Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 13

Thema avond BPZ ZuidasDok
Sprekers: de heer Jorissen van ZuidasDok (Rijkswaterstaat) en de heren Oostenbrink en Schoen, opstellers van het manifest uw perspectief voor de Zuidas.
Tijdstip: donderdag 14 april 19.30 – 21.30 uur.
Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

Zuidas als topwoonlocatie voorlopig mislukt

 

Het ziet er naar uit dat de Zuidas in Amsterdam als woonlocatie in het hogere prijssegment is mislukt, in elk geval voorlopig. Deze conclusie dringt zich op door de jongste plannen die het Stadsdeel Zuid heeft gepubliceerd in het eigen huisorgaan. De deelraad liet op 24 maart weten dat er in het Zuidas-gebied 500 tijdelijke containerwoningen voor studenten zullen worden neergezet. De aanbestedingsprocedure begint nog dit jaar. De woningen komen op de hoek van de De Boelelaan en de Beethovenstraat, een van de beste locaties in het Zuidasgebied. Het is de bedoeling dat ze daar minstens tien jaar blijven staan.

'Bouw op toplocatie in ruil voor aanpak leegstand'
Projectontwikkelaars mogen alleen op een toplocatie zoals de Zuidas bouwen als ze elders in Amsterdam evenveel vierkante meters leegstand aanpakken. Dat is een plan van de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, schrijft het Financieele Dagblad maandag. Leegstand kan worden aangepakt door te slopen of door een gebouw een nieuwe bestemming te geven. Met deze aanpak wil Van der Laan voorkomen dat nog meer panden leeg komen te staan. Ook wil hij voordeel halen uit de crisis in de kantorenmarkt.

ZuidasDok
In de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat van de Gemeenteraad van 23 maart werd een toelichting gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door de heer  van den Berg, voorzitter Opdrachtsgeversoverleg ZuidasDok. Er zijn nog drie alternatieven: DOK onder de grond, DOK met gestapelde sporen en DOK met sporen bovengronds. In alle varianten gaat de A10 onder de grond. Dit document ligt ter inzage vanaf 10 maart tot  21 april is het mogelijk hierop een zienswijze in te dienen.

MER Zuidas flanken en Bestemmingsplan Kenniskwartier NoordWest
Hieronder treft u de links aan waarmee u naar de documenten door kunt klikken.

MER Zuidas flanken deel A

Mer Zuidas flanken deel B

Bestemmingsplan Kenniskwartier NoordWest

Deze stukken liggen vanaf 3 maart ter inzage, dus zienswijzen kunnen worden ingediend tot 14 april.

Tijdelijk Park Zuidas Amsterdam
Een tijdelijk park op de Zuidas in Amsterdam is in voorbereiding en in afwachting van financiering. Het park heeft een verwachte levensduur van 5 jaar en kan horeca, evenementen en recreatie hosten. Daarnaast vormt de plek een groen visitekaartje voor de Zuidas, in tegenstelling tot de nu nauwelijks gebruikte plak asfalt.

Projectbesluit en bouwvergunning

  • Terrein Europaboulevard (achterzijde station Rai) – K16/0933-2010, gedeeltelijk veranderen bestemming openbare ruimte naar bestemming stadstrand/horeca;
  • Terrein Europaboulevard (achterzijde station Rai) – K01/0940-2010, tijdelijk plaatsen 2 strandpaviljoenen, inclusief overkapping voor de periode van 01-03 t/m 31-10 gedurende de komende 6 jaar;
  • Terrein Europaboulevard (achterzijde station Rai) – K01/0941-2010, tijdelijk plaatsen 2 gebouwen en diverse containers t.b.v. seizoengebonden winterpaviljoen met horecavoorzieningen voor de periode van 01-11 t/m 28-02 gedurende de komende 6 jaar;

Deze ontwerpbesluiten liggen ter inzage op het publiekscentrum van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam, tel: 020-014020.

Amsterdam – Virtueel Museum Zuidas – Vonk in de Zuidas
Vonk in de Zuidas – Actuele kunst van jong talent
15 april t/m 15 mei 2011
Woensdag  t/m zondag 12.00 – 18.00 uur
OPENING: donderdag 14 april om 17.00 uur
Na de succesvolle expositie START in P/////AKT in 2010, organiseert Bougie Art Foundation i.s.m. het Virtueel Museum Zuidas de tweede editie actuele kunst van jong talent.
Onder de titel ‘Vonk in de Zuidas’ brengt Bougie ruim 15  jonge afgestudeerde kunstenaars bijeen om een kunstzinnige explosie teweeg te brengen in het nieuwe zakencentrum van Amsterdam.
Voor het volledige nevenprogramma zie:

Lees verder over: Weekberichten.