Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 18

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Vanaf het begin van de week van 9 juni staat op de website een kort verslag van het succesvolle symposium Zuidas Zwart/Wit. Tevens zijn er een aantal foto’s te zien.

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening wordt voortgezet op woensdagavond 11 juni. Vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur. Locatie: Stadhuis, Boekmanzaal. Men streeft ernaar om op woensdag 25 juni het aan de Raad voor te leggen.

 

Integriteit Projectbureau Zuidas

Volgens het persbericht van het college van B&W zijn er geen aanwijzingen noch vermoedens van integriteitschendingen bij het gemeentelijk projectbureau Zuidas Amsterdam. Wel is het raadzaam de organisatie en de bestuurlijke aansturing op onderdelen aan te passen om mogelijke risico’s in de toekomst uit te sluiten. Volgens het Parool zou Jan Stoutenbeek `een te innige relatie’ gehad hebben met projectontwikkelaar Hans van Tartwijk, verdachte in de vastgoedfraudezaak op de Zuidas.

 

Concept Bomenverordening

Commissie Zorg en Milieu zal op woensdag 11 juni vanaf 9.00 uur in zaal 0239 van het Stadhuis de bomenverordening bespreken voor besluitvorming in de vergadering van de Gemeenteraad van 25 en 26 juni.

 

Omleiding openbaar vervoer

In verband met de bouw van de Noord/Zuidlijn gelden van 9 tot 17 juni de volgende tijdelijke maatregelen.

  • De tram- en bushalte op de Europaboulevard wordt opgeheven. Tram 4 halteert op de Rooseveltlaan.
  • Er wordt een tijdelijke bushalte geplaatst voor bus 62 op de Pres. Kennedylaan. Bus 245 halteert op het Scheldeplein.
  • Voetgangers kunnen niet meer rechtdoor richting RAI vanaf de Pres. Kennedylaan en de tramhalte. Ze moeten bij de Rooseveltlaan oversteken en om het bouwterrein heen lopen, langs de nieuwe toegangsweg.

 

Bouwaanvraag lichtreclames Strawinskylaan

Er is een bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van twee lichtreclames aan het gebouw op Strawinskylaan 2001. BVG/0617/08. Vanaf 5 juni ligt de aanvraag gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuideramstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

 

 


Duurzaamheid en biodiversiteit

Het College van B&W stemt in met het weer lid worden van de gemeente Amsterdam van de Internationale Vereniging van Lokale O verheden voor Duurzaamheid ICLEI. De vereniging is een wereldwijd samenwerkingsverband van lokale overheden op het gebied van duurzaamheid. Het college is akkoord met het ondertekenen van de `Durban Commitment’, een intentieverklaring om het verlies van biodiversiteit te helpen stoppen, door de wethouder Openbare Ruimte en Groen namens het college. Amsterdam presenteert zich hiermee internationaal als een van de voortrekkers in het vormgeven van de rol van steden in het behoud van biodiversiteit.

 

Postzegelpark
Amsterdammers kunnen stemmen waar in de stad miniparkjes worden aangelegd. Een van de 22 mogelijkheden ligt aan het begin van de Amstelscheg. Zie verder www.amsterdam.nl-postzegelpark en breng uw stem uit.

 

Thomaskerk en Thomastheater

Op 10 juni vindt een concert plaats waarin werken van Debussy en Ysaya worden gespeeld. Aanvang 12.30 uur. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis.

Op vrijdag 20 juni vindt om 17.00 uur een gesprek plaats met Ellen Vogel in het Thomastheater. Vooraanmelding verplicht, zie www.thomaskerk.nl.

 

Zomerfeest op het Zuidplein

Er is een aanvraag ingediend voor een zomerfeest op het Zuidplein op 27 juni 2008 van 17.00 tot 01.00 uur.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op donderdag 26 juni 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 12 juni 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’

Lees verder over: Weekberichten.