Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 14

Reclametoestellen aan de gevels van Strawinskylaan 2001 en 2501

Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het verlenen van een bouwvergunning voor het veranderen en vernieuwen van drie reclametoestellen aan de gevels van Strawinskylaan 2001 en 2501. Projectnummer BVG/0251/08 dossier B581. Het besluit ligt ter inzag op beide stadsdeelkantoren.

 

Inspraakavond concept projectbesluit Amsterdam Rai

Op donderdagavond 24 april wordt in Amsterdam RAI (parkhal ingang F, zaal R-S) een inspraakavond gehouden over het concept projectbesluit. In het projectbesluit wordt bepaald onder welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk is. Inloop vanaf 19.00 uur. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. Schriftelijke reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam t.a.v. Anneke de Jong.

 

Stadsdeelraad

Op dinsdag 6 mei komen de geactualiseerde Zuidasaccenten van het Stadsdeel aan de orde. Zie voor nadere inforamtie: www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?ch=bis&id=60944

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 17 april wordt voortgezet op woensdagavond 21 mei en donderdagavond 29 mei. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, Boekmanzaal. Agendapunt 4 is definitieve besluitvorming over de Zuidas.

 

Groeifonds Groen

Het stadsdeel ZuiderAmstel ontvangt vier miljoen euro uit het Groeifonds Groen. Afgesproken is dat het stadsdeel in ieder geval 2 hectare waterberging aanlegt ten behoeve van de verstening van de Zuidas. Onder meer in Beatrixpark, Amstelpark en Gijsbrecht van Aemstelpark wordt extra waterberging gecreëerd.

 

Kop Zuidas

Door het wegvallen van de investering door Joop van de Ende in Living City heeft de gemeente besloten de grond terug te eisen waarop het restaurant, winkels en hotel gebouwd zouden worden.


Provinciale projecten Zuidas

De provincie kiest ervoor bij te dragen aan de stationshal v an Zuidas, de servicelaag/transferlaag voor passagierstromen, de busterminal met bijbehorende infrastructuur en fietsenstallingen. Het totaalbedrag dat hiermee gemoeid is ligt rond de 75 miljoen euro. Zie: http://nhezine.ezines.i-park.nl/frontend/iparkmail_nhezine/archiveviewer/contentview.cfm?cid=806

 

De De Boelelaan op de schop

De partijen Nuon, Waternet en project De Boelesloot gaan gezamenlijk diverse werkzaamheden uitvoeren. Daardoor zal op De Boelelaan hinder zijn voor het auto- en fietsverkeer. Uitgangpunt is dat De Klencke altijd bereikbaar blijft. De werkzaamheden starten 14 april en duren voort tot 4 juli.


Geest van de Plek

Op vrijdag 25 april om 14.30 uur kunt u met kunstenaars mee wandelen door Zuidas. Zij brengen u langs zeven locaties, waarbij op elke locatie een voorstel voor een openbaar kunstwerk wordt gepresenteerd. Vertrek vanaf de ingang van het WTC gebouw.

 

Lunchconcerten Thomaskerk

Op dinsdag 29 april om 12.30 uur worden stukken van François de Fossa gespeeld. De volgend  lunchconcerten vinden plaats op 13 mei, 27 mei, 10 en 24 juni. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis.

        

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Visie Zuidas ter inzage
Met ingang van 17 april ligt de Visie gedurende zes weken ter inzage voor inspraak. De inspraakbijeenkomst, georganiseerd door het projectbureau Zuidas vindt plaats op 13 mei 2008 vanaf 19.30 uur. WTC, Auditorium, Strawinskylaan 59. Alle documenten zijn te downloaden op www.zuidas.nl

 

Adriaan van Dis

Op vrijdag 16 mei om 17.00 uur wordt Adriaan van Dis naar aanleiding van de boeken De wandelaar en Leeftocht geïnterviewd door Klaas Vos. Thomas Theater, Prinses Irenestraat 36.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas ZwartWit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36.

 

Instemming B en W met prospectus
B en W hebben op 4 maart ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam met verwijzing naar een aantal amendementen. Het stuk wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk. De volledige prospectus staat op: www.irenebuurt.nl/actueel.html

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op woensdag 25 juni 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 8 mei 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.