Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nieuws vanuit het Bewonersplatform Zuidas

Nieuwe voorwaarden in bijgestelde projectbesluit Kop Rivierenbuurt
De Kop van de Rivierenbuurt geldt sinds mei 2001 als de oostelijke grens van het grootstedelijk project de Zuidas en vormt de overgang naar de bestaande bebouwing in de Rivierenbuurt. Voor de Kop van de Rivierenbuurt is een projectbesluit gemaakt, waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied Kop van de Rivierenbuurt zijn vastgelegd.

Naar aanleiding van de zienswijzen van verschillende belangengroepen uit o.a. het Bewonersplatform Zuidas is het projectbesluit bijgesteld. De centrale stad staat positief ten aanzien van de komst van het Joop van de Ende theater in de Kop van de Rivierenbuurt, maar ZuiderAmstel is geen voorstander. Net als Bewonersvereniging De Mirandabuurt verwacht het stadsdeel overlast voor de buurt. Het stadsdeel ziet het theater liever meer in het hart van de Zuidas. Stadsdeelbestuurder van ZuiderAmstel Duco Adema legt uit dat als de centrale stad vast blijft houden aan haar wens om Van de Ende hier te vestigen, een alternatieve locatie in het Zuidasgebied gezocht moet worden.

Het stadsdeel stelt daarom aan een eventuele vestiging van het theater in de Kop van de Rivierenbuurt een aantal voorwaarden: theaterkaarten mogen alleen verkocht worden in combinatie met kaarten voor de parkeergarage onder het theater, en auto’s van de Europaboulevard moeten direct de parkeergarage in kunnen. In het nieuwe projectbesluit staat als voorwaarde dat het verkeer vanuit de De Mirandabuurt niet naar de Kop Rivierenbuurt kan komen en andersom. Er moet een extra strook komen op de Europaboulevard met een afslag naar de Kop Rivierenbuurt en bij voorkeur ook een extra afslag van de A10 direct naar het theater. Hier komt nog onderzoek naar. Ook moet het NS-station RAI een tweede uitgang krijgen.
Ten aanzien van geluidhinder is het resultaat van een geluidsstudie dat hoge gesloten gebouwen tegen de ring gebouwd moeten worden. Het theater moet en wil ook meehelpen de geluidsoverlast te verminderen. Het stadsdeel is momenteel in overleg met Rijkswaterstaat voor een betere geluidswering langs de ring voor het stuk tussen de Amstel en de plek waar de ring in de toekomst onder de grond moet gaan. Adema geeft toe dat momenteel de bewoners al met te veel geluid worden geconfronteerd.

Het stadsdeel heeft zelf ook interesse in vestiging in het Zuidasgebied. Zij wil graag het nieuwe stadsdeelkantoor bouwen in de Zuidas, maar het wordt een dure kwestie omdat de centrale stad hoge grondprijzen in dit gebied hanteert. Adema heeft echter goede hoop omdat zowel het bestuur als de stadsdeelraad vindt dat de huidige werkwijze met twee stadsdeelkantoren inefficiƫnt werkt. Daarnaast kan volgens hem het geldpotje dat bij de centrale stad beschikbaar voor bijzondere kosten veroorzaakt door de fusie van stadsdelen, uitkomst bieden.

Lees verder over: Publicaties, Zuidasgebieden, Zuidasthema's.