Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 12

Levendige thema avond Bewonersplatform
De opkomst viel wat tegen op 17 maart maar dat ging zeker niet ten koste van de levendigheid waarmee twee vertegenwoordigsters van de Rai een uiteenzetting gaven over (duurzaamheids-) activiteiten op het Rai-terrein.Er ontstond een evenzo levendige discussie met de zaal waar ook interessante suggesties voor de Rai werden gegeven.

ZUIDAS DOK
In de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat van de
Gemeenteraad van 23 maart werd een toelichting gegeven op de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau door de heer  van den Berg, voorzitter Opdrachtsgeversoverleg ZuidasDok. Er zijn nog drie alternatieven: DOK onder de grond, DOK met gestapelde sporen en DOK met sporen bovengronds. In alle varianten gaat de A10 onder de grond. Dit document ligt ter inzage vanaf 10 maart tot  21 april is het mogelijk hierop een zienswijze in te dienen.

STAND VAN ZAKEN ZUIDAS
Eveneens in de vergadering van de commissie BWK gaf de heer Klaas de Boer, directeur Dienst Zuidas, een overzicht van de stand van zaken. De leegstand van kantoren is iets gedaald, van 14,4 naar 12,2 %. Uit onderzoek is gebleken dat er nu in Zuidas 30.000 mensen werken, van wie 80 % hoogopgeleid is. Er vestigen zich regelmatig bedrijven met een internationaal netwerk in Zuidas. Het aantal woningen bedraagt nu ruim 400. Het streven is voor 2015 1000 woningen te bouwen, waarvan 500 (tijdelijke) studentenwoningen.

MER Zuidas flanken en Bestemmingsplan Kenniskwartier NoordWest
Hieronder treft u de links aan waarmee u naar de documenten door kunt klikken.
MER Zuidas flanken deel A
Mer Zuidas flanken deel B
Bestemmingsplan Kenniskwartier NoordWest .
Deze stukken liggen vanaf 3 maart ter inzage, dus zienswijzen kunnen worden ingediend tot 14 april.

Joop van den Ende moet vastgoedfraude zelf regelen
Geen medelijden van het Gerechtshof met Joop van den Ende. De theatertycoon eiste dat het Openbaar Ministerie werk zou gaan maken van enkele lieden waarmee hij samenwerkte in het zijn Living City-project, dat onder meer de bouw van een theater aan de Amsterdamse Zuidas zou ontwikkelen. Joop van den Ende stelt bijna groots te zijn opgelicht doordat  vastgoedfraudeverdachten Hans van T., Dennis L. en Nico V) zich ‘nestelde’ in zijn Living City-project. Toen Van den Ende lucht kreeg van het vastgoedfraudecomplot stopte hij resoluut met het project. Tot onvrede van Van T. en van makelaar Michiel F.

Bouwvergunning/projectbesluit
Terrein Antonio Vivaldistraat,A10 – K10/10/0911-2010 plaatsen van kabel- en leidingenbrug. De aanvragen, ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage . Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen tegen het verlenen van de vergunning of ontheffing bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Inzage stukken: Stadsdeelkantoor, Pr. Kennedylaan 923, tel.: 14020.

Kantoorpand Zuidas decor toneelvoorstelling
Een kantoor aan de Amsterdamse Zuidas zal fungeren als decor voor Before I Sleep, dat is geïnspireerd op De Kersentuin van Anton Tsjechov. Het stuk wordt opgevoerd in het kader van het Holland Festival. Het stuk speelt zich af op vier verdiepingen van het kantoorpand. ‘Buiten is het een kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Binnen kom je terecht in een wereld waar het oude wordt vermorzeld door het nieuwe en de toekomst onzeker is.’
Before I Sleep is een locatievoorstelling van artistiek leider Tristan Sharps, de mix van installatie, film en theater is gebaseerd op het beroemde De Kersentuin van Tsjechov.

