Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Beethoven

Het gebied Beethoven ligt aan de zuidwestrand van het Beatrixpark langs de Beethovenstraat. Het plangebied wordt begrensd door de Beethovenstraat in het westen, de Prinses Irenestraat in het noorden, het talud van de ringweg A10 in het zuiden en het Beatrixpark in het oosten.

Om de overgang van park naar stad aantrekkelijk te maken, worden in dit gebied bijzondere openbare en culturele functies gevestigd, zoals een museum en het St. Nicolaaslyceum. Voor wat betreft de woningbouw biedt het gebied 30.000 m² ruimte. Eenzelfde hoeveelheid wordt benut voor kantoorbouw van o.a. Stibbe en AkzoNobel.

noordzijde zuidas

Artist Impression Stibbe Kantoor Beethovenstraat II


Meer informatie

 • informatiebijeenkomst bestemmingsplan Beethoven 2e fase

  De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag van 19:00 uur tot 21:00 uur.  De locatie is het Sint Nicolaaslyceum aan de Beethovenstraat. De bijeenkomst is openbaar.


  Tijd: 19.00  —  21.00

 • En de brug heet?… brugnamen 2016 in Zuid

  In de bekendmaking zijn deelkaartjes te zien met de brug en nieuwe naam, zoals o.a. de twee bruggen in het Beatrixpark, en bruggen over en nabij het Zuideramstelkanaal.  

 • Woonagenda 2025 – wethouder Ivens voert gesprekken met Amsterdammers

  In november 2016 voert de wethouder gesprekken met Amsterdammers en professionals over het wonen in Amsterdam en de toekomst daarvan. Dit gebeurt persoonlijk, maar ook door middel van een breed uitgezette enquête en een drietal themabijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor de Woonagenda 2025, een praktisch en richtinggevend… [lees verder]

 • weekbericht 43

  Meubelwinkel in plint nieuwbouw 400Beethovenstraat Zuidas “Co van der Horst opent in de plint een winkel met meubels van de Italiaanse firma Flexform. Het gebouw 400Beethovenstraat is gesitueerd op de hoek van de Beethovenstraat en de Gustav Mahlerlaan en is ontworpen door UNStudio”, aldus het bericht op vastgoedmarkt.nl. Van Centrum naar Zuidas “Advocatenkantoor Hogan Lovells… [lees verder]

 • weekbericht 40-41

  Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!! De subsidie voor BPZ wordt in zijn geheel geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt betekent dit dat per 1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult ontvangen. Uiterlijk 4 oktober worden de definitieve verdeelvoorstellen door de bestuurscommissies aangeleverd… [lees verder]