Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak begroting 2009

Het bewonersplatform Zuidas wil graag zijn tevredenheid uiten over de plaatsing van ons platform onder de prioriteiten in hoofdstuk 8.3. Uit de toelichting op blz. 171 blijkt dat er veel waardering bestaat voor onze activiteiten, zoals de thema-avonden, en ook voor het projectsecretariaat.
U begrijpt dat hier een tevreden voorzitter zit.
Het op de begroting vermelde bedrag zal ons in staat stellen om onze activiteiten onverminderd voort te zetten en het totale bedrag: 12.000 structureel en 16.000 incidenteel is ook voldoende om ons projectsecretariaat te bekostigen.

Blijft er dan niets te wensen over?
Ja, mijn vurig gekoesterde en vaak geuite wens om continuïteit in het projectsecretariaat te waarborgen kan hiermee niet in vervulling gaan. Zoals ik u regelmatig heb uitgelegd is het totale bedrag van onze subsidie voldoende voor activiteiten en secretariaat, maar door de wetgeving gedwongen kunnen wij onze medewerkster maximaal 3 x een tijdelijk contract aanbieden. Dit kan voor de huidige medewerkster in 2009 voor de derde en laatste maal.

Ik doe dan ook graag een beroep op u om mee te denken hoe continuïteit kan worden verkregen zonder het karakter van de subsidie aan te tasten.

Lees verder over: Inspraak.