VU op zoek naar oude foto’s VU-Campus
Hebt u nog oude foto’s van de VU-campus en VU-gebouwen? De VU is op zoek naar oude beelden voor de fototentoonstelling ‘Bouwstenen voor Kennis’ die wordt georganiseerd in het kader van het 130 jarige lustrum van de VU. (Kopieën van) foto’s kunt u per post sturen naar VU/FCO, Too van Velzen, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Gescande foto’s kunt u mailen naar FCO-communicatie@dienst.vu.nl. Of neem contact met op Too van Velzen: 020-5985065

Buitententoonstelling op VU-campus
Van juni t/m 30 september kunt u op de VU-campus de fototentoonstelling ‘Bouwstenen voor Kennis, Verleden, heden & toekomst VU-campus’ bekijken. Fotopanelen buiten op het campusterrein vertellen het verhaal van 130 jaar VU-huisvesting met beelden VU-gebouwen van vroeger en nu; Van de eerste colleges in de Kleine Komedie (toen nog Schotse Zendingskerk genaamd) in 1880 tot en met de opening van de nieuwste VU-gebouw Initium (jan. 2011) op de huidige VU-Campus. Ook biedt de tentoonstelling een doorkijk naar de toekomst, met een impressie van het geplande VU campusplein. Altijd al benieuwd geweest wat er in die VU-gebouwen gebeurd? De tentoonstelling werpt ook een blik in de gebouwen, door middel van portretfoto’s.

Zuidasrun 2011
Na succesvolle edities in 2009 en 2010 keert de Zuidas Run op 29 mei 2011 terug.Het begunstigd goede doel van de Zuidas Run 2011 is VUmc Cancer Center Amsterdam.
Met elkaar steunen de deelnemers een prachtig initiatief binnen het Cancer Center Amsterdam. Lees hier meer over het VUmc Cancer Center Amsterdam.

Holland Festival: grote, dure namen aan de Zuidas
Verwachte hoogtepunten zijn drie optredens van de Franse actrice Isabelle Huppert in het toneelstuk Un Tramway op 3,4 en 5 juni en een Brits theaterspektakel waarvoor 10.000 vierkante meter nodig was. De locatie wordt een bijna afgebouwd kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas.

Filosofie op de Zuidas over kernenergie
Kernenergie Geschikt/Ongeschikt?In Filosofie op de Zuidas gaat VU-filosoof Ad Verbrugge in gesprek met klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt, over milieubewustzijn en kernenergie.donderdag 14 april 2011, 16:00 uur. Amsterdam, Amsterdam Bright City – Het Grand Café , Claude Debussylaan 2-8

De Pure Markt op het G. GershwinpleinDe Pure Markt staat sinds 2008 voor ambachtelijk, lekker eten, creativiteit en duurzaamheid. Vanaf zondag 17 april vindt de markt maandelijks plaats van 11.00 tot 18.00 uur op het G. Gershwinplein op de Zuidas.

538 voor War Child komt naar Zuidas
Radio 538 voert dit jaar een grote actie voor War Child met ‘538 voor War Child’. Een week lang trekken de 538 DJ’s met twee trucks door het hele land. Op donderdag 31 maart staan de trucks in Zuidas op het Mahlerplein.

LITERATUUR OP DE ZUIDAS
donderdag 31 maart 2011, 19:30 uur Amsterdam Bright City ,
In samenwerking met: Amsterdam Bright City en Faculteit Letteren VU.
René Smit, voorzitter College van Bestuur VU Amsterdam, is te gast in deze aflevering van Literatuur op de Zuidas. Hij vertelt over zijn literaire passie, het boek Misdaad en straf van Dostojewski. Voor wie het niet kent; een prachtig boek over de moraal in de samenleving en hoe mensen die vertalen naar eigen verantwoordelijkheid.

40 jaar Oomen en Oosterhuis
Met Palmpasen brengt het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek een feestelijk concert ter gelegenheid van het veertigjarige samenwerkingsverband tussen Antoine Oomen en Huub Oosterhuis. Het programma bestaat uit vijfentwintig van de bekendste composities, gekozen uit een oeuvre van ruim driehonderd. Samenzang speelt een belangrijke rol en het concert begint dan ook als gebruikelijk met een half uur instuderen met alle aanwezigen.
De titel: Een taal van hoop en vredeZo. 17 april Thomaskerk, 16.00-17.30 uur
www.thomaskerk.nl

Filosofie op de Zuidas met Eberhard van der Laan
donderdag 16 juni 2011, 16:00 uur
Amsterdam , Amsterdam Bright City – Het Grand Café , Claude Debussylaan 2-8
Tijdens Filosofie op de Zuidas, een terugkerend discussieprogramma van VUconnected,
praat filosoof Ad Verbrugge met gasten uit de wetenschap en de maatschappij.
Vandaag is Eberhard van der Laan de nieuwe burgemeester van Amsterdam, te gast.

Het BPZ in maart 2011
Het volgend weekbericht verschijnt op donderdag 31 maart.

Lees verder over: Weekberichten.