Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 17

Programakkoord Amsterdam 2010 – 2014: Zuidas wordt ontwikkeld volgens het dokmodel
Lees het volledige Programakkoord hier.

Kennisgeving Startnotitie MER flanken Zuidas
In opdracht van de Dienst Zuidas Amsterdam is een startnotitie MER Zuidas Amsterdam – Flanken opgesteld. De startnotitie heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van de zogenoemde flanken van de Zuidas. Het gaat om de ontwikkeling van ca. 1.534.000 m2 brutovloeroppervlak toe te voegen programma, waarvan ca. 680.000 m2 woningen en ca. 582.500 m2 kantoren. Zie ook weekbericht 15 en 16. De startnotitie ligt m.i.v. 29 april ter visie voor een termijn van 6 weken bij het voorlichtingsloket Stadhuis, Informatiecentrum Zuiderkerk en het stadsdeel ZuiderAmstel (m.i.v. 1 mei, stadsdeel Zuid). Voor tijden, adressen etc. kunt u bellen met 14020.
Schriftelijke Zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening, Dhr. R.C. Bakker, Postbus 2758, 1000 CT, Amsterdam.
Op 10 mei a.s. wordt er een inloopavond georganiseerd over dit onderwerp van 17.00 t/m 20.00 uur, WTC, Centrale hal, dienst Zuidas.

Openluchtconcert op de Zuidas
Het Clazz Ensemble geeft een gratis toegankelijk concert op 6 mei 2010 van 17.00  – 18.30 uur. Locatie is het  Gustav Mahlerplein op de Amsterdamse Zuidas. Als afsluiting van de reeks Clazz in en uit het Klooster een gratis toegankelijk openlucht concert van anderhalf uur op het prachtige Gustav Mahlerplein aan de Zuidas.Tijdens dit concert speelt het ensemble een aanstekelijk en toegankelijke mix van klassiek en jazz. Na afloop is er een informele jamsessie met musici uit het ensemble in het Amsterdam Bright City cafe.

Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor? Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Huizinga bestrijdt leegstand kantoren
Demissionair minister Tineke Huizinga van VROM neemt maatregelen om de leegstand van kantoren aan te pakken. Straks mogen er alleen nog nieuwe kantoren worden gebouwd, als is aangetoond dat er geen alternatieven zijn binnen bestaande kantorenparken.

Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.