Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 17

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas Zwart/Wit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis. Aanmelden vóór 23 mei via: bpz@wocbuitenveldert.nl of schriftelijk aan BPZ, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Amsterdam.

 

Oproep

Aan iedereen die – in de vorm van foto’s of bijzondere documentatie – herinneringen heeft aan tien jaar BewonersPlatform Zuidas. We stellen een jubileumboek samen en ontvangen alle documentatie graag. Toezenden aan: BPZ, A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam.

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 17 april wordt voortgezet op donderdagavond 29 mei. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, Boekmanzaal. De vergadering van 21 mei komt te vervallen. Schriftelijke inspraak op de Visie 2007 is mogelijk tot 28 mei. Op woensdag 11 juni is de nota van beantwoording op de inspraak beschikbaar. Men streeft ernaar om op woensdag 25 juni het aan de Raad voor te leggen.

 

25 mei – Dag van het Park

Op zondag 25 mei vinden van 11.00 tot 17.00 uur allerlei activiteiten plaats in het Amstelpark.

 

Buitenveldert 50 jaar

Op zondag 1 juni bestaat Buitenveldert 50 jaar. Vanaf 1 juni zijn er in Buitenveldert diverse festiviteiten die in het teken van dit 50jarig bestaan staan. Zie voor meer informatie: www.zuideramstel.amsterdam.nl/buitenveldert50jaar

 

Concept Bomenverordening

Commissie Zorg en Milieu zal op woensdag 11 juni vanaf 9.00 uur in zaal 0239 van het Stadhuis de bomenverordening bespreken voor besluitvorming in de vergadering van de Gemeenteraad van 25 en 26 juni.

 

Financiering additioneel onderhoud Zuidas

Het DB ZuiderAmstel heeft kennis genomen van het uitgebrachte rapport en zal het ter informatie aan de deelraad aanbieden, Daarna wordt het via BOZ aangeboden aan de gemeenteraad.

 


Lunchconcerten Thomaskerk

De lunchconcerten vinden plaats op 27 mei, 10 en 24 juni. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op donderdag 26 juni 2008.

Het volgende weekbericht is over twee weken op donderdag 5 juni 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.