Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 1

Secretariaat BPZ

Dankzij de subsidie van het Stadsdeel ZuiderAmstel heeft het bewonersplatform in Myrte Gay-Balmaz een opvolgster gevonden voor David van Bezooijen. Het BPZ is bereikbaar op dinsdag- en woensdagochtend en donderdag de hele dag.

 

Activiteiten BPZ

Het BPZ heeft op 17 januari, 21 februari en 21 maart vergaderd. Op 21 februari heeft Michel Crolla van het projectmanagementbureau de bouwplannen van de RAI toegelicht, op 21 maart heeft Fokke Rakers de bouwplannen van het VUmc besproken.

Er is een beleidsplan BPZ 2007-2010 opgesteld met de titel Het succes van de Zuidas is mensenwerk. Op aanvraag kan dit worden verkregen.

Het BPZ heeft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd inzake het projectbesluit RAVEL. Tevens is er regelmatig overleg met het Stadsdeelbestuur en met het bestuur van de Wijkraad Buitenveldert.

 

Inspraak concept uitvoeringsbesluit Fred. Roeskestraat

Woensdag 28 maart 2007 tussen 19.00 en 22.00 uur in de Raadzaal van het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. Het concept uitvoeringsbesluit ligt ter inzage in de Stadsdeelkantoren. Schriftelijke reacties zijn mogelijk tot en met 25 april 2007 aan Zuidas p/a PMB t.a.v. Anke Wellecomme, Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam.

 

Oprichting Zuidas-onderneming

Per 1 februari 2007 is de Zuidas-onderneming opgericht. Benoemd zijn de heer Mr. drs. L.C. Brinkman, de heer drs. D.B. Stadig en de heer Ir. J.D. Doets.

 

Uitvoeringsbesluit Beethoven

Het uitvoeringsbesluit is opnieuw besproken in de raadscommissie van de Centrale Stad op 21 maart.

 

Visie Zuidwaarts

De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft de opdracht om samen met de stadsdelen ZuiderAmstel en Oud Zuid visie Zuidwaarts op te stellen. Deze visie tot 2030 moet als handvat dienen voor mogelijke ontwikkelingen die zich in en rond de Zuidas zullen voordoen. De visie Zuidwaarts zal naar verwachting eind 2007 gereed zijn.

 

Doorstroming op de A10

Het college heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma om de doorstroming op de A10 te verbeteren. Om de fileduur en fileomvang te beperken, zullen er onder andere Dynamische RouteInformatiePanelen (DRIP’s) komen om de weggebruiker te adviseren over de beste route. Daarnaast komt er een wisselstrook op de afrit, worden de brugopeningstijden aangepast en worden verkeersregelinstallaties aangepast of gebouwd. Het college verzoekt Rijkswaterstaat om het onderzoek naar uitbreiding van de 80-kilometer per uur maatregel niet te beperken tot de S107-S108, maar tot de hele ring A10.

 

Noord-Zuidlijn

Voor een overzicht van de werkzaamheden rond het station Europaplein zie:
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/live/bijlagen/noordzuidlijn/documenten/stations/europaplein/overzichten/2007/t07036.pdf

 

Hogesnelheidslijn en ruimtelijke structuur
De aanleg van hogesnelheidslijnen leidt in Europa en ook in Nederland tot grote stedenbouwkundige ingrepen rond bestaande stations. Deze stations liggen vaak midden in de stad en het stationsgebied is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Het is juist daarom van belang dat het een aantrekkelijk stedelijk gebied is in plaats een gebied met alleen maar kantoren.

Tot deze conclusie komt Jan Jacob Trip van het Onderzoeksinstituut OTB in zijn promotieonderzoek, waarin hij zich vastbeet in de “quality of place” van de Zuidas in Amsterdam, het Centraal Station in Rotterdam en Euralille in Frankrijk. Zie: http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=2bebc4ea-7a76-4c0b-a53c-86a849ace5ce&lang=nl

 

Foutgeparkeerde fietsen
Met ingang van maandag 2 april worden fout geparkeerde fietsen bij stations RAI, Zuid  en op het Zuidplein verwijderd. Zie: http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=7039

 

Bewoners Zorgcentrum Buitenhof planten boom
Deze week plantte wethouder Henk Boes op woensdag 21 maart, samen met de oudere
bewoners van Zorgcentrum Buitenhof een boom aan de Europaboulevard. Zie:

http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=7019

 

Volgende BPZ vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.