Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidasgebieden

 

Het uitbreidingsplan voor Amsterdam Zuid van Berlage uit 1914 bevatte een aantal brede assen. De as vanaf de Minervalaan zuidwaarts eindigde in een station. Deze as werd Zuidas genoemd. Het Zuidasgebied ligt tussen Amstel en Schinkel. Aan de Noordzijde ligt de Prinses Irenebuurt plus het Beatrixpark en aan de Zuidzijde de De Boelelaan. Aan de Westzijde behoren de bebouwing aan de Fred. Roeskestraat, het gehele VU- en VUMC complex en een deel van het Nieuwe Meer ook bij het plangebied. De RAI en Kop Zuidas markeerden voor 2015 de Oostzijde maar in dat jaar werd het gebied door de bestuurscommissie Zuid aan de Rivierenbuurt toegevoegd.

Het Zuidasgebied bestrijkt circa 200 hectare en is onderverdeeld in een aantal deelprojecten, sommigen daarvan dragen de naam van een componist.


Meer informatie

 • Informatieavond over de Overstapregeling Eeuwigdurende Erfpacht

  Gaat ook over de Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid. De bijeenkomst is georganiseerd door SEBA. Programma: Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht –  Koen de Lange (voorzitter SEBA) en Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid –  Eduard de Geer (Corten De Geer Advocaten.

  Locatie: Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
  Tijd: 19.30  —  22.00

 • Bestemmingsplan Beethoven 2de fase documenten o.a. Nota van Beantwoording

  Uit de vergadering raadscommissie RO van 7 februari 2018: 0. Commissie Flap 210.35KB Flap 1. Raadsvoordracht.docx 236.4KB Tekststuk 2. Raadsnotitie bij vaststellen Bestemmingsplan Beethoven tweede fase.pdf 252.46KB Tekststuk 3. Verbeelding NL.IMRO.0363.K1301BPGST-VG01.pdf 698.41KB Tekststuk 4. NvB zienswijzen BP Beethoven II, excl zienswijzen (ANONIEM).pdf 2.08MB Tekststuk 5. Nota van wijzigingen BP Beethoven II.pdf

 • Vergroening en culturele ambities Zuidas

  Uit de vergadering van 24 januari 2018, Culturele – en Groene ambities Zuidas Op de agenda bij ingekomen stukken nr 40 Brief van het college van B&W van 9 januari 2018 inzake afhandeling van motie 1222.16 van het lid Vink over de Visie Zuidas 2016 met betrekking tot culturele ambities.      Voorgesteld wordt, de uitvoering van… [lees verder]

 • weekbericht 5

  Uit de raadsvergadering van 24 januari, over Culturele en Groene ambities Zuidas Op de agenda bij ingekomen stukken nr 40 Brief van het college van B&W van 9 januari 2018 inzake afhandeling van motie 1222.16 van het lid Vink over de Visie Zuidas 2016 met betrekking tot culturele ambities.      Voorgesteld wordt, de uitvoering van deze… [lees verder]

 • 7 februari 13.30 vergadering raadscommissie RO, raadszaal

  13:30-17.00 en 19.30-22.30, raadszaal, bekijk hier de agenda

  Bij RO 11. Vaststellen bestemmingsplan Beethoven, tweede fase Nr. BD2017-013995
  12. Instemmen met het kredietbesluit Vervolg Daklaan Zuidas Nr. BD2018-000127
  13. In stemmen met het ‘Plan voor een groene Zuidas’ en het opheffen van het Groeifonds Groen (GFG) en kennis nemen van de opzet en uitwerking van het Herplantfonds Zuidas Nr. BD2017-015703.

  Er zal een raadsadres ingediend worden door verschillende bewonersorganisaties, bedrijven en bezorgde burgers. BPZ zal gaan inspreken.

  Locatie: raadszaal
  Tijd: 13.30  —  22.30