Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Thema-avonden

BG-plein1

 

 

 

 

 

 

MFC Binnenhof  t/o het Gelderlandplein aan de A.J. Ernststraat 112

BPZ organiseert thema-avonden voor een breed publiek. Belangstellenden, bewoners, organisaties en gebruikers van de Zuidas informeren wij regelmatig door deskundigen te vragen hun visie op een bepaald onderwerp te geven. Belangrijk is dat de thema's vanuit verschillende perspectieven en achtergronden worden belicht. Na de voordrachten is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Bewoners, gebruikers en andere belangstellenden van de Zuidas zijn van harte welkom in het Huis van de Wijk (MFC) Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gelderlandplein, ingang aan het schoolplein.


De avonden

Thema-avond Zuidzone in het zonnetje

Dit keer komen we bijeen bij de bewonerscommissie Ravel die zetelt in het moderne studentencomplex Ravel Residence. Een paar jaar geleden is Zuidas 800 bewoners rijker geworden. De opgerichte commissie heeft zich inmiddels bij het Bewonersplatform Zuidas aangesloten en aangeboden om ruimte te bieden aan een themabijeenkomst. De 23ste is het zover: student-bewoners geven uitleg over de Student Experience in Zuidas. De andere gastspreker is Maarten Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas. Hij geeft een beeld van de zuidzone met aandacht voor maatregelen om overlast voor bewoners te beperken en het inhuizen van de vele nieuwe bewoners in goede banen te leiden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl.

Impressie   Ditmaal werd de thema-avond gehouden in Ravel Residence, het studentencomplex waar geen kamer leeg staat. In een intieme setting werd er door Maarten Ettekoven veel informatie gedeeld met jonge en gevestigde bewoners over wat er allemaal gebeurt en waar Zuidas de komende tijd op inzet in (het zuidelijke deel van) Zuidas (zie ppt Thema avond BPZ Zuidzone in het zonnetje_20171123). De De Boelelaan is nagenoeg klaar. Voor het complex Ravel gaan de verkeerslichten bij de oversteek naar verwachting dit weekend aan. De Spoorslag, route langs A10 gaat dicht: alleen doorgang voor bouwverkeer. Bij het WTC is verminderde doorgang voor fietsers en voor de bouwplaats van The Valley wordt het fietspad naar de rijbaan verlegd.
De bewonerscommissie van Ravel (zie ppt Bewonerscommissie Presentatie 23.11.2017 BC) blijkt nuttig werk te verrichten waardoor student-bewoners onderling meer ‘gezamenlijkheid en verbinding ervaren’ en meer binding met de buurt door in het verzorgingshuis vrijwilligerswerk te doen. Ook organiseert zij workshops en wil ze bedrijven in Zuidas benaderen als sponsor in ruil voor het vervullen van een stage.
Na afloop waren er veel vragen: Hoe worden de kamers toegewezen? Door een melding via WhatsApp. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. De fietsenstalling van het complex blijkt te klein voor het grote aanbod aan vervoersmiddelen maar er wordt naar een oplossing gezocht.
De inzet van Zuidas op verminderen autogebruik voor een betere bereikbaarheid wordt goed ontvangen en alternatieve OV concepten werden genoemd. De lease-auto lijkt zijn glans te hebben verloren, aldus een buurtbewoner (voormalig wagenparkbeheerder). Bedrijven kunnen inzetten om die kosten laten gebruiken voor OV vervoer. Ook het openstellen van de sportvelden voor algemeen gebruik werd genoemd evenals veilige fietsroutes bij de AFC sportvelden en fietstunnel. Dat eerste komt aan de orde als er een beheerder is gekozen.
Zuidas heeft zeker aandacht voor groen. Zo wordt de groenopzet Mahlerplein in zuidelijke richting doorgetrokken en Maarten meldt dat bewoners van Gershwin worden betrokken bij de invulling van de “verdiepte bakken” in de zijstraatjes die doodlopen op de De Boelegracht. Het Kwakersplein wordt genoemd als mooi voorbeeld van hoe groen (verticaal) positief bijdraagt aan een prettige ervaring van de openbare ruimte. Kortom: een breed scala aan onderwerpen en ideeën kwam aan de orde.

