Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 1

Het BPZ wenst u een gelukkig 2010 !

Thema avond tijdelijke maatregelen Zuidas
Het BPZ organiseert op woensdagavond 13 januari 2010 een thema avond om van gedachten te wisselen over de tijdelijke inrichting/bestemming van terreinen in Zuidas die voorlopig nog niet hun definitieve bestemming kunnen krijgen. Door de crisis liggen  terreinen braak, is de besluitvorming vertraagd en kunnen de ambitieuze bouwplannen voorlopig niet worden uitgevoerd. Plannen voor de komende 5 jaar zijn van harte welkom. Tijdens de vorige thema- avond zijn al suggesties gedaan, maar er is nog veel ruimte voor creatieve ideeën. Tijd: 19.30 – 21.30 Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Hoekzaal.
Ook de Stadsdeelraad houdt zich bezig met plannen voor de tijdelijke invulling. Vanavond 7 januari (21.15 u.) vergadert commissie II daarover in het Stadsdeelkantoor.

Bestemmingsplan en uitvoeringsbesluit Kop Zuidas besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad
Woensdagmiddag 6 januari boog de commissie Ruimtelijke ordening zich over het concept bestemmingsplan en het concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas. Er waren 5 insprekers waaronder het bewonersplatform. Klik hier voor de tekst van de inspraak.

Ontwikkeling Amsterdamse Zuidas kan doorgaan
De deconfiture van grote financials als ABN Amro en ING hebben geen grote invloed op de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas. Dit stelt Klaas de Boer, sinds september 2009 voor de gemeente Amsterdam directeur van de Zuidas. Sterker nog: de Zuidas blijft in ontwikkeling. 

Trimp & van Tartwijk wacht mogelijk bankroet
Projectontwikkelaar Trimp & van Tartwijk heeft een rechtszaak met betrekking tot een miljoenenbeslag van Rabodochter MAB op bankrekeningen van het bedrijf en zijn directeuren verloren. Advocaten van het ooit gerenommeerde bedrijf op de Zuidas voorzien een faillissement wanneer de beslagen worden gehandhaafd.

Vastgoedfraude: miljoenenclaim Joop van den Ende verworpen
Op de valreep van 2009 goed nieuws voor musicaltycoon Joop van den Ende. De rechter veegde een claim van €7 miljoen van tafel die Michiel Floris, de schoonzoon van Quote 500-man ‘Kassa’ Kees Rijsterborgh, tegen Van den Ende had ingediend.
Zie ook: Makelaar AFR Vastgoed vangt bot bij rechter

Start bouw nieuw ROC en brug synagoge
In januari 2010 zal in het plangebied Kop Zuidas gestart worden met twee projecten: de nieuwbouw van het ROC en de aanleg van de brug die de Zuidelijke Wandelweg gaat verbinden met het toekomstige eiland van de synagoge. Uitgebreide informatie vindt u in de bewonersbrief die u hier kunt downloaden. Tevens is de brief te vinden onder de rubriek ‘publicaties’.  

Knooppunt Zuid
De Amsterdammers en de forensen weten Station Zuid te vinden. Dit station biedt steeds meer bestemmingen aan waardoor er in 2020 ongeveer 4 á 5 keer zo veel treinen stoppen. Hiervoor is een spoorverdubbeling en een uitbreiding tot 6 perrons nodig.

Antwoord projectmanager Kop Zuidas ivm kap wilgen en andere zaken
Antwoord projectmanager Kop Zuidas op mails van de webmaster en de heer Dijkman ivm kap treurwilg, andere bomen en gebouwen. 

Werkzaamheden viaduct Beethovenstraat.
Begin 2010 vinden er avond/nachtwerkzaamheden plaats aan het viaduct in de Beethovenstraat. Tussen de bestaande metroviaducten in de Beethovenstraat wordt voor de Noord/Zuidlijn een nieuw viaduct gebouwd. Hieraan wordt in de weken 1, 3 en 4 van 2010 ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt omdat dan werkzaamheden uitgevoerd worden dicht langs de weg en het spoor. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van damwanden en funderingspalen. Dit gebeurt op een geluidarme manier. Voor deze werkzaamheden wordt het verkeer stad-in vier avonden/nachten omgeleid, het verkeer stad-in én stad-uit wordt in totaal acht keer omgeleid (in twee weken). Onderstaand de details.

Week 01 (4 – 9 januari)
In deze week wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 en 06.00 uur de rijstrook stad-in (richting Apollolaan) afgesloten. Het verkeer wordt, met behulp van borden, omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.

Week 3 en 4 (18 – 22 januari en 25 – 29 januari)
In deze weken worden van maandag tot en met donderdag tussen 20.00 en 06.00 uur de rijstroken stad-in én stad-uit afgesloten. Het verkeer wordt, met behulp van borden, omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.
Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Petra Groot ,Projectbegeleider, Projectbureau Noord|Zuidlijn
Bezoekadres: Stationsplein 7, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
Telefoon 020 470 4070, Fax 020 556 5708
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl ; Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl   

Noord-Zuidlijn ver over houdbaarheidsdatum
De Algemene Rekenkamer hanteert vier O’s in zijn onderzoeken: onzorgvuldig, ontijdig, onvolledig en onjuist. Rob de Ruiter toetst het rapport van de Amsterdamse enquêtecommissie over de Noord-Zuidlijn hieraan.
Klik hier voor het volledige rapport van de enquêtecommissie.

Geen extra geld Noord/Zuidlijn
Het kabinet ziet in het rapport van de commissie-Veerman geen reden om extra geld uit te trekken voor de Noord/Zuidlijn. De Amsterdamse poging om een commissie onder leiding van een CDA-prominent geld te laten losweken in Den Haag, kan daarom voorlopig als mislukt worden beschouwd.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.
                    

Lees verder over: Weekberichten.