Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 1

Het bpz wenst u een Gelukkig 2009

Kinderziektes website
De kennismaking met de nieuwe website bleek niet geheel vlekkeloos te lopen. De kinderziektes zijn inmiddels verholpen en nu maar hopen dat ons een virus bespaard blijft.

Concept Uitvoeringsbesluit Ravel
Vanavond, 8 januari, organiseert Projectbureau Zuidas een inspraakavond voor belangstellenden en omwonenden over het concept Uitvoeringsbesluit Ravel. Plaats: Clubhuis van voetbalvereniging AFC (De Boelelaan 50), aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Discussie kunst en cultuur
Op uitnodiging van de PvdA licht Martijn Sanders, commissielid van de Commissie Cultuur Zuidas, op woensdag 14 januari zijn kunst- en cultuurvisie toe. Vooraf aanmelden pvda@raad.amsterdam.nl. Locatie nog onbekend, maar via http://www.amsterdam.pvda.nl/agenda_item/1805 te achterhalen.

Eerste BPZ-thema/discussieavond
Op woensdag 21 januari organiseert het bpz i.s.m. tijdschrift Agora een thema/discussieavond over de Zuidasontwikkelingen. Meer informatie volgt. Plaats: MFC-hoekzaal, aanvang 19.30 uur.

Informatieavond bouwplannen VU
Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 11 februari in het campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Standpunten BPZ
Aan het eind van vorig jaar zijn twee schriftelijke inspraken de deur uitgegaan. Klik op deze site op het lemma standpunten.

Rijksvertegenwoordiger project Zuidas
Minister van Volkshuisvesting, RO en Milieubeheer, Mw. Cramer, maakt in deze brief de benoeming van een rijksvertegenwoordiger voor het project Zuidas bekend. Het persbericht geeft nadere informatie.

Wat verscheen er in de pers?
Het Parool schreef n.a.v. de inspraakreactie Startbesluit Strawinsky van buurtbewoner en architect Lindenbergh – Krabbendam het volgende artikel.
In tijdschrift Management Team laat Brinkman zich uit over het Zuidasproject (naar beneden scrollen).
De Kamer van Koophandel mengt zich ook in de discussie rond het Zuidasproject, klik hier.

Artikel
Bouwe Olij heeft vóór zijn benoeming als stadsdeelvoorzitter in Oud-West in juni 2008 zich gebogen over het kostenplaatje van Zuidasdok. Zie: http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/5435.

Bouwaanvraag
Voor de G. Mahlerplein 50 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van reclame aan de voorgevel. Deze aanvraag (BVG/1883/08) ligt gedurende twee weken ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. De bouwaanvragen v.w.b. de De Boelelaan 1117 en 1118 (resp. W01/0666-2008 en W01/0665-2008) liggen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, uitsluitend na tel. (020 – 5513420/484) afspraak). Gedurende de termijn van zes weken (19 februari) kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen via DMB, Postubs 922, 1000 AX Amsterdam.

Viaduct
Voor het terrein Beethovenstraat 1 (Station Zuid) liggen bij DMB (zie boven) gedurende twee weken de bouwplannen ter inzage voor het oprichten van een viaduct (W01/0552-2008). Dit is bestemd voor de bekabeling maar ook voor voetgangers toegankelijk. Lees op http://www.vriendenbeatrixpark.nl de zienswijze tegen een verzoek om vrijstelling voor het oprichten van dit viaduct dat het bestuur van de Vrienden van het Beatrixpark heeft ingediend.

Thomaskerk
Op dinsdag 20 januari speelt Olga Mustafaeva (piano) in de Thomaskerk. Prinses Irenestraat 36, aanvang 12.30 uur.

Het volgende weekbericht is er weer op 15 januari 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomst is de thema/discussieavond (zie agenda): 21 januari. Overige bijeenkomsten, onder voorbehoud, 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.