Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 17

Bezwaar De Mirandabuurt tegen de bouw van de parkeergarage

De Mirandabuurt heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw van de parkeergarage, want de ruimtelijke onderbouwing is onvoldoende. Ook heeft zij gevraagd om opschorting van de bouw d.m.v. een voorlopige voorziening. Dat is toegewezen. Maar tegelijk is het bezwaar tegen de bouw van het theater afgewezen. Dus, als de parkeergarage er komt, mag ook het theater gebouwd worden.

 

Openbare zitting bezwarencommissie

Op dinsdag 18 september om 13.00 uur worden de 31 ingediende bezwaarschriften tegen het One Star Is Born-hotel behandeld. Stadsdeelkantoor, raadszaal. Pred. Kennedyplantsoen 1-3, Amsterdam.

 

Gemeenteraad Amsterdam 19 september

Op 19 september wordt in de gemeenteraad de partiële wijziging van het bestemmingsplan Buitenveldert in de omgeving van Vivaldi behandeld, alsmede en de partiële herziening van het bestemmingsplan RAI en het ZuiderAmstelkanaal. Zie: www.amsterdam.nl.

 

Henk van Ulsen in de Thomaskerk

Op 21 september wordt de monoloogvoorstelling Job op Zuidas in de Thomaskerk door Henk van Ulsen opgevoerd. Aanvang 16.30 uur. Ook exposeert beeldhouwster Petra Boshart vanaf 23 september haar werk in de Thomaskerk, Irenestraat 25. Voor meer informatie: 679230.

 

Programma Bewonersdag Symphony

Op 22 september houdt Trimp en van Tartwijk een bewonersdag Symphony. De projectontwikkelaar geeft een presentatie, waarna een rondleiding volgt. Telefonische aanmeldingen vóór 17 september: 020 – 642 47 64. Ontvangst 10.00 uur, tegenover De Boelelaan 589 (in de witte bouwkeet).

 

Videokunst op Zuidplein

Op het videoscherm Zuidplein (naast ingang Station Zuid) wordt vanaf 28 september videokunst vertoond. De officiële opening is 5 oktober, waarna aansluitend een buurtfeest gehouden wordt.

 

 

 

 

Welzijnsmarkt 6 oktober

Op het Gelderlandplein zal 6 oktober een welzijnsmarkt worden georganiseerd. Diverse stands, waaronder ook het BPZ, verstrekken buurtbewoners informatie. De aanstaande Wijkkrantuitgave van oktober verschaft hierover meer inlichtingen.

 

Subsidie Zuidas

De Regioraad neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Zuidas. Vooruitlopend op eventuele bijdragen van de Stadsregio wordt op korte termijn toegewerkt naar het opstellen van een overeenkomst. Hierin worden de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam, de Onderneming Amsterdam Zuidas en de gemeente Amsterdam in hoofdlijnen vastgelegd. De Regioraad wordt in oktober geïnformeerd over de overeenkomst.

 

Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.

 

Het volgende weekbericht is er weer op 13 september 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.