Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidasgebieden

 

Het uitbreidingsplan voor Amsterdam Zuid van Berlage uit 1914 bevatte een aantal brede assen. De as vanaf de Minervalaan zuidwaarts eindigde in een station. Deze as werd Zuidas genoemd. Het Zuidasgebied ligt tussen Amstel en Schinkel. Aan de Noordzijde ligt de Prinses Irenebuurt plus het Beatrixpark en aan de Zuidzijde de De Boelelaan. Aan de Westzijde behoren de bebouwing aan de Fred. Roeskestraat, het gehele VU- en VUMC complex en een deel van het Nieuwe Meer ook bij het plangebied. De RAI en Kop Zuidas markeerden voor 2015 de Oostzijde maar in dat jaar werd het gebied door de bestuurscommissie Zuid aan de Rivierenbuurt toegevoegd.

Het Zuidasgebied bestrijkt circa 200 hectare en is onderverdeeld in een aantal deelprojecten, sommigen daarvan dragen de naam van een componist.


Meer informatie

 • 7 juni inloopbijeenkomst Zuidas Ontwikkelt Noordkant

  Zuidas nodigt u uit voor de bijeenkomst. “Op dit moment en in de komende maanden zijn er behoorlijk wat werkzaamheden bij u in de buurt. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie en kunt u vragen stellen over de verschillende ontwikkelingen en bouwprojecten aan de Noordkant van de A10." lees meer

  Aanmelden is niet nodig

  Locatie: t. Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2
  Tijd: 17.00  —  19.00

 • Zuidas- Hoe verder?

  De Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake de bewaarschriften tegen de aanleg van het ZUIDAS-DOK. 13 van de 16 bezwaarschriften zijn afgewezen. Voor 3 moeten nadere maatregelen getroffen worden. Deze betreffen geluidsoverlast in de buurt van een woning en een woonboot bij de Amstelbruggen en de keuze van de schermen bij de fly-over bij… [lees verder]

 • weekbericht 21

  De meest Bewuste Bouwer van Zuidas is?  "Tijdens de Dag van de Bouw is voor het eerst de Bewuste Bouwers Zuidas Award uitgereikt aan de ‘meest bewuste bouwer’ van de Zuidas in Amsterdam. De award viel in handen van het project Goede Doelen Loterijen dat wordt uitgevoerd door J.P. van Eesteren." lees meer ook over… [lees verder]

 • 20 mei Dag van de Bouw met excursies op Zuidas en feest

  20 mei Dag van de Bouw met excursies in Zuidas van 10.00-16.00 uur    Bericht Zuidas: “Tijdens deze dag kunt u in Zuidas excursies maken naar bijzondere bouwplaatsen. Als u er snel bij bent kunt u zelfs een kijkje nemen onder de grond. lees het Programma Dag van de Bouw Zuidas. Inschrijving Excursie Tunnel Mahlerplein via Info@zuidas.nl. Vermeldt in de mail uw naam, adres en mobiele nummer en het aantal mensen waarmee u wilt deelnemen. En jeu De Boele op de de De Boelelaan hoek Vivaldistraat en 's middags prijsuitreiking en bvekendmaking Beste Bewuste Bouwer Zuidas.

   

 • weekbericht 20

  Wat vindt u van wonen in Amsterdam? reageer uiterlijk 18 mei Geef een reactie op het Concept Woonagenda 2025, dat nu ter inspraak ligt. Lees de woonagenda_2025_versie_april_2017. Reacties stuurt u per e-mail via woonagenda@amsterdam.nl onder vermelding van “inspraakreactie Woonagenda” of; per post naar: Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda”, Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam.… [lees verder]