Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidasgebieden

 

Het uitbreidingsplan voor Amsterdam Zuid van Berlage uit 1914 bevatte een aantal brede assen. De as vanaf de Minervalaan zuidwaarts eindigde in een station. Deze as werd Zuidas genoemd. Het Zuidasgebied ligt tussen Amstel en Schinkel. Aan de Noordzijde ligt de Prinses Irenebuurt plus het Beatrixpark en aan de Zuidzijde de De Boelelaan. Aan de Westzijde behoren de bebouwing aan de Fred. Roeskestraat, het gehele VU- en VUMC complex en een deel van het Nieuwe Meer ook bij het plangebied. De RAI en Kop Zuidas markeerden voor 2015 de Oostzijde maar in dat jaar werd het gebied door de bestuurscommissie Zuid aan de Rivierenbuurt toegevoegd.

Het Zuidasgebied bestrijkt circa 200 hectare en is onderverdeeld in een aantal deelprojecten, sommigen daarvan dragen de naam van een componist.


Meer informatie

 • Nieuw Evenementenbeleid 2017 inspraakreacties

  VBP diende in september 2017 een zienswijze in bij het nieuwe Evenementenbeleid en specifek op het deel nieuw geluidbeleid. Op de website van de Irenebuurt vindt u deze en meer recente inspraakreacties. Voor het Beatrixpark is een locatieprofiel opgesteld bekijk het hier

 • Raadsadres van de Vrienden van het Beatrixpark, BPZ e.a. OBP Beethoven 2de fase

  Raadsadres van de Vrienden van het Beatrixpark, BPZ e.a. van 3 september 2017 inzake het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase.  Raadsadres agendering van ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase . lees het hier “Het is niet consistent met het voorontwerp en niet transparant. Net als de Nota van Antwoord (NvA) (TKN stuk 5, bijlage 24) roept het veel… [lees verder]

 • 4.10 wegwerkzaamheden Beethovenstraat vanaf 10.10 afsluiting Albinonistraat

  Bericht van Zuidas Aanstaande woensdag 4 oktober wordt er van 20.00 uur tot de volgende ochtend 06.00 uur gewerkt op het kruispunt Beethovenstraat / De Boelelaan / Van Leijenberghlaan. Het verkeer wordt omgeleid. Meer weten, zie De Boelelaan. Wilt u deze informatie delen met uw bezoekers, huurders, medebewoners en medewerkers die wellicht gebruik maken van… [lees verder]

 • 4.10 wegwerkzaamheden Beethovenstraat en 10.10 afsluiting Albinonistraat

   

   

 • weekbericht 39

  De themabijeenkomst Noordzone in de schijnwerpers was een geslaagde avond. In het weekbericht van 9 oktober krijgt u meer informatie over de presentaties. Raadsadres ingediend door Vrienden van het Beatrixpark, BPZ en andere belanghebbenden. lees het hier     Kernpunt is: het ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase is niet consistent met het voorontwerp en niet transparant. Net… [lees verder]