Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Onderzoek uitbreiding Zuidas in westelijke richting: gebied Verdi

Bericht Zuidas d.d. november 2017: 'Het college van B&W van Amsterdam heeft ingestemd met het principebesluit om de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken voor het gebied ten westen van Zuidas. Het gaat daarbij om groen, woningen en kantoren." lees verder

Uit de Principenota Verdi blz. 19 " Consultatie, communicatie en participatie in het vervolgtraject

In het vervolgtraject zal Zuidas in samenwerking met stadsdeel Zuid een participatietraject organiseren
om met de stakeholders in het gebied (per deelopgave) de ontwikkelrichting te bespreken en verder vorm te geven. Het zal hierbij niet alleen om de eigenaren in het gebied gaan, maar ook om belangenverenigingen zoals de fietsersbond, gebruikers van de Sportas en het Jachthavengebied, bewoners van omliggende gebieden zoals het Stadionplein en Buitenveldert, woonbootbewoners en mogelijke toekomstige gebruikers van het gebied. De uitkomsten van dit participatietraject zullen meegenomen worden in het concrete ontwerp en programma voor het gebied. Tevens zullen er één op één gesprekken plaatsvinden met de eigenaren in het gebied, gaande over waar kansen voor ontwikkeling zijn." lees meer in de Principenota Verdi – november 2017 (PDF, 2,6 MB)

 

Lees verder over: Algemeen, Flanken, Zuidasgebieden.