Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Organisatie

Wat doet het Bewonersplatform Zuidas voor de bewoners?

 1. volgt kritisch de besluitvorming en de werkzaamheden in het Zuidasgebied, inclusief de flanken
 2. participeert waar mogelijk en zinvol in de besluitvorming
 3. verstrekt informatie aan bewoners, gebruikers en hun organisaties, alsmede aan de Stadsdeelraad en de Wijkraden
 4. organiseert thema-bijeenkomsten
 5. overlegt met het Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam om de belangen van de bewoners te behartigen zowel tijdens de bouwwerkzaamheden als voor de toekomstige Zuidas
 6. richt speciale aandacht op verkeer en vervoer, waterberging en groenvoorzieningen, met name de parken en de bomen.

In deze rubriek zijn algemene stukken opgenomen die niet direct betrekking hebben op een thema of gebied. Hiertoe behoren onder andere de jaarverslagen van het bewonersplatform.


Meer informatie

 • VISIE ZUIDAS in 2017

  Nu het voortbestaan van het Bewonersplatform Zuidas voorlopig weer gegarandeerd wordt door de Gemeente, kunnen we in 2017 met een frisse blik kijken naar wat er allemaal op stapel staat. Natuurlijk moeten we wachten op de uitspraak van de Raad van State inzake de bezwaren die geuit zijn tegen de aanleg van het DOK. De… [lees verder]

 • Watervisie Amsterdam 2040

  In de nieuwe Watervisie is een opstapplek opgenomen in het ZuiderAmstelkanaal lees document bijlage 3 bij de bekendmaking.  

 • weekbericht 50

  Inspraak BPZ bij bestuurscommissie Zuid over gebiedsplan 2017 Op 7 december heeft BPZ voorzitter, Cisca Griffioen, bij de bestuurscommissie Zuid ingesproken over het gebiedsplan 2017. BPZ pleit er onder meer voor aandacht te hebben voor particuliere huurders en niet alleen VvE's van kopers, een bioscoop of filmhuis kan Zuidas zeker verlevendigen en dan vooral natuurlijk… [lees verder]

 • Het GVB concept vervoersplan 2018

  Het GVB concept vervoersplan 2018  leest u in het pdf 20161011vervoerplan22juli2018def-1 Op vrijdag 2 december 2016 vindt in het wijkcentrum d'Oude Stadt een bewonersbijeenkomst plaats voor de Amsterdammers en de minder mobiele mensen die met vragen zitten. Het Platform Ouderen Amsterdam heeft o.a. op dit dossier actieve gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een inleiding, met ruimte voor… [lees verder]

 • weekbericht 48

  Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) ligt t/m 28 december 2016 ter inzage      Belanghebbenden kunnen tegen de wijziging beroep instellen bij de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 2 december bewonersbijeenkomst voor een reactie op het GVB concept vervoersplan 2018 Bericht van Wijkcentrum d'Oude Stadt: "Het concept vervoersplan is in… [lees verder]