Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 2

Bomenverordening

Het BPZ heeft zich aangesloten bij het commentaar dat door Bomenridder Bruce Cohen is gemaakt op het concept bomenverordening (zie website).

 

Subsidie BPZ

Het Dagelijks Bestuur van ZuiderAmstel heeft ons bericht dat er een fout is geslopen in de besluitvorming omtrent de overheveling van het overschot subsidie voor het BPZ 2007 naar 2008. In tegenstelling tot het bericht in het Stadsblad van 16 januari zal het overschot wél worden overgeheveld.

 

Bert Haanstra in het Thomastheater

Zaterdag 19 januari begint vanaf 10.00 uur een doorlopende voorstelling van films van Bert Haanstra. De dag wordt afgesloten (16.25 uur) met een gesprek met Frits Abrahams, columnist van NRC en Jan Blokker jr., historicus en publicist. Voor meer informatie zie: www.thomaskerk.nl. Reserveren via 06 198 95 96. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.

 

Raadsvergadering 22 januari

Op dinsdag 22 januari zal de reparatieherziening van het bestemmingsplan Buitenveldert 2001 in de stadsdeelraad worden besproken. Tevens komt het rapport van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam over het Multifunctioneel Centrum (MFC) aan de orde. De vergadering hierover van 29 januari is geannuleerd.

 

Discussiebijeenkomst 23 januari

Op woensdag 23 januari organiseert het BPZ een discussieavond met als onderwerp Stedelijkheid in de Zuidas: realiteit of illusie? Sanne van den Eijkhof wijdde haar afstudeerscriptie in de Sociale Geografie aan dit onderwerp en zal hierover een presentatie houden. Tevens zal Ruwan Aluvihare, hoofd-ontwerper van de openbare ruimte in de Zuidas een korte presentatie houden en deelnemen aan de discussie. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Hoekzaal Multifunctioneel Centrum, A.J. Ernstzoonstraat 112, Amsterdam. Deze bijeenkomst vervangt de reguliere vergadering van het Bewonersplatform Zuidas.

 


Oprichting Expat Center op de Zuidas

Vanaf het voorjaar van 2008 kunnen buitenlandse werknemers op één locatie in Amsterdam hun verblijfsvergunning ophalen én zich inschrijven bij de gemeente Amsterdam of Amstelveen. Het Expat Center is een proef op initiatief van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de IND. De gemeente Amstelveen neemt ook deel aan de pilot. Staatssecretaris Albayrak opent het Expat Center.

 

Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

Woensdag 6 februari wordt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie opnieuw besproken in de vergadering van de Raadscommissie Verkeer en Vervoer etc. van de Centrale Stad. Meer informatie volgt.

 

Voorkómen van barrières van fietsers

Op donderdag 14 februari 2008 wordt een bijeenkomst gehouden over de vraag hoe gemeenten barrières voor fietsers kunnen voorkómen. Locatie nabij Utrecht CS, kosten; gratis. Voor meer informatie zie: www.fietsberaad.nl

 

Woonvisie Amsterdam

Het college van B&W heeft begin december het concept van de nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin komt ook de Zuidas ter sprake. U kunt uw zienswijze kenbaar maken tot 22 januari 2008. U vindt het stuk op de website van de dienst wonen, www.wonen.amsterdam.nl

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 24 januari 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

 

Lees verder over: Weekberichten.