Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

UB Strawinsky ter inzage

Het concept-Uitvoeringsbesluit voor plangebied Strawinsky ter inzage van 2 juni -13 juli 2016

Belanghebbenden kunnen nu al hun zienswijze kenbaar maken. Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas t.a.v. de heer J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11.

Lees verder over: Inspraak, Noordzone.