Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 2

VVD wil leven in de Zuidas

De VVD ZuiderAmstel wil op korte termijn een ruimhartig evenementenbeleid  in de Zuidas realiseren om de functie van tweede stadshart waar te maken.

 

Stichting Kerkelijk Present in de Zuidas opgericht

Vanuit de Thomaskerk aan de Prinses Irenestraat 36 is de bovengenoemde stichting opgericht. Deze Stichting ontplooit initiatieven voor werknemers en werkgevers in de Zuidas die behoefte hebben aan reflectie, zingeving en inspiratie. Als eerste initiatief is op 30 maart jl. de bijeenkomst Passie op de Zuidas georganiseerd. Dit was een inspirerende ontmoeting tussen Jos van Veldhoven, dirigent van de Nederlandse Bachvereniging en Jan Rot die een “hertaling” van de Matthäus Passion heeft gemaakt.
Voor meer informatie : tel. 020-6739230

 

Oplevering tweede fase Mahlerproject

De aansluiting van de Gustav Mahlerlaan op de Buiterveldertselaan is gerealiseerd, waarbij fiets en voetpaden zijn aangelegd.

 

Lijn 5 en de Noord/Zuidlijn

Op de Strawinskylaan zal een vrije trambaan worden aangelegd. Hierdoor wordt de voetgangersoversteekplaats verplaatst. Op de Buiterveldertselaan worden er fietsdoorsteken gecreèerd.

 

Wijziging vergaderstelsel Stadsdeelraad

De deelraad ZuiderAmstel heeft besloten het vergaderstelsel opnieuw te wijzigen. Commissievergaderingen worden op één avond afgewerkt, waarna twee weken later de deelraadsvergadering met besluitvorming volgt. Of dit het contact tussen burgers en politiek zal bevorderen wachten wij af.

 

 

Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI

Op 24 april zal vanaf 19.30 uur een inspraak plaatsvinden over het voornemen van de RAI om boven op de geplande expofoyer een kantoren-vergadercentrum van zeven lagen te bouwen. Plaats RAI, Parkhal bij ingang F. Inspraak in zaal T-U.

 

Onthulling nieuwe banken en prullenbakken in het Beatrixpark

Op woensdag 18 april om 11.15 uur zal  wethouder  Henk Boes symbolisch en op feestelijke wijze een van de nieuwe banken en prullenbakken onthullen vlakbij de Grote Vijver in het Beatrixpark. Na afloop van deze korte bijeenkomst wordt u door de vereniging getrakteerd op een kopje koffie of thee met iets lekkers. De plaatsing van de nieuwe banken en prullenbakken is een project dat gerealiseerd kon worden met fondsen vanuit het Groeifonds Groen (Zuidas).

 

Zuidas en detailhandel 

De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.

 

Volgende BPZ vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.