Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 13

Joop van den Ende

Joop van den Ende heeft zich teruggetrokken uit de door hem mede opgerichte vastgoedorganisatie Living City. Het musical theater zal wel worden gebouwd.

 

Tijdelijke inrichting terrein musicaltheater
Omdat de bouw van het musicaltheater van Van den Ende is vertraagd, heeft het Stadsdeel ZuiderAmstel in overleg met de bewoners, besloten het terrein tijdelijk in te richten. Stenen en vuil worden verwijderd, er wordt gras gezaaid en de oevers van de waterplas blijven ongewijzigd. Er wordt verwacht dat deze voorbereidende werkzaamheden begin mei zijn afgerond.

 

Bekeurd

De AID heeft 17 april het stadsdeel Zuideramstel bekeurd wegens overtreding van de Flora- en Faunawet. Er werd gesnoeid en het snoeihout werd versnipperd in het park. Door het geluid werden broedende vogels verstoord. Verder zijn jonge reigers op een nest in de kolonie aan de Beethovenvijver gesignaleerd. De AID zal hier ook actie op ondernemen.

 

Inloopmiddag over nieuw parkgebouw in het Beatrixpark

Het Stadsdeel ZuiderAmstel organiseert op dinsdag 22 april van 17.00 tot 19.00 uur een inloopmiddag waarbij aan de aanwezigen het ontwerp wordt toegelicht.

De inspraak is reeds op 16 april gestart en duurt tot 15 mei. Het voorlopige ontwerp ligt ter inzage op beide stadsdeelkantoren.

 

Informatieavond Strawinskylaan

Woensdagavond 23 april wordt een informatieavond gehouden over de toekomst van de Strawinskylaan. Inloop 19.00 uur, presentatie 20.00 uur. WTC, Place du Tetre, zaal 11.

 

Inspraakavond concept projectbesluit Amsterdam Rai

Op donderdagavond 24 april wordt in Amsterdam RAI (parkhal ingang F, zaal R-S) een inspraakavond gehouden over het concept projectbesluit. In het projectbesluit wordt bepaald onder welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk is. Inloop vanaf 19.00 uur. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. Schriftelijke reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam t.a.v. Anneke de Jong.

 

Bouwen in afwijking van vergunning

Er is een aanvraag ingediend om de zuidelijke contour van de kelderwand te verplaatsen, de positie van het hoofdtrappenhuis van de parkeergarage en twee vluchttrappenhuizen te wijzigen. Op het terrein G. Mahlerlaan 3004. Inzage Weesperplein 4, Kamer 322, W01/0183/2008.

 

De De Boelelaan op de schop

De partijen Nuon, Waternet en project De Boelesloot gaan gezamenlijk diverse werkzaamheden uitvoeren. Daardoor zal op De Boelelaan hinder zijn voor het auto- en fietsverkeer. Uitgangpunt is dat De Klencke altijd bereikbaar blijft. De werkzaamheden starten 14 april en duren voort tot 4 juli.


Geest van de Plek

Op vrijdag 25 april om 14.30 uur kunt u met kunstenaars mee wandelen door Zuidas. Zij brengen u langs zeven locaties, waarbij op elke lokatie een voorstel voor een openbaar kunstwerk wordt gepresenteerd. Vertrek vanaf de ingang van het WTC gebouw
 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Lichtshow

Het Virtueel Museum Zuidas organiseert een lichtkunstproject, waarbij een proefopstelling gehouden zal worden op 18, 22 en 24 april van 20.00 tot 22.00 uur. Deze opstelling heeft tot doel te ervaren wat de uitkomst is van de door de kunstenaar voorgestelde lichtkunstontwerpen. Locatie: KNP mast (Vivaldi).

 

Visie Zuidas ter inzage
Met ingang van 17 april ligt de Visie gedurende zes weken ter inzage voor inspraak. De inspraakbijeenkomst, georganiseerd door het projectbureau Zuidas vindt plaats op 13 mei 2008 vanaf 19.30 uur. WTC, Auditorium, Strawinskylaan 59. Alle documenten zijn te downloaden op www.zuidas.nl

 

Adriaan van Dis

Op vrijdag 16 mei om 17.00 uur wordt Adriaan van Dis naar aanleiding van de boeken De wandelaar en Leeftocht geïnterviewd door Klaas Vos. Thomas Theater, Prinses Irenestraat 36.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas ZwartWit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36.

 

Instemming B en W met prospectus
B en W hebben op 4 maart ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam met verwijzing naar een aantal amendementen. Het stuk wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk. De volledige prospectus staat op: www.irenebuurt.nl/actueel.html

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 24 april 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.