Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 16

Korte impressie vraag-en-antwoordbijeenkomst 5 september

Het BPZ kijkt tevreden terug naar de vraag en antwoordbijeenkomst van 5 september jl. Naast algemeen supervisor bOb van Reeth was ook de heer Paul van Beek, supervisor openbare ruimte, aanwezig om vragen te beantwoorden. Er is uitgebreid ingegaan op de lange termijn visie en de wenselijkheid de Zuidas een duurzaam karakter te geven. Zodra het verslag van de avond op de website van het Bewonersplatform te lezen is, berichten wij u daarvan.

 

Amsterdamse stadsvogeldag in het Beatrixpark 9 september

De eerste Amsterdamse Stadsvogeldag wordt 9 september in het Beatrixpark gehouden. Er zijn korte wandelexcursies (neem een verrekijker mee), een filmvoorstelling (10.30 en 15.00 uur), kinderactiviteiten en diverse kramen van organisaties op het gebied van natuur en bescherming . Voor uitgebreidere informatie: www.vogelwerkgroepamsterdam.nl.

 

Uitdag Milieucentrum Amsterdam, 14 september

Op 14 september wordt de jaarlijkse Uitdag gehouden bij de Nieuwe Meer, in samenwerking met de Nuon. Het onderwerp is koude/warmteopslag. Het programma duurt van 11.00 tot 15.00 uur. U kunt zich aanmelden via: info@milieucentrumamsterdam.nl.

 

Debat `Voorrang voor een gezonde stad´ 19 september

In het discussiedocument ‘Voorrang voor een gezonde stad’ staat welke maatregelen het (centrale) gemeentebestuur wil nemen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. In stadsdeel Zuideramstel vindt het debat plaats op woensdag 19 september, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Tijdens deze bijeenkomst zal Erik Koldenhof als portefeuillehouder Verkeer van Zuideramstel, de gemeentelijke plannen presenteren. Vervolgens gaan onder leiding van een debatleider voor- en tegenstanders met elkaar in discussie over onder meer de parkeertarieven, Amsterdamse bedrijvigheid en verkeersmaatregelen, milieuzones en roetfilters, de investeringen in het openbaar vervoer, het nut van verkeersinformatie en: wat mag gezonde lucht ons eigenlijk kosten? U bent van harte welkom om het debat als toeschouwer bij te wonen. On-line meedoen kan ook: www.gezondelucht.amsterdam.nl

 

Proef de streek op 22 september, Stadionplein

Het unieke van “Proef de streek” is dat consumenten direct van producenten kopen. Boerenburen, of liever gezegd plattelands-ondernemers, bieden hun eigen producten op deze dag aan. Er staan ongeveer 40 kramen met streekproducten en er zijn kinderactiviteiten. Van 10.00 tot 16.00 uur.

 

Bewonersdag Symphony, 22 september

Zaterdagochtend 22 september van 10.00 tot 13.00 uur wordt een bewonersdag georganiseerd. Het programma wordt in een brief aan de bewoners rond dit project meegedeeld. Voor vragen en opmerkingen tel.: 020 – 642 47 64 of e-mail naar: amsterdamsymphony@trimpenvantartwijk.nl.

 

Subsidie Zuidas

De Regioraad neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Zuidas. Vooruitlopend op eventuele bijdragen van de Stadsregio wordt op korte termijn toegewerkt naar het opstellen van een overeenkomst. Hierin worden de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam, de Onderneming Amsterdam Zuidas en de gemeente Amsterdam in hoofdlijnen vastgelegd. De Regioraad wordt in oktober geïnformeerd over de overeenkomst.

 

Station Zuid wordt opgeknapt

Station Zuid ligt in het hart van de Zuidas en vertegenwoordigt een belangrijke openbare vervoersverbinding voor Amsterdam in het algemeen en de Zuidas in het bijzonder. NS, Prorail, GVB en Zuidas hebben het initiatief genomen om het functioneren en de uitstraling van het station te verbeteren. Er wordt gewerkt aan:
– het opknappen van de entrees van het station aan het Zuidplein en Mahlerplein, door middel van het plaatsen van glazen schermen;
– aanpassingen in de stationshal ten behoeve van de overzichtelijkheid en doorstroming, door het verbreden van de stationshal, verbeteren van de verlichting, en opknappen van vloeren en wanden;

– het opknappen van de trapoverkappingen van de GVB perrons.

 

Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.

 

Het volgende weekbericht is er weer op 13 september 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.