Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Organisatie

Wat doet het Bewonersplatform Zuidas voor de bewoners?

 1. volgt kritisch de besluitvorming en de werkzaamheden in het Zuidasgebied, inclusief de flanken
 2. participeert waar mogelijk en zinvol in de besluitvorming
 3. verstrekt informatie aan bewoners, gebruikers en hun organisaties, alsmede aan de Stadsdeelraad en de Wijkraden
 4. organiseert thema-bijeenkomsten
 5. overlegt met het Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam om de belangen van de bewoners te behartigen zowel tijdens de bouwwerkzaamheden als voor de toekomstige Zuidas
 6. richt speciale aandacht op verkeer en vervoer, waterberging en groenvoorzieningen, met name de parken en de bomen.

In deze rubriek zijn algemene stukken opgenomen die niet direct betrekking hebben op een thema of gebied. Hiertoe behoren onder andere de jaarverslagen van het bewonersplatform.


Meer informatie

 • Diversiteit in wonen en werken op Zuidas

  Er wordt heel intensief gebouwd in en om Zuidas. We zien het ene na het andere kantoor en woongebouw verrijzen. De kantoren hebben ieder een eigen signatuur en dat kan ook van de woongebouwen gezegd worden. Er zijn nu 17 woongebouwen klaar met bijna 2400 woningen. Elk kantoorgebouw en elk woongebouw heeft een eigen naam,… [lees verder]

 • Weekbericht 40 en 41

  Het bewonersplatform Zuidas rouwt met de Stad om het verlies van onze unieke burgemeester Eberhard van der Laan. Veel officiële bijeenkomsten van de gemeente zullen deze week geschrapt worden en zijn gemarkeerd met een vraagteken. De impressie en presentaties van de themabijeenkomst Noordzone in de schijnwerpers vindt u hier. ? 11 oktober 19.30, Huis van… [lees verder]

 • Impressie themabijeenkomst Noordzone in de schijnwerpers

  Bart van Eijk, omgevingsmanager Zuidas, geeft een beeld van de lopende en aankomende projecten in de noordzone De werkzaameden in de Fred Roeskestraat vorderen gestaag en binnenkort start de laatste fase die 3-4 maanden duurt.  Rechtbank: er wordt nog drie jaar gebouwd. De Vijfhoek: is in uitvoering en in december wordt het maaiveld opnieuw ingericht.… [lees verder]

 • Raadsadres van de Vrienden van het Beatrixpark, BPZ e.a. OBP Beethoven 2de fase

  Raadsadres van de Vrienden van het Beatrixpark, BPZ e.a. van 3 september 2017 inzake het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase.  Raadsadres agendering van ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase . lees het hier “Het is niet consistent met het voorontwerp en niet transparant. Net als de Nota van Antwoord (NvA) (TKN stuk 5, bijlage 24) roept het veel… [lees verder]

 • 4.10 wegwerkzaamheden Beethovenstraat en 10.10 afsluiting Albinonistraat