Een aanwezige vroeg via welke kant het servicetunneltje in de Vivaldistraat toegankelijk wordt (Beatrixpark of gebeid Vivaldi). Het antwoord van Zuidas d.d. 5.12.17 is als volgt: "Het tunneltje wordt gebruikt voor het onderhoud van het SET-gebouw van de NoordZuidlijn, deze ligt op het dijklichaam tussen de A10. Het moet geschikt worden gemaakt voor kleine bestelauto’s (Volkswagen Caddy of gelijkwaardig).  Het bouwlogistieke plan van ZuidPlus wordt nog nader uitgewerkt. Mogelijk dat dit tunneltje tijdelijk voor bouwlogistiek wordt gebruikt, eerst zal het tunneltje dan zelf gereed moeten zijn. In de loop van 2018 weten we of het tunneltje een rol krijgt in de bouwlogistiek. Het tunneltje grenst aan de Vivaldistraat van waaruit de ontsluiting is voorzien. Aan de noordzijde grenst het tunneltje aan het fietsnetwerk. In voorkomende gevallen zou een ontheffing kunnen worden aangevraagd om via de noordzijde het tunneltje te bereiken. Of dit wenselijk/ noodzakelijk/ mogelijk is is nog niet aan de orde geweest."

 

 

 • Locatie: lounge/receptie Ravel Residence Antonio Vivaldistraat 5-7-9
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond Noordzone in de schijnwerpers

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Momenteel zijn er volop activiteiten in het noordelijke deel van Zuidas. Gastsprekers vertellen meer over de Vijfhoek, de vernieuwbouw van de huisvesting voor De Goede Doelen Loterijen en natuurlijk de laatste ontwikkelingen en hoe bouwoverlast wordt beperkt. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. lees het artikel over de Noordzone dat ook in de wijkkrant verschijnt. Lees hier een impressie van de bijeenkomst.

 

 • Locatie: MFC binnenhof- Huis van de Wijk Buitenveldert , kleine theaterzaal,
 • Tijd: 19.30 — 21.30

3 op het Dok themabijeenkomst 7 maart 2017

Voor de achterban heeft BPZ op 7 maart  2017 de themabijeenkomst 3 op het Dok gehouden. Het was een besloten bijeenkomst waarin door projectorganisatie Zuidasdok en Zuidas informatie is gedeeld over de bouw van het Dok. Naast aangesloten organisaties van BPZ waren ook vertegenwoordigers van enkele VvE’s in Zuidas aanwezig. lees de impressie, en meer over de eerste twee bijeenkomst van Amsterdam Zuidas of het artikel Zuidas in de spotlights dat in wijkkrant van maart is verschenen.

 • Locatie: MFC binnenhof
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst: Wat brengt de Nieuwe Visie Zuidas 2016 ons in 2017?

Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas zal samen met planologe Reina van Grondelle werkzaam bij dienst Zuidas een presentatie geven over wat er in 2017 in Zuidas gaat gebeuren. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats, stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Impressie van de avond

Voor een volle zaal hielden Cisca en Reina presentaties over de Nieuwe Visie Zuidas 2016 en wat die gaat brengen in 2017. Vragen daarbij waren hoe worden bewoners over de ontwikkelingen geïnformeerd en hoe wordt de participatie vormgegeven, zoals bij het aan de slag gaan met het idee van een warenmarkt en het uitwerken van een aantrekkelijke verbinding tussen Zuidas en Buitenveldert. Zowel de gebiedsmakelaars als dienst Zuidas spelen daar een rol bij en een verkenning van mogelijkheden op het Gershwinplein zijn al gepasseerd.

Wat betreft het 1 loket voor alle vragen van dienst Zuidas dat is in ontwikkeling en zal 23 februari meer publiciteit krijgen  Daarnaast wordt gekeken aan de hand van de behoefte hoe een 24 uurs service vorm krijgt. In ieder geval is er het e-mailadres voor vragen en klachten. De bemensing van het loket is vanaf 10.00 beschikbaar voor ontvangst bezoekers.

De aanbesteding van het bouwproject Zuidasdok wordt binnenkort bekend gemaakt. De uitvoerende partijen zullen voor een informatiebijeenkomst worden gevraagd om ook bewoners te informeren.

Reacties van de aanwezigen op o.a. vragen van Reina zie ppt 12.1.2017 en ppt VisieZuidasin201712januari2017 van Cisca

