Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 16

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas Zwart/Wit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis. Aanmelden vóór 23 mei via: bpz@wocbuitenveldert.nl of schriftelijk aan BPZ, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Amsterdam.

 

Oproep

Aan iedereen die – in de vorm van foto’s of bijzondere documentatie – herinneringen heeft aan tien jaar BewonersPlatform Zuidas. We stellen een jubileumboek samen en ontvangen alle documentatie graag. Toezenden aan: BPZ, A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam.

 

Aanpak regeldruk bouwsector

De Commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder leiding van Sybilla Dekker heeft op 14 mei 2008 in haar rapport Privaat wat kan, publiek wat moet; vertrouwen en verantwoordelijkheid in de bouw, een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Hiertoe behoren het afschaffen van de gemeentelijke toets aan de technische voorschriften, Geen lokale kop op landelijke regelgeving, Vereenvoudiging van bestemmingsplannen en het Experimenteren met gebiedsconsessies.

Voor meer informatie en het rapport zie: www.vrom.nl//pagina.html?id=35922

 

Stadsdeelraad

Op dinsdag 20 mei vindt als punt 6b van de agenda besluitvorming plaats over de Zuidasaccenten. De vergadering begint om 19.00 uur Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

 

Inspraak concept projectbesluit Amsterdam Rai

In het projectbesluit wordt bepaald onder welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk is. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. Schriftelijke reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam t.a.v. Anneke de Jong.

 

Concept Bomenverordening

Commissie Zorg en Milieu zal op woensdag 11 juni vanaf 9.00 uur in zaal 0239 van het Stadhuis de bomenverordening bespreken voor besluitvorming in de vergadering van de Gemeenteraad van 25 en 26 juni.

 

Financiering additioneel onderhoud Zuidas

Het DB ZuiderAmstel heeft kennis genomen van het uitgebrachte rapport en zal het ter informatie aan de deelraad aanbieden, Daarna wordt het via BOZ aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Verbouwing Novotel

Voor de verbouwing van het Novotel is zowel een kapvergunning, KAP 0492/08, als een bouwvergunning verleend BVG/1006/07. Vanaf 15 april liggen de besluiten ter inzage op beide stadsdeelkantoren.

 

Mahlerlaan

Vanaf 13 mei is gedurende tien werkdagen geen doorgaand verkeer mogelijk op de Mahlerlaan. Als gevolg van het bouwproject Symphony is er een grondverzakking in de Mahlerlaan ontstaan ter hoogte van de oprijlaan van het hoofdkantoor van ABN-Amro. Tijdens de opbreking van de Mahlerlaan wordt deze aangesloten op de Buitenveldertselaan.

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 17 april wordt voortgezet op donderdagavond 29 mei. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, Boekmanzaal. De vergadering van 21 mei komt te vervallen. Schriftelijke inspraak op de Visie 2007 is mogelijk tot 28 mei. Op woensdag 11 juni is de nota van beantwoording op de inspraak beschikbaar. Men streeft ernaar om op woensdag 25 juni het aan de Raad voor te leggen.

 

Virtuele Wereld van Platform 21

Zondag 18 mei start vanaf 15.00 uur Checking Reality met speciale performances van Wiij Timski. Van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 21.00 uur zijn op het Zuidplein films van videokunstenaars te zien. Platform 21, Prinses Irenestraat 19. Meer informatie via 020 – 344 9444.

 

Lunchconcerten Thomaskerk

De lunchconcerten vinden plaats op 27 mei, 10 en 24 juni. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op donderdag 26 juni 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 22 mei 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.