Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 14

Thema avond BPZ ZuidasDok
Sprekers: de heer R. Jorissen van ZuidasDok (Rijkswaterstaat) en de heren M. Oostenbrink en F. Schoen, opstellers van het manifest “Nieuw perspectief voor de Zuidas”.
Tijdstip: donderdag 14 april 19.30 – 21.30 uur
.Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

Gemeente legt advies Welstandscommissie Deloitte kantoor naast zich neer
De gemeente Amsterdam legt een negatief advies van de Welstandcommissie over het ontwerp van het kantoor van Deloitte op de Zuidas naast zich neer. Nadat het project vier maal is behandeld (de eerste keer op 27 oktober) en het gevelontwerp is aangepast, heeft de welstandcommissie nog steeds bezwaren tegen de vorm van het gebouw. De gemeente wil de aanvraag voor het plan nu contrair vergunnen, omdat de vorm tot stand is gekomen in overleg met de vorige supervisor voor de Zuidas.

Benut braakliggend terrein: wooncontainers op de Zuidas
Het SP-voorstel om op braakliggende terreinen op de Zuidas die op korte termijn niet ontwikkeld worden tijdelijke woningen neer te zetten, wordt op korte termijn uitgevoerd door het stadsbestuur. Verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest gaat vijfhonderd studentencontainers plaatsen niet ver van de VU in Amsterdam-Zuid. Ze kunnen volgend jaar in gebruik genomen worden.
Ook de PvdA-fractie van het Stadsdeel Zuid is hiermee verheugd.
Zie ook het bericht op de site van de dienst Zuidas.

Inspraakavond Welstandsnota Zuidas 26 april
De gemeente Amsterdam nodigt u uit om deel te nemen aan de inspraak over de Welstandsnota Zuidas. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de Welstandsnota Zuidas en kunt u vragen stellen over de inhoud van de nota.

 • Datum:  dinsdag 26 april 2011
 • Tijd:  19.30 tot 21.30 uur
 • Plaats:  Kunstkapel in het Beatrixpark, Prinses Irenestraat 21, 1077 WT Amsterdam.
  Inspraakavond Welstandsnota Zuidas 26 april
 • De gemeente Amsterdam nodigt u uit om deel te nemen aan de inspraak over de Welstandsnota Zuidas. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de Welstandsnota Zuidas en kunt u vragen stellen over de inhoud van de nota.
 • Datum:  dinsdag 26 april 2011
 • Tijd:  19.30 tot 21.30 uur
 • Plaats:  Kunstkapel in het Beatrixpark, Prinses Irenestraat 21, 1077 WT Amsterdam


Voorbereidend ontwerpbesluit

Omgevingsvergunning

 • Terrein Mahlerstraat/Mahlerplein –  001960, oprichten kiosk.

De aanvraag, ligt met ingang van donderdag 07 april 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de dienst DMB, Cruquiusweg 5 (Zeeburghuis) en is op werkdagen voor het publiek geopend van 9 tot 12 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen: 14020. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het verlenen van de vergunning of ontheffing bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
Ontwerpkapvergunning

 • Terrein Amstelveenseweg, Gustav Mahlerlaan, A-10 (project Kenniskwartier, OVG-Kavel) – K15/0668-2010, kappen van 67 bomen en verplanten van 2 bomen.
  M.b.t. deze vergunning zijn geen zienswijzen ingediend. Inzage tijdens de openingstijden (09.00 uur-12.00 uur).


Nieuwe asielcentra
verspreid door de stad (o.a. Zuidas)

Amsterdam wil de komende tien jaar tweeduizend asielzoekers onderbrengen op verschillende A-locaties in de stad. Verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest heeft zijn oog laten vallen op de grote nieuwbouwlocaties Zuidas, Noordwaarts, IJburg 2, Houthavens en Amstelkwartier.

De dood of de gladiolen
Vrienden van de hortus zijn boos. Uit een recente brief van het bestuur blijkt dat de VU de unieke plantencollectie te koop aanbiedt. ‘Het bestuur van de VU verkwanselt erfgoed VU hortus’, staat boven een oproep van het actiecomité VU hortus.
Lees het artikel in Ad Valvas.

Filosofie op de Zuidas over kernenergie
Kernenergie Geschikt/Ongeschikt?
In Filosofie op de Zuidas gaat VU-filosoof Ad Verbrugge in gesprek met klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt, over milieubewustzijn en kernenergie.
donderdag 14 april 2011, 16:00 uur.
Amsterdam, Amsterdam Bright City – Het Grand Café , Claude Debussylaan 2-8

Studenten Rietveld tonen werk
In samenwerking met het Sandberg Instituut organiseert het Virtueel Museum Zuidas de eerste officiële alumni-expositie van het Sandberg Instituut: DoubleWork: Sandberg Revisited. Ruim 25 oud-studenten van deze Master-opleiding Fine Art & Design van de Rietveld Academie tonen één recent werk naast één werk uit de studietijd. De werken zijn tot 10 april te zien in KunstKapel Zuidas, de expositieruimte van het Virtueel Museum Zuidas, Prinses Irenestraat 19.

Amsterdam – Virtueel Museum Zuidas – Vonk in de Zuidas
Vonk in de Zuidas – Actuele kunst van jong talent
15 april t/m 15 mei 2011
Woensdag  t/m zondag 12.00 – 18.00 uur
OPENING: donderdag 14 april om 17.00 uur
Toegang gratis
Na de succesvolle expositie START in P/////AKT in 2010, organiseert Bougie Art Foundation i.s.m. het Virtueel Museum Zuidas de tweede editie actuele kunst van jong talent.
Onder de titel ‘Vonk in de Zuidas’ brengt Bougie ruim 15  jonge afgestudeerde kunstenaars bijeen om een kunstzinnige explosie teweeg te brengen in het nieuwe zakencentrum van Amsterdam.
Voor het volledige nevenprogramma klik hier.

De Pure Markt op het G. Gershwinplein
De Pure Markt staat sinds 2008 voor ambachtelijk, lekker eten, creativiteit en duurzaamheid. Vanaf zondag 17 april vindt de markt maandelijks plaats van 11.00 tot 18.00 uur op het G. Gershwinplein op de Zuidas.

40 jaar Oomen en Oosterhuis
Met Palmpasen brengt het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek een feestelijk concert ter gelegenheid van het veertigjarige samenwerkingsverband tussen Antoine Oomen en Huub Oosterhuis. Het programma bestaat uit vijfentwintig van de bekendste composities, gekozen uit een oeuvre van ruim driehonderd. Samenzang speelt een belangrijke rol en het concert begint dan ook als gebruikelijk met een half uur instuderen met alle aanwezigen.
De titel: Een taal van hoop en vrede
Zo. 17 april Thomaskerk, 16.00-17.30 uur

Literatuur op de Zuidas
In de zesde aflevering van Literatuur op de Zuidas – op donderdag 27 april 2011 in Amsterdam Bright City, niet ver van Station Zuid  – spreekt Elsbeth Etty met televisiepresentator Twan Huys over de beroemde Bekentenissen van de auteur en filosoof Jacques Rousseau (1712-1778). Twan Huys is vooral gefascineerd door de visie op geluk die Rousseau in dit sterk autobiografisch werk heeft ontvouwd.

Het volgend weekbericht verschijnt op donderdag 14 april

.

Lees verder over: Weekberichten.