Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Thema-avonden

BG-plein1

 

 

 

 

 

 

MFC Binnenhof  t/o het Gelderlandplein aan de A.J. Ernststraat 112

BPZ organiseert thema-avonden voor een breed publiek. Belangstellenden, bewoners, organisaties en gebruikers van de Zuidas informeren wij regelmatig door deskundigen te vragen hun visie op een bepaald onderwerp te geven. Belangrijk is dat de thema's vanuit verschillende perspectieven en achtergronden worden belicht. Na de voordrachten is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Bewoners, gebruikers en andere belangstellenden van de Zuidas zijn van harte welkom in het Huis van de Wijk (MFC) Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gelderlandplein, ingang aan het schoolplein.


De avonden

Themabijeenkomst: Wat brengt de Nieuwe Visie Zuidas 2016 ons in 2017?

Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas zal samen met planologe Reina van Grondelle werkzaam bij dienst Zuidas een presentatie geven over wat er in 2017 in Zuidas gaat gebeuren. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats, stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Lees de presentaties en het kort verslag
 

 • Locatie: stamzaal huis van de wijk buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

2 op het Dok

19 mei Thema-avond nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok

   Bewoners uit Zuidas en Buitenveldert zijn van harte welkom op deze avond waarop Justus Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers zijn. Zij gaan ondermeer in op de vraag hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte in de buurt en wijk. Justus is bekend van sociale vraagstukken en hij noemt Wikitopia -het voorbeeld van zelforganisatie-. Stan Majoor is -de kenner- van Zuidas en stedelijke vraagstukken. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

 • Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ Directeur Nieuwbouw VUmc vertelt over nieuwbouwplannen

Fokke Rakers, directeur Nieuwbouw VUmc zal de nieuwbouwplannen toelichten
Tijdig opgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl verzekert u van een plaats.

 • Locatie: Kleine theaterzaal Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21:30

1 op het DOK

Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u in het artikel 'Wat brengt Zuidas ons in 2016dat in de Wijkkrant januari 2016 verschijnt en het vorige artikel 'Blijft Zuidas een eiland?' dat in de editie van december 2015 is gepubliceerd. 

In de gemeenteraad werd in 2015 de motie Groen Dak besproken. Lees het artikel in Het Parool. En inmddels ligt de nieuwe visie Zuidas 2015 ter inzage. Kijk hier hoe de Daklaan eruit kan gaan zien. Wat de rol van bewoners daarover leest u meer in Leef Zuidas.

 

 • Locatie: kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Tuinen in Zuidas

Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin in kop Zuidas, de Boeletuin, het Beatrixpark en de Groen agenda van de gemeente.

Deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie en vertellen over hun ervaringen met groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37.

En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag.

 • Locatie: stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert A J Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Visie Zuidas 2015 in het Vizier

Deze avond gaat het over de resultaten van de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. Maar we nemen ook de beperking van overlast tijdens de bouw in beschouwing.

pdf.  rapport_bewonersonderzoek_zuidas_2015 en resultaten_consultatie_denkzuidas_mei_2015

Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 

 • Locatie: kleine theaterzaal Huis van de wijk buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Beeldvormende bijeenkomst: Bewoners en hun ideeën over Zuidas

Bewoners met ideeën over Zuidas zijn van harte welkom op deze avond die georganiseerd wordt door het stadsdeel Zuid.

Programma

 • 20.00-20.15 Inloop
 • 20.15-20.20 Welkom Ed Berkhout, voorzitter beeldvormende commissie over Zuidas
 • 20.20-21.15 start pitches
 • 21.15-21.45 pauze
 • 21.45-22.00 afronding Ed Berkhout: wat nemen we mee in de Gebiedsagenda en wat ons advies op Visie Zuidas
 • 22.00 einde
 •  


 • Locatie: stadsdeelkantoor Pr Kennedylaan 923
 • Tijd: 20.15 — 22.00

VU en Vumc bouwen gestaag voort

vumcOp deze avond meer informatie over wat er allemaal gebouwd wordt. Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze nieuwbouw. Lees hier het interview met Josja van der Veer, directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting VUmc.

 • Locatie: stamzaal Huis van de wijk, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Waar gaat het heen met lijn 51 en 5

Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5

Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden.

