook vertegenwoordigers van enkele VvE’s in Zuidas aanwezig. lees de impressie, en meer over de eerste twee bijeenkomst van Amsterdam Zuidas of het artikel Zuidas in de spotlights dat in wijkkrant van maart is verschenen.

 • Locatie: MFC binnenhof
 • Tijd: 19.30 — 21.30

17 januari 2017 • informatiebijeenkomst bestemmingsplan Beethoven 2e fase

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag van 19:00 uur tot 21:00 uur.  De locatie is het Sint Nicolaaslyceum aan de Beethovenstraat. De bijeenkomst is openbaar.

 • Tijd: 19.00 — 21.00

12 januari 2017 • Themabijeenkomst: Wat brengt de Nieuwe Visie Zuidas 2016 ons in 2017?

Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas zal samen met planologe Reina van Grondelle werkzaam bij dienst Zuidas een presentatie geven over wat er in 2017 in Zuidas gaat gebeuren. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats, stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Impressie van de avond

Voor een volle zaal hielden Cisca en Reina presentaties over de Nieuwe Visie Zuidas 2016 en wat die gaat brengen in 2017. Vragen daarbij waren hoe worden bewoners over de ontwikkelingen geïnformeerd en hoe wordt de participatie vormgegeven, zoals bij het aan de slag gaan met het idee van een warenmarkt en het uitwerken van een aantrekkelijke verbinding tussen Zuidas en Buitenveldert. Zowel de gebiedsmakelaars als dienst Zuidas spelen daar een rol bij en een verkenning van mogelijkheden op het Gershwinplein zijn al gepasseerd.

Wat betreft het 1 loket voor alle vragen van dienst Zuidas dat is in ontwikkeling en zal 23 februari meer publiciteit krijgen  Daarnaast wordt gekeken aan de hand van de behoefte hoe een 24 uurs service vorm krijgt. In ieder geval is er het e-mailadres voor vragen en klachten. De bemensing van het loket is vanaf 10.00 beschikbaar voor ontvangst bezoekers.

De aanbesteding van het bouwproject Zuidasdok wordt binnenkort bekend gemaakt. De uitvoerende partijen zullen voor een informatiebijeenkomst worden gevraagd om ook bewoners te informeren.

Reacties van de aanwezigen op o.a. vragen van Reina zie ppt 12.1.2017 en ppt VisieZuidasin201712januari2017 van Cisca

 •  De expo was een heel goed initiatief en het is jammer dat er geen publieks-aantrekkelijke invulling is gevonden. Een bioscoop is daar helaas niet mogelijk (er is nu een sportschool gevestigd). Elders zou dit misschien wel kunnen en de bewoners geven mee dat goede bereikbaarheid een voorwaarde is.
 • Bewoners van Eurocenter missen in de visie oplossingsgerichte aandacht voor het parkeren van scooters in Zuidas. En zij ervaren dat de fiets- en voetgangersstromen bij station RAI richting de RAI geregeld extreem druk zijn en vooral onveilig. Met de indienststelling van de N/Z lijn zal dit vermoedelijk minder worden, zo luidt het antwoord.
 • Vragen over de boog van lijn 51 en de plek van de nieuwe halte aan de Buitenveldertselaan komen aan bod. Ook wordt opgemerkt dat over de Vervoersvisie gewoon zonder serieuze inspraak een besluit wordt genomen door het DB van de Regioraad (nu Vervoerregio)
 • In de plinten zouden veel kleinere units mogen komen.
 • De route van het evenement ART Zuid mag via Zuidas naar Buitenveldert gaan.
 • Andere publiekstrekkers zouden een stoeltjes lift van Zuidas naar het Gelderlandplein  kunnen zijn of zelfs van Zuidas naar het Nieuwe Meer mede omdat die ooit ook tot Zuidas zal worden gerekend en het doortrekken van de het fiets/voetpad (daklaan) niet kan worden uitgevoerd vanwege te weinig ruimte om het juiste stijgingspercentage van een hellingbaan te realiseren.
 • In Koers 2025 was het idee om 1000 woningen te slopen t.b.v. nieuwbouw/hoogbouw.
 • In dit verband wordt gewezen op de Open Torendag 25 maart waar Zuidas ook aan meedoet.
 • Mbt het 1 loket en infoverstrekking via bewonersbrieven wordt het advies gegeven ruimer te verspreiden dus aanpalende buurt ook mee te nemen. vooral rondom het Beatrixpark is dat van belang. Het 1 loket zou mobiel kunnen zijn om door de wijk te trekken en daar te staan waar gewerkt wordt.
 • Het ABN-paviljoen gaat binnenkort open.

De volgende themabijeenkomst 3 op het dok volgt in voorjaar 2017.

De antwoorden van dienst Zuidas op openstaande vragen van aanwezigen volgen later.

 • Locatie: stamzaal huis van de wijk buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30