Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 11

Ontwerp Europaplein en Europaboulevard

Op 18 juni zal in het bowlingcentrum Knijn van 20.30 tot 21.30 uur een toelichting gegeven worden op het functionele ontwerp voor de Europaboulevard. Aanmelding via 020 – 552 9868 of ivdhorst@pmb.nl.

 

Raadscommissievergadering 19 juni

Op 19 juni is in de raadszaal van het stadsdeelkantoor de openbare raadscommissie-vergadering. Aanvang 19.00 uur, plaats President Kennedyplantsoen 1 – 3.

Het Bewoners Platform Zuidas zal om 19.00 uur een presentatie geven. Om 20.15 uur komt het projectbesluit Ravel aan bod. De besluitvorming zal plaats hebben op 26 juni.

Ook concept project/uitvoeringsbesluit Kantorenopbouw/Vergadercentrum RAI komt (om 21.30 uur) aan de orde.

 

Projectbesluit  Ravel

Het college van B&W heeft ingestemd met het projectbesluit voor het Zuidasdeelgebied Ravel. In Ravel zal de eerste substantiële hoeveelheid winkels en leisure worden ontwikkeld.  In Ravel zal ongeveer 230.000 m² worden ontwikkeld, waarvan 110.000 m² wonen, 80.000 m² kantoor en ongeveer 40.000 m² aan winkels en commerciële en niet-commerciële voorzieningen. De bouw van Ravel zal op zijn vroegst in 2010 starten.

 

Project- en Uitvoeringsbesluit RAI

Het Project/Uitvoeringsbesluit betreft de kantorenopbouw op de Expofoyer. De totale hoogte van het complex wordt daarmee circa 48,5m. De besluitvorming zal in beginsel plaatsvinden in de Raadsvergadering van 26 juni.

 

Eerste paalceremonie voor de Expofoyer van de RAI

Op woensdag 20 juni om 16.00 uur. De procedure voor de Expofoyer kent geen apart inspraak/ en besluitvormingstraject!

 

Ontwerp Garagevergunning

Maatschap WTC Amsterdam Zuidplein hoog/ en laagbouw heeft een vergunning aangevraagd voor een garage. De ontwerpvergunning ligt vanaf 14 juni gedurende twee weken ter inzage.

Ondergronds parkeren in de Rivierenbuurt

Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel heeft ingestemd met een kadernotitie over ondergronds parkeren in de Rivierenbuurt. In de notitie worden de Churchilllaan-West, Winterdijkplein, De Mirandalaan, het werfterrein van het Martin Luther Kingpark en de Amstelkade genoemd als mogelijke locaties voor ondergrondse parkeergarages. De parkeergarages zijn vooral bedoeld voor bewoners die in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn

Vanaf heden tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom.

 

Sneltram 51 op laag pitje

Tussen 8 juli en 25 augustus rijdt sneltram 51 alleen tussen Westwijk en Amstelveen Centrum. Er is nog overleg gaande over de compensatie. Lijn 5 blijft rijden.

 

Barclays belooft Amsterdam topopleiding

Als de fusie met ABN Amro doorgaat, wil de bank Barclays in Amsterdam een financiële topopleiding opzetten. Met het plan wil de Britse bank de gemeente en de landelijke politiek duidelijk maken dat het bedrijf de beste partner is voor ABN Amro.
Barclays denkt aan een soort ‘Harvard aan de Amstel’. In samenwerking met de Universiteit van Chicago zouden enkele duizenden studenten er een hoogwaardige opleiding kunnen krijgen.
De Amsterdamse wethouder Asscher is enthousiast over het voorstel. Hij heeft nu een voorkeur voor Barclays in de overnamestrijd rond ABN Amro.

 

Amsterdam houdt regie in eigen hand

Amsterdam gaat ingrijpen in de organisatie en aansturing van grote bouwprojecten. In eerste instantie gaat het om zeven ruimtelijke projecten die voor de stad van strategisch belang zijn, waaronder de Zuidas. Er komt een eigen projectleider die rechtstreeks door de bestuurders van de centrale stad en het betreffende stadsdeel wordt aangestuurd. Daarnaast wordt een expertisecentrum opgericht, dat zich specifiek gaat richten op contractvorming, prestatiemeting van bouwbedrijven en projectevaluatie. Ook zal worden bekeken hoe de financiële risico’s van grote bouwprojecten verder kunnen worden beheerst.

 

Eerste paal ACTA                                                                                                                     

Op maandag 25 juni wordt de eerste paal geslagen van de nieuwbouw voor ACTA.

 

Informatiemarkt Zuidas

Op 28 juni vindt een informatiemarkt plaats over de Zuidas. Plaats: hal WTC (bij de roltrappen). Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt.

 

Volgende BPZ-vergadering op 28 juni

De volgende vergadering staat gepland op donderdag 28 juni. In verband met de informatiemarkt begint de vergadering om 20.00 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.