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 • Locatie: MFC Binnenhof, cafe, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Zuidas Groen

bloemenThema-avond BPZ, Zuidas Groen

Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 • Locatie: Cafe, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraatr 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ, Zuidas vanuit bewonersperspectief

fotoSpeciaal voor de nieuwe bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk bewoners en belangstellenden. Cisca Griffioen van BPZ stipt belangrijke onderwerpen aan waar de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten en laat zien welke resultaten dat oplevert.

In het pdf vindt u een kort verslag van de zeer geslaagde avond.4 juni Zuidas vanuit bewonersperspectief PDF

en de powerpointpresentatie presentatie4juni2014tbvbestuurscommissie

 • Locatie: cafe Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernstraat 112
 • Tijd: 17.30 — 19.30

Thema-avond -Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer?

Het bewonersplatform Zuidas start op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en de Dienst Zuidas is gewerkt aan de Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas. In deze studie is voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van een aantal Openbaar Vervoer-tracés van en naar Station Zuid. Daarbij is gekeken naar de vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid van kruispunten. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten van deze studie bekend. De Stadsregio en de Dienst Zuidas willen deze graag aan ons voorleggen.

U bent welkom in sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46. Wilt u verzekerd zijn een plaats? Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36

 • Locatie: BL 46 De Boelelaan 46
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. Bekijk de presentatie in het Presentatieparkeeroverlast7maart2013 pdf

 • Locatie: Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond -Hoe komt u er met het OV?

In een presentatie laten we zien hoe virtuele bewoners van zuid zich met het openbaar vervoer naar een gewenste bestemming in Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor deskundigen zijn uitgenodigd. BPZ en commissie ruimtelijke ordening van het WOC Buitenveldert organiseren deze bijeenkomst gezamenlijk.

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -Wat speelt er op de Zuidas?

Aangesloten organisaties en BPZ nemen de stand van zaken door en bespreken activiteiten voor het 15- jarig jubileum.

 

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21.30

Rondleiding kunstcollectie AkzoNobel

Hester Alberdingk Thijm, directeur van de AkzoNobel Art Foundation, verzorgt voor BPZ in juni een rondleiding langs de werken van bekende en minder bekende kunstenaars in de bedrijfscollectie van AkzoNobel. Ontvangst in de hal AkzoNobel. Vanwege beperkt aantal plaatsen is aanmelden mogelijk tot 20 juni, 2012 tot 15.00 uur bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 • Locatie: AkzoNobel, Strawinskylaan 2555
 • Tijd: 17.30 — 20.00

Thema-avond BPZ -Hoe duurzaam wordt de VU?

Studenten van de VU geven een toelichting op hun initiatief voor een daktuin waaraan de gemeente Amsterdam een subsidie heeft toegekend. Het groen komt op het dak van het hoofdgebouw van de VU. Zie ook  powerpointpresentatie Presentation BPZ (let op 52 mb)

Chris Vonk, conceptontwikkelaar Campusontwikkeling en Robert van de Pas, manager Projectbureau van de VU vertellen hoe duurzaam de VU gaat worden.

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21.30

Thema-avond BPZ – Winkels in de Zuidas

Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht:

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor Bouwkunst

Landschapsarchitect Bruno Doedens en studenten van de Academie voor Bouwkunst vertelden over hun ervaringen en toonden resultaten van de workshop die in het Winterthurgebouw aan de Prinses Irenestraat is gehouden.

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -Zuidas Groener-

Bart van Eijk van de dienst Zuidas geeft de stand van zaken weer betreffende groenvoorzieningen die gerealiseerd gaan worden. De plannen en suggesties zijn afkomstig van deelnemers aan de fietstocht in 2011. Cisca Griffioen vertelt over de laatste ontwikkelingen op de Zuidas.

12-01-26 Z-as Groenprojecten-presentatie klein pdf, Presentatiegroeifonds groen powerpoint

 • Locatie: Hoekzaal MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond -Mer Flanken verkeersonderzoek-

Martijn Overmulder (Dienst Zuidas) geeft een toelichting over dit onderzoek en het plan van aanpak.

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Kenniskwartier en verplaatsing tramlus

De heer Franc van Nunen zal een presentatie verzorgen over de toekomstige ontwikkelingen van het kenniskwartier en de dienst Zuidas geeft informatie over de te verplaatsen tramlus en de gedeeltelijke afsluiting van De Boelelaan.

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -De oorzaken van leegstand (kantoren)

Presentatie door dr J.B. Janssen-Jansen over de (oorzaken van) kantorenleegstand in den lande maar vooral in Amsterdam en Zuidas. De presentatie is hier te downloaden (let wel, 52mb!).

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30