Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 2

BPZ Weekbericht nummer 2, donderdag 15 januari 2009

Eerste BPZ-thema/discussieavond
Op woensdag 21 januari organiseert het bpz i.s.m. tijdschrift Agora een thema/discussieavond over de Zuidasontwikkelingen. Sprekers Merijn Oudenamspen, Stan Majoor, Geurt Keers & Rob de Wildt krijgen de gelegenheid hun standpunten uiteen te zetten. Daarna volgt, o.l.v. Cisca Griffioen, een discussie. Zie onze site (agenda) voor meer informatie. Plaats: MFC-hoekzaal, aanvang 19.30 uur.

Inauguratie op Zuidplein
Op dinsdag 20 januari wordt Barack Hussein Obama als 44ste president van de Verenigde Staten geïnstalleerd. Deze historische gebeurtenis is via het videoscherm CASZ op het Zuidplein vanaf 17.30 uur live te volgen.

Zuidas op schildersdoek
Tot en met zondag 18 januari toont Gineke Zikken olieverfschilderijen met bouwproject Zuidas in de Passenger Terminal. Locatie: Piet Heinkade, toegang 12 euro.

Raadscommissievergadering 20 januari
Op dinsdag 20 januari wordt gesproken over de herinrichting Amstelpark oost. Zie voor benodigde stukken: http://zuideramstel.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=452. Plaats: Nieuwe stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923, aanvang: 19.00 uur.

Opknapbeurt kermisterrein Amstelpark
Het gebied van het zogenaamde ‘Kermisterrein’ in het Amstelpark wordt vernieuwd. Dit stukje grond ligt voorbij de hoofdingang links, op weg naar het speelterrein. Klik hier voor meer informatie of kom op 4 februari van 17.00-19.00 uur naar de informatiemiddag in het parkgebouw aan de ingang van het Amstelpark. De stukken liggen 19 januari ter inzage en er kan tot 14 februari schriftelijke gereageerd worden (t.a.v. Mw. S. Huft, Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam).

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie
Op 10 februari zal het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas besproken worden in de commissievergadering van het Stadsdeel Zuideramstel. Er is tevens een concept bestemmingsplan toegevoegd. Vergeleken met het uitvoeringsbesluit uit 2004 is de voorgenomen bebouwing met bijna 90.000 m2 toegenomen tot ruim 230.000 m2. Plaats: Nieuwe stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923, aanvang: 19.00 uur.

Informatieavond bouwplannen VU
Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Wat verscheen er in de pers?
Het Parool is de geschiedenis van het Designmuseum ingedoken.

Middenberm Beethovenstraat A10
Vanaf maandag 12 januari starten in de middenberm van de A10, ter hoogte van de viaducten over de Beethovenstraat, werkzaamheden ter voorbereiding van de aansluiting van de Noord/Zuidlijn op station Zuid. De wegindeling ter hoogte van de Beethovenstraat wordt tijdelijk aangepast. Ook wordt er een bouwweg aangelegd en het fietspad iets verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart 2009.

Bouwaanvraag
Voor het oprichten van een kunstwerk op zendmast aan de Barbara Strozzilaan 251 is een bouwvraag ingediend (W01/0687-2008). Verder is een aanvraag ingediend (W01/0699-2008) voor het veranderen van de entree van nummers 340 t/m 342. in de Barbara Strozzilaan.
Op het terrein Beethovenstraat t.h.v. zuidwesthoek Beatrixpark is een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage W01/0695-2008. Alle stukken liggen ter inzage bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (zie onder).
Voor het G. Mahlerplein 50 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van reclame aan de voorgevel. Deze aanvraag (BVG/1883/08) ligt gedurende twee weken ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. De bouwaanvragen v.w.b. de De Boelelaan 1117 en 1118 (resp. W01/0666-2008 en W01/0665-2008) liggen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, uitsluitend na tel. (020 – 5513420/484) afspraak). Gedurende de termijn van zes weken (19 februari) kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen via DMB, Postubs 922, 1000 AX Amsterdam.

Kabelbrug
Dit is bestemd voor de bekabeling maar ook voor voetgangers toegankelijk. Lees op www.vriendenbeatrixpark.nl de zienswijze tegen een verzoek om vrijstelling voor het oprichten van dit viaduct dat het bestuur van de Vrienden van het Beatrixpark heeft ingediend.

Geen zienswijze
Met betrekking tot de aanleg van de Boelesloot is geen zienswijze ingediend tegen dit ontwerpbesluit (W09/0010-2008).

Thomaskerk
Op dinsdag 20 januari speelt Olga Mustafaeva (piano) in de Thomaskerk. Prinses Irenestraat 36, aanvang 12.30 uur. Voorts is de Thomaskerk een ‘zingevingsoffensief’ gestart op Zuidas, zie: http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2009/01/kerk_zuidas.htm

Het volgende weekbericht is er weer op 22 januari 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomst is de thema/discussieavond (zie agenda): 21 januari. Overige bijeenkomsten, onder voorbehoud, 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.