Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Toelichting voor OV en Verkeer op de Zuidas

Bewonersplatform Zuidas
A.J. Ernststraat 112
1082 LP AmsterdamAan de leden van raadscommissie I (Zuidas)
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Toelichting op raadsadres over gevolgen ‘Brinkman’ voor openbaar vervoer en verkeer op de Zuidas

Inleiding

Het Bewonersplatform Zuidas meent dat het succes van de Zuidas voor een groot deel afhankelijk is van goede voorzieningen voor openbaar vervoerreizigers, fietsers en voetgangers. Alleen zo kan een al te grote toestroom van auto’s en de daarmee samenhangende overlast voor de omliggende buurten worden voorkomen. Een goed alternatief voor autogebruik in de Zuidas is belangrijk voor het leefklimaat in de Zuidas en de omgeving.
Het platform maakt zich door enkele recente ontwikkelingen zorgen over de toekomstige bereikbaarheid van de Zuidas. Op advies van de heer Brinkman zijn belangrijke voorzieningen voor openbaar vervoer de ‘businesscase’ voor de Zuidas gehaald. Belangrijke verbindingen voor OV, fiets en voetganger zijn wegbezuinigd of worden onmogelijk door de keuze voor een gestapelde variant van het dokmodel. Het geplande bouwvolume is echter niet verlaagd.
Om u op de hoogte te stellen van deze ontwikkelingen heeft het platform op 4 mei 2005 een raadsadres gestuurd.
Dat het onderwerp nog steeds actueel is, blijkt uit een recente rapportage door wethouder Van der Horst over de kosten voor verkeersprojecten in de Zuidas (zie bijlagen). Voor belangrijke aanpassingen aan de infrastructuur in de Zuidas is geen geld gereserveerd.

Vragen aan de raadscommissie I (Zuidas) van stadsdeel ZuiderAmstel:

1. Wat is de mening van de commissie over de rol van het openbaar vervoer en langzaam verkeer in de Zuidas?
2. Deelt de commissie de zorgen van het Bewonersplatform Zuidas over de gevolgen van het ‘Brinkmanrapport’ voor de bereikbaarhied van de Zuidas en de leefbaarheid in de omliggende buurten?
3. Wil de commissie zich inzetten om de Zuidas aantrekkelijker te maken voor de niet-autogebruiker?
4. Welke maatregelen stelt de commissie voor om te zorgen dat de Zuidas goede voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer krijgt?
5. Zien de commissieleden mogelijkheden om via contacten met partijgenoten in de gemeenteraad en Tweede Kamer invloed uit te oefenen op de beslissingen over investeringen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer in de Zuidas?

Bijlagen: kostenoverzicht verkeersprojecten Zuidas, artikel Het Parool 27 juli 2005

Lees verder over: Inspraak, OV, Verkeer.