Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 15

Station Zuid wordt opgeknapt

Station Zuid ligt in het hart van de Zuidas en vertegenwoordigt een belangrijke openbare vervoersverbinding voor Amsterdam in het algemeen en de Zuidas in het bijzonder. NS, Prorail, GVB en Zuidas hebben het initiatief genomen om het functioneren en de uitstraling van het station te verbeteren. Vanaf heden zal gewerkt worden aan:
– het opknappen van de entrees van het station aan het Zuidplein en Mahlerplein, door middel van het plaatsen van glazen schermen;
– aanpassingen in de stationshal ten behoeve van de overzichtelijkheid en doorstroming, door het verbreden van de stationshal, verbeteren van de verlichting, en opknappen van vloeren en wanden;
– het opknappen van de trapoverkappingen van de GVB perrons.

 

5 september vraag-en-antwoordbijeenkomst

bOb van Reeth, supervisor van de bouw van Zuidas zal 5 september zijn algemene visie op de Zuidas geven. De avond start 19.30 uur, in de hoekzaal in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam). De reguliere vergadering van het BPZ komt hiermee te vervallen.

 

Amsterdamse stadsvogeldag in het Beatrixpark 9 september

Om mensen meer met de vogelwereld in contact te brengen organiseert de Vogelwerkgroep Stadsvogeldag de eerste Amsterdamse Stadsvogeldag. In het Beatrixpark zijn korte wandelexursies (neem een verrekijker mee) en staan kramen van allerlei organisaties op het gebied van natuur en bescherming. Van 10.00 tot 16.00 uur.

 

Subsidie Zuidas

De Regioraad neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Zuidas. Vooruitlopend op eventuele bijdragen van de Stadsregio wordt op korte termijn toegewerkt naar het opstellen van een overeenkomst. Hierin worden de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam, de Onderneming Amsterdam Zuidas en de gemeente Amsterdam in hoofdlijnen vastgelegd. De Regioraad wordt in oktober geïnformeerd over de overeenkomst.

 

Uitdag Milieucentrum Amsterdam

Op 14 september wordt de jaarlijkse Uitdag gehouden bij de Nieuwe Meer, in samenwerking met de Nuon. Het onderwerp is koude/warmteopslag. Het programma duurt van 11.00 tot 15.00 uur. U kunt zich aanmelden via: info@milieucentrumamsterdam.nl.

 

 

 

Debat `Voorrang voor een gezonde stad´ 19 september

Het stadsdeel ZuiderAmstel nodigt bewoners en ondernemers uit mee te debatteren over maatregelen die moeten leiden tot een schoner, beter bereikbaar en leefbaar Amsterdam,. Onder leiding van een gespreksleider mogen voor en tegenstanders deze bijeenkomst bijwonen, mits u zich voor 4 september hebt aangemeld bij els.busing@zuideramstel.nl of telefonisch 54 64 715. On-line meedoen kan ook: www.gezondelucht.amsterdam.nl

 

Slim parkeren aan de Zuidas

De regiokantoren van Yacht hebben besloten per 1 april 2007 hun werknemers een mobilitycard aan te bieden waarmee een optimale mix van vervoersmogelijkheden kan worden gerealiseerd. In deze mix zijn Smarts opgenomen, waarvan er twee op één parkeerplaats passen.

Inmiddels heeft het stadsdeel besloten tot een proef gratis parkeren aan de bewonerskant van de Europaboulevard. Dit gebied valt in de zone waar bewoners met een parkeervergunning gebruik van mogen maken. Zodra deze locatie bekend wordt zal onder andere het personeel van ZuidAs en Rai ervoor zorgen dat deze locatie altijd vol zal staan.

 

Bewonersdag Symphony 22 september

Zaterdagochtend 22 september van 10.00 tot 13.00 uur wordt een bewonersdag georganiseerd. Het programma wordt in een brief aan de bewoners rond dit project meegedeeld. Voor vragen en opmerkingen tel.: 020 – 642 47 64 of e-mail naar: amsterdamsymphony@trimpenvantartwijk.nl.

 

Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.

 

Het volgende weekbericht is er weer op 6 september 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.