 •  De expo was een heel goed initiatief en het is jammer dat er geen publieks-aantrekkelijke invulling is gevonden. Een bioscoop is daar helaas niet mogelijk (er is nu een sportschool gevestigd). Elders zou dit misschien wel kunnen en de bewoners geven mee dat goede bereikbaarheid een voorwaarde is.
 • Bewoners van Eurocenter missen in de visie oplossingsgerichte aandacht voor het parkeren van scooters in Zuidas. En zij ervaren dat de fiets- en voetgangersstromen bij station RAI richting de RAI geregeld extreem druk zijn en vooral onveilig. Met de indienststelling van de N/Z lijn zal dit vermoedelijk minder worden, zo luidt het antwoord.
 • Vragen over de boog van lijn 51 en de plek van de nieuwe halte aan de Buitenveldertselaan komen aan bod. Ook wordt opgemerkt dat over de Vervoersvisie gewoon zonder serieuze inspraak een besluit wordt genomen door het DB van de Regioraad (nu Vervoerregio)
 • In de plinten zouden veel kleinere units mogen komen.
 • De route van het evenement ART Zuid mag via Zuidas naar Buitenveldert gaan.
 • Andere publiekstrekkers zouden een stoeltjes lift van Zuidas naar het Gelderlandplein  kunnen zijn of zelfs van Zuidas naar het Nieuwe Meer mede omdat die ooit ook tot Zuidas zal worden gerekend en het doortrekken van de het fiets/voetpad (daklaan) niet kan worden uitgevoerd vanwege te weinig ruimte om het juiste stijgingspercentage van een hellingbaan te realiseren.
 • In Koers 2025 was het idee om 1000 woningen te slopen t.b.v. nieuwbouw/hoogbouw.
 • In dit verband wordt gewezen op de Open Torendag 25 maart waar Zuidas ook aan meedoet.
 • Mbt het 1 loket en infoverstrekking via bewonersbrieven wordt het advies gegeven ruimer te verspreiden dus aanpalende buurt ook mee te nemen. vooral rondom het Beatrixpark is dat van belang. Het 1 loket zou mobiel kunnen zijn om door de wijk te trekken en daar te staan waar gewerkt wordt.
 • Het ABN-paviljoen gaat binnenkort open.

De volgende themabijeenkomst 3 op het dok volgt in voorjaar 2017.

De antwoorden van dienst Zuidas op openstaande vragen van aanwezigen volgen later.

 • Locatie: stamzaal huis van de wijk buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

2 op het Dok 19 mei themabijeenkomst nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok

Bewoners uit Zuidas en Buitenveldert zijn van harte welkom op deze avond waarop Justus Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers zijn. Zij gaan ondermeer in op de vraag hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte in de buurt en wijk. Justus is bekend van sociale vraagstukken en hij noemt Wikitopia -het voorbeeld van zelforganisatie-. Stan Majoor is -de kenner- van Zuidas en stedelijke vraagstukken. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

 • Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ Directeur Nieuwbouw VUmc vertelt over nieuwbouwplannen

Fokke Rakers, directeur Nieuwbouw VUmc zal de nieuwbouwplannen toelichten
Tijdig opgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl verzekert u van een plaats.

 • Locatie: Kleine theaterzaal Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21:30

1 op het DOK themabijeenkomst uit de serie 1, 2, 3 op het Dok 28 januari 2016

Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u in het artikel 'Wat brengt Zuidas ons in 2016dat in de Wijkkrant januari 2016 verschijnt en het vorige artikel 'Blijft Zuidas een eiland?' dat in de editie van december 2015 is gepubliceerd. 

In de gemeenteraad werd in 2015 de motie Groen Dak besproken. Lees het artikel in Het Parool. En inmddels ligt de nieuwe visie Zuidas 2015 ter inzage. Kijk hier hoe de Daklaan eruit kan gaan zien. Wat de rol van bewoners daarover leest u meer in Leef Zuidas.

 

 • Locatie: kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Tuinen in Zuidas

Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin in kop Zuidas, de Boeletuin, het Beatrixpark en de Groen agenda van de gemeente.

Deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie en vertellen over hun ervaringen met groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37.

En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag.

 • Locatie: stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert A J Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Visie Zuidas 2015 in het Vizier

Deze avond gaat het over de resultaten van de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. Maar we nemen ook de beperking van overlast tijdens de bouw in beschouwing.

pdf.  rapport_bewonersonderzoek_zuidas_2015 en resultaten_consultatie_denkzuidas_mei_2015

Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 

 • Locatie: kleine theaterzaal Huis van de wijk buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Beeldvormende bijeenkomst: Bewoners en hun idee├źn over Zuidas

Bewoners met ideeën over Zuidas zijn van harte welkom op deze avond die georganiseerd wordt door het stadsdeel Zuid.

Programma

 • 20.00-20.15 Inloop
 • 20.15-20.20 Welkom Ed Berkhout, voorzitter beeldvormende commissie over Zuidas
 • 20.20-21.15 start pitches
 • 21.15-21.45 pauze
 • 21.45-22.00 afronding Ed Berkhout: wat nemen we mee in de Gebiedsagenda en wat ons advies op Visie Zuidas
 • 22.00 einde
 •  


 • Locatie: stadsdeelkantoor Pr Kennedylaan 923
 • Tijd: 20.15 — 22.00

Themabijeenkomst VU en Vumc bouwen gestaag voort 22 januari 2015

vumcOp deze avond meer informatie over wat er allemaal gebouwd wordt. Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze nieuwbouw. Lees hier het interview met Josja van der Veer, directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting VUmc.

 • Locatie: stamzaal Huis van de wijk, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Waar gaat het heen met lijn 51 en 5 themabijeenkomst december 2014

Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5

Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden.

