Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak DB van ZuiderAmstel

Aan de leden van Stadsdeelraad en Dagelijks Bestuur van Zuideramstel :

Op 25 april j.l. zonden wij u een raadsadres inzake Milieu Effect Rapportage Zuidas en vandaag staat het op uw agenda.
Waarom blijven wij aandringen op een MER voor alle projecten in dit gebied?
Als raadslid woont u en uw achterban in een van de wijken die grenzen aan de Zuidas, en ongetwijfeld heeft u zelf ook al geconstateerd dat de effecten in uw omgeving merkbaar zijn, soms positief, maar ook vaak negatief.
De Zuidas wordt een kwalitatief hoogwaardig gebied, maar door de huidige manier van werken is die kwaliteit waarschijnlijk niet aanwezig, nu niet en ook niet over twintig jaar.
Internationale steden dienen vaak als referentiebeeld, maar daar wordt vaak eerst de infrastructuur aangepast en dan pas de bovenliggende en omliggende bebouwing.
Bij de Zuidas volgt de gemeente een andere weg : ieder kavel dat nu al kan worden uitgegeven wordt ook uitgegeven, vaak zonder dat men kijkt naar de nieuwe verkeersbewegingen die deze extra bebouwing met zich meebrengt.
De bestaande infrastructuur kan e.e.a. nu al niet verwerken, en door op deze manier door te gaan worden problemen alleen verergerd, en is de oplossing afhankelijk van een onzekere toekomst.
De ruimtelijke kwaliteit op en rond de Zuidas wordt aangetast en DOK verliest kwaliteit al voor de eventuele aanleg. Bouwvolume,parkeercapaciteit etc. richt zich nu louter op DOK, en als dat er niet komt heeft Amsterdam een grootschalig, monofunctioneel kantoorgebied met een slecht bereikbaar station , een sociaal onveilige omgeving en voortdurende problemen met geluid, stank, en stadsdelen die niet “gehecht” zijn.
Het DOK begint bij het Beatrixpark en eindigt bij de VU – de flanken zullen dus zeker de “lasten”houden. Ook die flanken dient u te bewaken.
Een goede MER kan u helpen om alle zaken onder ogen te krijgen die een rol kunnen spelen bij de inrichting of herinrichting van een gebied. Gebruik dit middel dan ook om tot goede afwegingen en goede beslissingen te komen.
Wij wensen u veel wijsheid toe.

Lees verder over: Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Zuidasthema's.