Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 11

Erop of Eronder: Hoe spoort Zuidas?
Op 25 maart geven de heren Joost Ravoo, regiodirecteur Randstad Noord en Sebastiaan de Wilde, assetdeveloper, hun visie op het Station Zuid. Nu de dokplannen op een zacht of uitdovend pitje staan, is het voor de voortgang van de ontwikkeling van het drukke station van groot belang dat afwegingen gemaakt worden over ondergronds of bovengronds, bereikbaarheid van het station, positie van in- en uitgangen en de noodzakelijke tijdelijke maatregelen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Hoekzaal van het Multifunctioneel Centrum.Vaststelling advies uitvoeringsbesluit Kop Zuidas
Op 24 maart in Stadsdeelvergadering komen het uitvoeringsbesluit en bestemmingsplan aan de orde. Het verslag van de laatste commissievergadering in de Echo over dit onderwerp.

Amsterdam stopt grote bouwprojecten
Amsterdam is betrokken bij heel grote projecten, zoals de ontwikkeling van de Zuidas, IJburg II en Nieuw West. Een groot aantal projecten moet uitgesteld of geschrapt worden. Maarten van Poelgeest wil liefst 200 miljoen euro bezuinigen op de ongeveer vierhonderd projecten die in de stad lopen. De gemeente Amsterdam zal vanwege de kredietcrisis een groot aantal bouwprojecten schrappen of uitstellen. Dit kondigde wethouder Van Poelgeest vanmiddag aan in de gemeenteraad. Maar om welke projecten het gaat kon hij nog niet zeggen.

Bezonningsstudie Kop Zuidas
DRO heeft een rapport opgesteld (bijlage bestemmingsplan Kop Zuidas), waarin wordt onderzocht wat de bezonnings-/schaduw effecten zijn van de geplande nieuwbouw op de bestaande bebouwing van de Veluwebuurt. De pdf-file waarin 3d weegave van de randvoorwaardenkaart staat onder de Zuidasgebieden, Kop Zuidas van deze site.

Levendigheid op Zuidas
Op 18 maart vond in het hoofdkantoor van de ABN AMRO een bijeenkomst plaats om de campagne voor de levendigheid van Zuidas te starten met de titel Hello Zuidas. Binnenkort is er een website beschikbaar voor de activiteiten. Daarnaast is er een initiatief onder de titel Amsterdam Bright City. Hiervoor wordt ruimte ingericht in de Claude Debussylaan. Over enkele maanden kan dit starten.

Wonen op Zuidas
Wie denkt dat er op de Zuidas alleen maar kantoren staan waarin gewerkt wordt heeft het mis. Op de Zuidas worden op dit moment erg veel woningen gebouwd en niet alleen voor rijke zakenmensen. Kijk wat Jan Stoutenbeek van Projectbureau Zuidas vertelt wat er nog allemaal op stapel staat.

Ronde van het Groene Hart deels door Zuideramstel
Op zondag 22 maart is voor de derde keer de wielerwedstrijd ‘De Ronde van het Groene Hart’. De route gaat voor een deel door stadsdeel Zuideramstel. Aan de wielerronde doet de crème de la crème van de wielersport mee. SBS6 zendt de ronde live uit op de televisie.
Bewoners van stadsdeel Zuideramstel zijn vanaf 13.45 uur welkom in de stadsdeeltent om de wielerronde live te aanschouwen. Deze tent staat langs de route aan de De Boelelaan, tussen de Gustav Mahlerlaan en de Beethovenstraat. Meer informatie vindt u op ronde van het groene hart. Bekijk een kaart met de route van de Ronde van het Groene Hart.

VU krijgt plekje in tentoonstelling over duurzaam bouwen
Enkele schetsen van de VU-nieuwbouwplannen zijn opgenomen in de expositie Stad voor Straks – een klimaatvriendelijke metropool die van 14 maart t/m 23 mei te zien is bij het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). De expositie toont de resultaten van het onderzoek ‘Samenwerken aan een klimaatvriendelijke stad’ van Milieucentrum Amsterdam. Ook te zien zijn de ontwerpen voor de fictieve opdracht ‘Green Architecture’ die Atelier Rijksbouwmeester in 2008 uitschreef. Daarnaast worden andere innovatieve, originele en spectaculaire voorbeelden getoond van ‘klimaatvriendelijk bouwen’ in de regio Amsterdam, waaronder de bouwplannen voor het VU-Kwartier. http://www.vu.nl:80/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/nieuwe-campus/vu-kwartier-nieuws-3/kwartier-nieuws.asp

Zuidas Run op 26 april
Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Thomaskerkconcert
Tijdens het lunchconcert dinsdag 31 maart vindt een concert, met zang, plaats. Aanvang: 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Kapvergunning
Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen bij DMB naar voren worden gebracht. Adres: Weesperplein 4, kamer 522. Uitsluitend na tel. (020 – 5513420/484) afspraak.

Aangevraagde evenementenvergunning en kennisgevingen
Het DB legt het Startbesluit Strawinsky en Kenniskwartier (DIC 09.02332) voor aan de Verkeerscommissie ter kennisname en ter advisering op het in het Uitvoeringsbesluit nader uit te werken verkeerskundige aspecten.
Aangevraagde evenementenvergunning voor Amsterdam RAI: In Qontrol, (EVE/0148/09) ligt ter inzage tot 26-03-2009 op Pres. Kennedylaan 923.

Omgevingsmanager
Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 26 maart 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.