Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 16

Interessante Thema-avond langzaamverkeer Zuidas
Op 22 april hield Govert de With (beleidsmedewerker Fietsersbond) een presentatie en voordracht over de specifieke situatie van fietsers en voetgangers vooral gericht op Zuidas. Deze categorie verkeer is vaak niet integraal opgenomen in verkeersplannen die ontwikkeld worden. De bond bepleit o.a. een autovrije noord-zuidverbinding over Minerva-as. 

Commissievergadering uitgesteld
De commissievergadering Openbare Orde, Welzijn, Bouwen en Wonen, Zuidas van 7 mei is uitgesteld naar woensdag 13 mei 2009. Op de agenda staat o.a. het concept startbesluit Kenniskwartier en de nota van beantwoording op de 15 schriftelijke inspraakreacties. 

Dagelijks Bestuur akkoord met uitgangspunten herinrichting oostzijde Europaplein
In de uitgangspunten wordt uitgegaan van een allurevolle inrichting Europaplein/-boulevard. Op basis hiervan zal in overleg met belanghebbenden een plan worden gemaakt. Naar verwachting zal rond de jaarwisseling 2009-2010 met de herinrichtingwerkzaamheden begonnen kunnen worden. 

Wethouder reageert op rapport rekenkamer
Volgens Rekenkamer Amsterdam heeft het Amsterdamse college de gemeenteraad de afgelopen drie jaar onvoldoende voorgelicht over het Zuidas project. Wethouder Van Poelgeest is van mening dat de Rekenkamer in haar rapport een belangrijk punt mist.  

Kapaanvraag VU voor 80 bomen. Lees de actuele stand van zaken  De Bomenstichting zal een zienswijze indienen. 

Schoolwerktuinen verhuizen uit Zuidasgebied
De Dr. Almaschoolwerktuin ligt midden in het Zuidasgebied. Wegens de ontwikkelingen kan de tuin daar niet blijven. Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel heeft de intentie uitgesproken om de schooltuin te verplaatsen naar Kalfjeslaan/hoek Amsteldijk. Voor bewoners en belanghebbenden wordt medio mei een informatie-avond georganiseerd om de plannen toe te lichten. 

Amsterdam Bright City opent deuren
Dit nieuwe centrum met collegezalen, werkplekken, gecombineerd met een restaurant en moderne faciliteiten opent zijn deuren in juni a.s. Adres: Claude Debussylaan 2-8, 1082 MD, telefoon: 6287649, Website: http://www.amsterdambrightcity.nl 

Géén financiële problemen NS Spoor
In tegenstelling wat wij vorige week berichtten meldt NS bij monde van Joost Ravoo dat NS een gezond financieel bedrijf is en dat men ondanks de crisis dit zo wil houden. De Telegraaf die dit bericht heeft gepubliceerd geeft volgens hem een verkeerde voorstelling van zaken. 

Windonderzoek Ravel
Stadsdeel ZuiderAmstel heeft het windonderzoek Ravel op haar site gezet. Bij een aantal gebouwhoeken treden hogere windsnelheden op dan in het concept uitvoeringsbesluit zijn vermeld.

Opening hotel CitizenM
De afgelopen maanden is er op aan de Prinses Irenestraat 30 druk gebouwd aan het hotel CitizenM. Het hotel opent op 6 mei dit jaar officieel haar deuren, maar in het weekend van 25 april gaan de deuren al open om de direct omwonenden een kijkje te gunnen. Op 25 april bent u tussen 14.30 en 18.00 uur van harte welkom. Op 26 april kunt u van 12.00 tot 18.00 uur een kijkje komen nemen. Medewerkers van CitizenM zullen u dan rondleiden.

 Zuidas Amsterdam onderzoekt nieuwe wegen private betrokkenheid
Het Rijk en de gemeente Amsterdam beëindigen het veilingproces van aandelen in de op te richten Zuidasonderneming. Men verwacht dat private partijen niet meer zullen bieden op de businesscase. Daarmee is het Dokmodel nog niet van de baan en blijft private betrokkenheid van belang. Rijksvertegenwoordiger Jan Willem Oosterwijk verkent alternatieven.

 Zuidas Run op 26 april
Op 26 april 2009 vindt de eerste editie van de Zuidas Run plaats.
http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=13210
Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl

 Thomas Open Lunchconcert 28 april 2009
In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC. Er worden werken gespeeld van J.S. Bastian Bach (1685-1750) uit en  Maurice Ravel (1875-1937) . Takashi Yoshimatsu (*1953) Fuzzy Bird Sonata voor altsaxofoon en piano (1991).  Michal Grycko – saxofoon, Aleksandra Iwanicka – piano.U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.

 Omgevingsmanager
Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.

 Vanwege Koninginnedag volgende week géén weekbericht

Het volgende weekbericht is er weer op 7 mei 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten vinden plaats op 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.