Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Met wie overlegt Brinkman?

In de Volkskrant van vrijdag 26 september stond een artikel van de heer Elco Brinkman, president-commissaris van Zuidasonderneming i.o. als reactie op het op 8 september verschenen artikel van Merijn Oudenampsen en Justus Uitermark.

Het artikel van Oudenampsen & Uitermark geeft een kritische visie op de ontwikkelingen van Zuidas en wijzen op de grote risico’s van dit megaproject. Brinkman suggereert dat alles prima gaat en dat er geen enkele reden tot zorg is over de belangstelling van projectontwikkelaars. Ze zouden zelfs in de rij staan.

In zijn bijdrage meldt Brinkman dat hij regelmatig overlegt met betrokkenen, van bewoners t/m bedrijven. Waarschijnlijk doelt hij daarmee niet op de raad van commissarissen van de Zuidasonderneming; het bewonersplatform Zuidas heeft nog niet het genoegen gehad met hem of zijn medecommissarissen te overleggen. Het bewonersplatform Zuidas- een koepelorganisatie van betrokken verenigingen – volgt sinds ruim 10 jaar de ontwikkelingen in en om Amsterdam Zuidas.

In de eerste jaren van het bestaan van het bewonersplatform was er regelmatig overleg met het projectbureau Zuidas, een overleg dat sinds het oprichten van een onderneming i.o. niet meer plaats vindt. Wij werden verwezen naar het stadsdeel Zuideramstel en de Gemeenteraad als onze natuurlijke gesprekspartners. Wij maken intensief gebruik van de geboden inspraak- en overlegmogelijkheden, maar de Zuidasonderneming zelf biedt ons die dus niet.

Brinkman zou natuurlijk kunnen denken aan overleg met bewoners van Zuidas zelf. Maar er is in Zuidas pas één woontoren voltooid, met name in het deelgebied Vivaldi en er woont niet meer dan een handjevol mensen. De meeste van de 81 appartementen staan al meer dan een jaar leeg.

Het bewonersplatform probeert bij te dragen aan het ontstaan van een echte stadswijk en niet een kil kantorencentrum voor de elite. Dus zijn onze speerpunten onder andere functiemenging, open en levendige plinten, behoud van groen ook tijdens de bouw, veilige ruimte voor voetgangers en fietsers, goed geleide verkeersstromen naar de ondergrondse parkeergarages en zoveel mogelijk beperken van sluipverkeer en overlast voor de bewoners in de aangrenzende wijken. Misschien kan Brinkman ook overleggen met echte bewoners in plaats van de bewoners die hij in zijn artikel noemt? Wij zien uit naar een uitnodiging voor een eerste overleg.

Het bewonersplatform Zuidas, Dr. Cisca Griffioen, voorzitter.

Lees verder over: Inspraak.