Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 12

Groeifonds Groen Zuidas

Door de toename van de verharding als gevolg van de bouw van Zuidas is extra waterberging noodzakelijk. In de drie in ZuiderAmstel gelegen parken (Beatrixpark, Amstelpark en Gijsbrecht van Aemstelpark) wordt extra waterberging gecreëerd. De herinrichting van de parken wordt mede gefinancierd uit het Groeifonds Groen Zuidas. Daarnaast worden door de aanleg van de Noord/Zuidlijn 380 bomen langs de Europaboulevard verwijderd. Het stadsdeel en de bewoners vragen om herplanting van oudere bomen in plaats van jongere bomen. Er wordt een extra bijdrage uit het Groeifonds Groen gevraagd voor deze herplanting, want het budget van de Noord/Zuidlijn is niet toereikend voor deze wijze van herplanten.

 

Instemming B en W met prospectus
B en W hebben op 4 maart ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam met verwijzing naar een aantal amendementen. Het stuk wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk. De volledige prospectus staat op: www.irenebuurt.nl/actueel.html

 

Besluit DB ZuiderAmstel voorlopig ontwerp parkgebouw Beatrixpark

Het DB heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp parkgebouw Beatrixpark en gaat akkoord met vrijgave van dit ontwerp t.b.v. de inspraak.

 

Werkgroep PvdA 10 april

Op donderdag 10 april praat de werkgroep stedelijke ontwikkelingen van de PvdA over de Zuidas. Er komen diverse vragen aan de orde die verwoord worden door onder meer: Duco Stadig, Pieter Klomp, Bob van Reeth en Marlies Rohmer. Aanmelden kan telefonisch 020 552 34 77, via mail: pvda@raad.amsterdam.nl . Tijd 20.00-22.00 uur. Locatie; Stadhuis, Kamer 0235, Mirandazaal.

 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Expositie Virtueel Museum Zuidas

Van 13 april tot 11 mei van woensdag tot zondag van 14.00-21.00 uur is er een tentoonstelling in Platform 21 onder de titel Perpective of Disappearance. Prinses Irenestraat 19 a. 30 april gesloten.

 

DB-café

Op maandag 14 april van 17.00 – 19.00 uur vindt in het Multifunctioneel Centrum een bijeenkomst plaats in de serie `Contract met de burger’. Portefeuillehouder Henk Boes gaat in op het thema sociale cohesie in Buitenveldert. Er is ruimte voor bewoners om met de DB-leden te praten over andere onderwerpen die bewoners belangrijk vinden. Voor informatie: 020 – 5464228 (afd. Communicatie)

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 tot 22.30 uur zijn de genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen private partijen en een selectie van genodigden aan bod. Stadhuis, Boekmanzaal. Amstel 1

 

Informatieavond Strawinskylaan

Woensdagavond 23 april wordt een informatieavond gehouden over de toekomst van de Strawinskylaan. Inloop 19.00 uur, presentatie 20.00 uur. WTC, Place du Tetre, zaal 11.

 

Inspraakavond concept projectbesluit Amsterdam Rai

Op donderdagavond 24 april wordt in Amsterdam RAI (parkhal ingang F, zaal R-S) een inspraakavond gehouden over het concept projectbesluit. In het projectbesluit wordt bepaald onder welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk is. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. Schriftelijke reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam t.a.v. Anneke de Jong.

 

Virtueel museum

Het Virtueel Museum Zuidas organiseert een lichtkunstproject, waarbij een proefopstelling gehouden zal worden op 18, 22 en 24 april van 20.00 tot 22.00 uur. Deze opstelling heeft tot doel te ervaren wat de uitkomst is van de door de kunstenaar voorgestelde lichtkunstontwerpen. Locatie: KNP mast (Vivaldi).

 

Lunchconcerten

Op dinsdagmiddag 15 april, 29 april en 13 mei zijn er in de Thomaskerk vanaf 12.00 uur lunchconcerten. Op 15 april wordt Alban Bergs (1885-1935) Adagio aus dem Kammerkonzert uitgevoerd. Een stuk voor viool, klarinet en piano. Prinses Irenestraat 36.

 

Adriaan van Dis

Op vrijdag 16 mei om 17.00 uur wordt Adriaan van Dis naar aanleiding van de boeken De wandelaar en Leeftocht geïnterviewd door Klaas Vos. Thomas Theater, Prinses Irenestraat 36.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 17 april 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

 

Lees verder over: Weekberichten.