Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 20

Van den Berg vertegenwoordigt Rijk bij Zuidas
De voorzitter van het college van bestuur van de TU in Delft, Dirk Jan van den Berg, is de nieuwe vertegenwoordiger namens het Rijk voor het prestigieuze Zuidasproject in Amsterdam. Hij moet op verzoek van het kabinet haalbare varianten in kaart brengen voor het miljardenproject.
 Zie ook het VROM persbericht.

Bijeenkomst herinrichting Europaplein
Op 15 juni a.s. vindt er een participatiebijeenkomst plaats over de
herinrichting van het oostelijk deel van het Europaplein.

Startbesluit Strawinsky in raadscommissie
4 juni  Aanvang 20.00 uur.Vaststelling in de Stadsdeelraad: 23 juni.

Filosofie op de Zuidas
woensdag 17 juni 2009, 16:00 uur
Onderstromen van de actualiteit
Onder de titel De kredietcrisis: een hypotheek op de toekomst trapt VU-filosoof Ad Verbrugge een nieuwe serie activiteiten af in samenwerking met Amsterdam Bright City en de Faculteit Wijsbegeerte VU. Iedere maand een filosofische discussie over wetenschap en maatschappij.
Amsterdam, Zuidas – Het Grand Café , Claude Debussylaan 2-8

Trimp & van Tartwijk verliest kort geding
Onderaannemer Trimp & van Tartwijk heeft een kort geding tegen Rabo Vastgoedgroep verloren. Het bedrijf eiste dat RABO Vastgoedgroep betalingen zou verrichten voor een project aan de Amsterdamse Zuidas.

Metro gaat op 27 augustus over op ov-chipkaart
Per 27 augustus verdwijnt de strippenkaart uit de Amsterdamse metro.

Geen metro’s naar Zuid
In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen metro’s tussen de stations Duivendrecht en Zuid.

Inspraak OV Amsterdam
Op dit moment verzorgt het GVB het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. De vergunning daarvoor loopt tot eind 2011. Voor de nieuwe vergunning wordt een Programma van Eisen opgesteld. U kunt tot en met 20 juni 2009 uw inspraakreactie geven op het ontwerp Programma van Eisen. Bouw mee aan (nog) beter OV

Lift Lijn 5, Station Zuid, gelukkig 12 juni weer in gebruik

Navraag bij het Projectbureau leerde ons dat de lift in principe gerepareerd is, echter deze week nog door het Liftinstituut getest moet worden zodat hij de week daarna weer in gebruik genomen kan worden.

 

Open dag Noord/Zuidlijn zaterdag 6 juni
Op zaterdag 6 juni kan het publiek een kijkje komen nemen achter de hekken op de bouwplaatsen van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, ook op het Europaplein.

De commissie Veerman heeft geadviseerd de lijn af te bouwen.

 

Inspraak De Mirandastrook
Het afgelopen jaar heeft stadsdeel Zuideramstel gewerkt aan een nieuw
Projectbesluit voor het gebied De Mirandastrook. Het Projectbesluit is een stedenbouwkundige studie en geeft randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting en invulling van het terrein, inclusief de aansluiting op de omgeving.

Bekendmakingen uit uw postcodegebied in uw mailbox
Zuideramstel is aangesloten op Overheid.nl. Dit houdt in dat bewoners en bedrijven via een zogenaamd e-mailalert wekelijks op de hoogte kunnen worden gehouden van aangevraagde en verleende vergunningen in hun postcodegebied
.
 

Wat heeft de burger aan de WOB?

Seminar over de ten uitvoerlegging van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Locatie: “Vrijburg”, Diepenbrockstraat 46, 1077 WE Amsterdam. Tijdstip: Vrijdag 12 juni van 13.00 tot 17.00 uur.Toegang gratis, aanmelding gewenst tel: 020-6620389, e-mail: d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

 

AMvB Ruimte: Kabinet legt ruimtelijk beleid vast
De Ministerraad heeft vrijdag 29 mei op voorstel van minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu ingestemd met het ontwerp voor de Amvb Ruimte. Deze Algemene maatregel van bestuur bevat alle ruimtelijke beleidskaders van het Rijk en vormt het sluitstuk van rijkszijde van het nieuwe stelsel van ruimtelijke ordening, zoals dat vorig jaar met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking is getreden. De rijksbelangen zullen nu veel directer doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming en minder bestuurlijke drukte. (Persbericht ministerie VROM)
 

 

 

Het volgende weekbericht er weer op 11 juni 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomst vindt plaats op 24 juni (Rekenkamer).

 

 

Lees verder over: Weekberichten.