Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 12

Informatie-avond Visie NS op station Zuid succesvol
Op 25 maart gaven 2 NS medewerkers hun visie op de ontwikkeling van station Zuid dat het 5e station van Nederland gaat worden en uitgebreid zal worden van 4 naar 6 sporen. NS is voorstander van het dokmodel. Er is verder uitgebreid gesproken over de lijnvoering, de verkeersafhandeling rondom het nieuwe station en de situatie in de nabije en verre toekomst.
Er waren die avond zo’n 45 betrokken buurtbewoners aanwezig die actief mee discussieerden.

Zuidas: einde verhaal
Amsterdam en het rijk proberen niet langer de ontwikkeling van het kantorengebied rondom station Zuid aan geldschieters te ‘veilen’. De Zuidas moest met het onder de grond brengen van de A10 en de trein- en metrosporen definitief het zakenhart van Nederland worden. Maar infrastructuur ondergronds leggen, om daarboven een miljoen vierkante meter kantoorvloer te bouwen, kost veel geld: vier miljard euro. En daarvoor zijn banken nodig, vastgoedfinancierende banken. Door ‘veranderde marktomstandigheden’ (lees: de crisis) is hun deelname ‘niet langer waarschijnlijk’, melden rijk en gemeente gisteren. ”Het is een bevestiging van onze verwachting dat de banken onder de huidige omstandigheden niet zullen bieden,” aldus verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest. ”Maar voor de rest zijn we zeer positief over het verdere verloop van het project.”
Lees het volledige Paroolartikel: waarin de titel een stuk dramatischer overkomt dan de concrete gang van zaken.

Actueel: wordt Kop Zuidas toch een kopje kleiner?
De Stadsdeelraad Zuideramstel heeft in zijn vergadering van 24 maart het advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het uitvoeringsbesluit Kop Zuidas vastgesteld. In dit advies worden onder meer opgenomen:
• verlaging van de bouwhoogte van gebouwen die grenzen aan de bestaande woonwijk tot 12 meter
• herplanten van zoveel mogelijk bomen die gekapt zijn voor de bouwplannen
• plaatsen van geluidsschermen langs de A10
• vastleggen van het stratenplan
• zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm terugbrengen van het Wilgenlaantje

Uitvoeringsbesluit Ravel
Het concept uitvoeringsbesluit Ravel komt op 2 april a.s. in de commissievergadering van het Stadsdeel aan de orde. Tot de stukken behoort ook de nota van beantwoording op de schriftelijke inspraak. In de commissievergadering kan worden ingesproken. Daarna is het niet mogelijk weer in te spreken op de Raadsvergadering van 21 april. In de Raadsvergadering van 21 april zal het advies van de Stadsdeelraad aan de Gemeente Amsterdam worden vastgesteld.

Akzo Nobel
Akzo Nobel heeft met ING Vastgoed gesproken over uitstel van de verhuizing naar het Beatrixpark. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan burgemeester en wethouder van Amsterdam de dato 12 maart 2009 bericht dat het project voor het oprichten van een kantoorgebouw en parkeergarage in de Zuidwesthoek van het Beatrixpark niet in strijd is met het recht en evenmin sprake is van strijd met de goede ruimtelijke ordening. Wordt nu een deel van het Beatrixpark bouwrijp gemaakt en blijft het vervolgens braak liggen? En wanneer komt de toegezegde compensatie?

Besluit DB 17 maart 2009
Bestuursopdracht Zuidas (Div.nr. 09.02599). Het DB stemt in met de Visie Beheer en Onderhoud openbare ruimte Zuidas

Nederland
Ondertussen begint Earth Hour ook in Nederland grote bekendheid te krijgen. Amsterdam en Rotterdam nemen het voortouw en zetten belangrijke gebouwen en bruggen op 28 maart een uur lang in het donker. In Rotterdam gaat het om onder andere de Erasmusbrug, de Euromast, het stadhuis en het Witte Huis. In Amsterdam zullen onder meer de Magere Brug en de Westerkerk in het donker staan. Amsterdam is in overleg met een aantal grote bedrijven aan Zuidas, om ook daar zoveel mogelijk het licht uit te doen.

VU krijgt plekje in tentoonstelling over duurzaam bouwen
Enkele schetsen van de VU-nieuwbouwplannen zijn opgenomen in de expositie Stad voor Straks – een klimaatvriendelijke metropool die van 14 maart t/m 23 mei te zien is bij het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). De expositie toont de resultaten van het onderzoek ‘Samenwerken aan een klimaatvriendelijke stad’ van Milieucentrum Amsterdam. Ook te zien zijn de ontwerpen voor de fictieve opdracht ‘Green Architecture’ die Atelier Rijksbouwmeester in 2008 uitschreef. Daarnaast worden andere innovatieve, originele en spectaculaire voorbeelden getoond van ‘klimaatvriendelijk bouwen’ in de regio Amsterdam, waaronder de bouwplannen voor het VU-Kwartier.

Zuidas Run op 26 april
Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Discussie over de toekomst van Schiphol
In deze discussie staan centraal de Provinciale Lange Termijn Verkenningen Schiphol, de Verkenningen zijn te vinden op: www.noord_holland.nl/images/65_134517.pdf en kunnen worden opgevraagd bij de griffier (takkenbergn@noord-holland.nl) van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid. De discussie vindt plaats in het SAS Radisson Hotel Amsterdam Airport, Boeing Avenue 2, Schiphol Rijk en duurt van 9.00-14.00 uur. Datum: 24 april a.s.

Zelfs in Gelderland maakt men zich zorgen over de Zuidas!
Onlangs gaf gedeputeerde Marijke van Haaren een gastcollege op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij sprak over het Amsterdam Zuidas project, met name over de plannen om onder de grond de infrastructuur (wegen+spoor) te leggen. Volgens haar is dit plan niet haalbaar vanwege:
1. Zachte bodem van Amsterdam (het verzakken van panden aan Vijzelgracht-verhaal)
2. Veel te duur.
3. Extreem hoge veiligheidskosten en veiligheidsprobleem.
Over de veiligheidskosten: Van Haaren vertelde dat de tunnel onder het Pannerden Kanaal van de Betuweroute maar liefst 65 miljoen kostte aan veiligheidsmaatregelen! Dus zonder het graven van de tunnel, de bouw en de rails.

Het volgende weekbericht is er weer op 2 april 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.