Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Groen, Water & Lucht

De verstening door de aanleg van Zuidas vergt veel maatregelen om het leefklimaat en het milieu in goede conditie te brengen en te houden. Het Beatrixpark is de groene long van Zuidas, maar ook op andere plaatsen moet voldoende groen behouden of aangelegd worden. Voor de waterberging en de luchtkwaliteit zullen geavanceerde oplossingen gevonden moeten worden.


Meer informatie

 • Bomenkap tbv Zuidasdok: o.a. zienswijzen

  Verschillende organisaties hebben een zienswijze ingediend bij de aanvraag kapvergunning van projectorganisatie Zuidasdok, dit zijn o.a.: De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark diende een zienswijze in bij kapaanvraag (2016) van Zuidasdok. lees verder in het pdf definitieve-zienswijze-zuidasdok-dec-2016-bpark. De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg (VBP) heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning die verleend zal… [lees verder]

 • Inspraak gebiedsagenda Buitenveldert-Zuidas 2017 op 7 december 2016 in VB vergadering Bestuurscommissie Zuid

  Inspraakreactie van: Cisca Griffioen, voorzitter bewonersplatform Zuidas en Huurdersvereniging Flats Europaboulevard Ik ben blij dat ik hier weer kan staan om mee te denken met de plannen voor ons Stadsdeel. U zult begrijpen dat ik enigszins ambivalent ben: het bewonersplatform was op de bezuinigingen van het Stadsdeel gezet, maar gelukkig heeft de wethouder voor Zuidas,… [lees verder]

 • Marleen en Piet

  Dienst Zuidas publiceerde een artikel dat eerder verscheen in het Engels in het blad Hello Zuidas. “Twee totaal verschillende werelden zullen de komende jaren veel met elkaar optrekken door alle werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden. De bouwers in hun oranje jassen en de zakenmannen en -vrouwen in hun zakelijke tenue. En dat levert verrassende ontmoetingen… [lees verder]

 • weekbericht 45

  Bewonersplatform Zuidas kan verder Op 2 november heeft Cisca Griffioen, voorzitter BPZ, ingesproken bij de behandeling van de begroting 2017 en de opgelegde bezuiniging bij de Stadsdelen door de brede financiële commissie van de Gemeenteraad. Wethouder Eric van der Burg heeft continuering van de subsidie toegezegd. Afgelopen zaterdag brand in tranformatorstation “De brand brak iets… [lees verder]

 • Herplantfonds

  Bekendmaking gemeente Amsterdam akkoord te gaan met de verbijzondering van het groendeel uit het Groeifonds Groen Zuidas tot Herplantfonds Zuidas voor het grootstedelijk gebied Zuidas (oktober 1997 en uitgebreid in feb 2014) en de criteria uit de notitie ‘Compensatie en herplantregeling bomen’ m.b.t. de stedelijke herstructeringsgebieden met terugwerkende kracht vanaf 2012 in te laten gaan;… [lees verder]