Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 16

Kantoren bouwen voor leegstand
Bouwfonds REIM verwacht dat de Nederlandse kantorenvoorraad, die een omvang heeft van 47,5 mln. m2, in 2010 zal toenemen met circa 2% en dat daarna de groei zal afzwakken tot ongeveer 1% per jaar. Het meeste wordt gebouwd in de grotere kantorenregio’s. In 2010 zal naar verwachting 930.000 m2 worden gebouwd, waarvan ongeveer 600.000 m2 in de vier grote steden. In 2011 en 2012 zakt de productie tot 400.000 m2 respectievelijk 500.000 m2. Dat blijkt uit de Market update van Bouwfonds.

MER voor Kenniskwartier
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de vrijgave van een startnotitie voor een milieueffectrapportage (MER) voor de flanken van de Zuidas. De MER zal alleen betrekking hebben op de flankenprojecten. Het besluit tot het doen van een MER is onder meer een gevolg van plannen van de VU en VUmc voor een vergaande herontwikkeling van hun terreinen. Daardoor is er nu een totaal woningbouwprogramma van meer dan 4000 woningen binnen de flanken en de gronden van VU en VUmc. Voor de plannen van de VU en VUmc is al een aparte startnotitie voor een MER ter inzage gelegd. Zie weekbericht 15.

Parkeren op Zuidas: verschil tussen papier en praktijk
Een opmerkelijk bericht is dat in de ITO-toren 700 m2 te huur wordt aangeboden met 8 parkeerplaatsen. Op papier is de norm 1 parkeerplaats op 250 m

Zuidas is de weg kwijt
De timing van het debat over De As op 15 maart in de Rode Hoed, georganiseerd door het Delft Cluster en Deltares, was goed. De spanning tussen de ooit voorspelde verwachtingen, de nu zichtbare (voorlopige) resultaten, de kritiek en de onverminderde bestuurlijke inspanningen vormen ideale ingrediënten voor een discussie. (ArchiNed Nieuws, 15 april 2010)

Toponderzoek financiële sector

In december van dit jaar verhuizen de Duisenberg School of Finance en het Tinbergen Instituut naar de Zuidas, het financiële hart van Nederland. Beide instituten werkten al op informele basis samen.

Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor? Meer in formatie en aanmelden voor deze bijeenkomsten via  www.vuconnected.nl

Joods erfgoed aan de Zuidas
Op woensdag 28 april vindt vanaf 12.15 uur een bijeenkomst plaats in het Hoofdgebouw van de VU, MediaXperience 1A-01, de Boelelaan 1105 over de rol van de Joodse cultuur in Amsterdam en opening van de tentoonstelling Joods erfgoed aan de Zuidas. Zie verder weekbericht 15.
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

 

Lees verder over: Weekberichten.