Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 1

Voormalig Bolero krijgt nieuwe bestemming

Het glazen gebouw op het Gelderlandplein zal worden verbouwd voor een vestiging van La Place. Hiervoor moet de aangelegde tuin wijken naar de open ruimte voor het grote flatgebouw dat aan het Gelderlandplein staat.

 

Oprichting Zuidas Onderneming

Maarten van Poelgeest presenteerde in december 2007 de voorlopige plannen voor de Zuidas. Daaruit bleek onder meer dat het aantal vierkante meters aan kantoor- en woonruimte ruim 2,6 miljoen gaat bedragen, circa 240.000 meer dan eerder gedacht. Dit komt onder meer door een aantal nieuwe, preciezere ramingen en doordat de Vrije Universiteit zich bij het project wil aansluiten. Ook blijkt dat bij een volledige uitvoering van de plannen in dit deel van Amsterdam werkgelegenheid voor circa 80.000 mensen ontstaat. Van hen zal naar schatting slechts 30 procent met de auto naar het werk gaan; de rest reist met het openbaar vervoer of de fiets. Van Poelgeest kondigde aan dat de veiling van de aandelen van de Zuidas Onderneming in mei of juni 2008 gaat plaatsvinden.

 

Besluit rond Fortis-hoofdkantoor

ABN-Amro en Fortis behoren tot de ploeg van acht pre-geselecteerde partijen die mogen bieden op 60% van de Zuidas-onderneming. De acht kunnen inschrijven op de participaties in de onderneming. Uiteindelijk moet er een kleiner gezelschap overblijven. Het Rijk en de gemeente Amsterdam stellen die beschikbaar om het risico met de markt te delen. Komt het hoofdkantoor van ABN-Amro leeg te staan of vestigt Fortis, een van de drie kopers van ABN-Amro, er zich met zijn hoofdkantoor?

 

Regio Amsterdam als Water Republic
Regio Amsterdam moet zich als Water Republic op de kaart zetten als aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven. Wil Amsterdam terug in de top vijf van aantrekkelijke steden voor het bedrijfsleven dan moet de stad zich profileren als waterhoofdkwartier van de wereld. Een oplossing voor het probleem van de waterberging van de Zuidas?

Bomenverordening voor grootstedelijke projecten

Tot 15 januari ligt de Nieuwe Bomenverordening ter inzage en inspraak mogelijk. Zie: http://amsterdam.nl/?ActItmIdt=100313

 

 

Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

Woensdagmiddag 16 januari is er een vergadering van de Raadscommissie Verkeer en Vervoer etc. van de Centrale Stad. Aan de orde komt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie. Tijd 13.00-17.00 uur en ‘s-avonds vanaf 19:30 uur. Locatie Boekmanzaal en ’s avonds Rooszaal, Stadhuis, Amstel 1. Zie: http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=124

 

Bert Haanstra in het Thomastheater

Zaterdag 19 januari begint vanaf 10.00 uur een doorlopende voorstelling van films van Bert Haanstra. De dag wordt afgesloten (16.25 uur) met een gesprek met Frits Abrahams, columnist van NRC en Jan Blokker jr., historicus en publicist. Voor meer informatie zie: www.thomaskerk.nl. Reserveren via 06 198 95 96. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.

 

Woonvisie Amsterdam

Het college van B&W heeft begin december het concept van de nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin komt ook de Zuidas ter sprake. U kunt uw zienswijze kenbaar maken tot 22 januari 2008. U vindt het stuk op de website van de dienst wonen, www.wonen.amsterdam.nl

 

Discussiebijeenkomst 23 januari 2008

Op woensdag 23 januari organiseert het BPZ een discussieavond met als onderwerp Stedelijkheid in de Zuidas: realiteit of illusie? Sanne van den Eijkhof wijdde haar afstudeerscriptie in de Sociale Geografie aan dit onderwerp en zal hierover een presentatie houden. Tevens zal Ruwan Aluvihare, hoofd-ontwerper van de openbare ruimte in de Zuidas een korte presentatie houden en deelnemen aan de discussie. Uitnodiging volgt. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Hoekzaal Multifunctioneel Centrum, A.J. Ernstzoonstraat 112, Amsterdam. Deze bijeenkomst vervangt de reguliere vergadering van het Bewonersplatform Zuidas.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 17 januari 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.