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 • Locatie: MFC Binnenhof, cafe, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Zuidas Groener themabijeenkomst oktober 2014

bloemenThema-avond BPZ, Zuidas Groen

Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 • Locatie: Cafe, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraatr 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Impressie themabijeenkomst Zuidas vanuit bewonersperspectief april 2014

fotoSpeciaal voor de nieuwe bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk bewoners en belangstellenden. Cisca Griffioen van BPZ stipt belangrijke onderwerpen aan waar de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten en laat zien welke resultaten dat oplevert.

In het pdf vindt u een kort verslag van de zeer geslaagde avond.4 juni Zuidas vanuit bewonersperspectief PDF

en de powerpointpresentatie presentatie4juni2014tbvbestuurscommissie

 • Locatie: cafe Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernstraat 112
 • Tijd: 17.30 — 19.30

Themabijeenkomst Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer? 26 september 2013

Het bewonersplatform Zuidas start op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en de Dienst Zuidas is gewerkt aan de Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas. In deze studie is voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van een aantal Openbaar Vervoer-tracés van en naar Station Zuid. Daarbij is gekeken naar de vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid van kruispunten. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten van deze studie bekend. De Stadsregio en de Dienst Zuidas willen deze graag aan ons voorleggen.

U bent welkom in sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46. Wilt u verzekerd zijn een plaats? Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36

 • Locatie: BL 46 De Boelelaan 46
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. Bekijk de presentatie in het Presentatieparkeeroverlast7maart2013 pdf

 • Locatie: Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst -Hoe komt u er met het OV?

In een presentatie laten we zien hoe virtuele bewoners van zuid zich met het openbaar vervoer naar een gewenste bestemming in Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor deskundigen zijn uitgenodigd. BPZ en commissie ruimtelijke ordening van het WOC Buitenveldert organiseren deze bijeenkomst gezamenlijk.

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -Wat speelt er op de Zuidas?

Aangesloten organisaties en BPZ nemen de stand van zaken door en bespreken activiteiten voor het 15- jarig jubileum.

 

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21.30

Rondleiding kunstcollectie AkzoNobel

Hester Alberdingk Thijm, directeur van de AkzoNobel Art Foundation, verzorgt voor BPZ in juni een rondleiding langs de werken van bekende en minder bekende kunstenaars in de bedrijfscollectie van AkzoNobel. Ontvangst in de hal AkzoNobel. Vanwege beperkt aantal plaatsen is aanmelden mogelijk tot 20 juni, 2012 tot 15.00 uur bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 • Locatie: AkzoNobel, Strawinskylaan 2555
 • Tijd: 17.30 — 20.00

Themabijeenkomst -Hoe duurzaam wordt de VU? april 2012

Studenten van de VU geven een toelichting op hun initiatief voor een daktuin waaraan de gemeente Amsterdam een subsidie heeft toegekend. Het groen komt op het dak van het hoofdgebouw van de VU. Zie ook  powerpointpresentatie Presentation BPZ (let op 52 mb)

Chris Vonk, conceptontwikkelaar Campusontwikkeling en Robert van de Pas, manager Projectbureau van de VU vertellen hoe duurzaam de VU gaat worden.

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21.30

Impressie themabijeenkomst Winkels in de Zuidas 16 maart 2012

Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht:

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor Bouwkunst

Landschapsarchitect Bruno Doedens en studenten van de Academie voor Bouwkunst vertelden over hun ervaringen en toonden resultaten van de workshop die in het Winterthurgebouw aan de Prinses Irenestraat is gehouden.

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Impressie themabijeenkomst Zuidas Groener 26 januari 2012

Bart van Eijk van de dienst Zuidas geeft de stand van zaken weer betreffende groenvoorzieningen die gerealiseerd gaan worden. De plannen en suggesties zijn afkomstig van deelnemers aan de fietstocht in 2011. Cisca Griffioen vertelt over de laatste ontwikkelingen op de Zuidas. Meer info in het pdf en de ppt. 12-01-26 Z-as Groenprojecten-presentatie klein pdf, Presentatiegroeifonds groen powerpoint

 • Locatie: Hoekzaal MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst Mer Flanken verkeersonderzoek mei 2011

Martijn Overmulder (Dienst Zuidas) geeft een toelichting over dit onderzoek en het plan van aanpak.

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Kenniskwartier en verplaatsing tramlus

De heer Franc van Nunen zal een presentatie verzorgen over de toekomstige ontwikkelingen van het kenniskwartier en de dienst Zuidas geeft informatie over de te verplaatsen tramlus en de gedeeltelijke afsluiting van De Boelelaan.

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -De oorzaken van leegstand (kantoren)

Presentatie door dr J.B. Janssen-Jansen over de (oorzaken van) kantorenleegstand in den lande maar vooral in Amsterdam en Zuidas. De presentatie is hier te downloaden (let wel, 52mb!).

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30