Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 20

Nieuwbouw St. Nicolaas
Op de hoek van de Beethovenstraat en de Prinses Irenestraat komt de nieuwbouw van het St. Nicolaaslyceum. De school aan de Zuidas heeft rond de 1000 leerlingen. 
Het huidige gebouw van het St. Nicolaaslyceum staat verderop aan de Irenestraat. Als de nieuwbouw klaar is, wordt het oude schoolgebouw gesloopt en wordt de grond bij het Beatrixpark getrokken, dit ter compensatie van de locatie in het park waar het nieuwe hoofdkantoor van AKZO NOBEL gebouwd zal worden. De oude schoolkapel met zijn opvallende ronde vorm (restaurant As) blijft behouden. De nieuwbouw van het Nicolaas maakt deel uit van het project Beethoven. Er komen in dit gebied woningen, kantoren, een museum en een ondergrondse parkeergarage.

Bijeenkomst Amstelveenlijn (lijn 51)
Op 3 juni vindt er een bijeenkomst over de Amstelveenlijn plaats.
Het projectbureau Amstelveenlijn heeft een plan gemaakt om de huidige sneltramlijn 51 om te bouwen naar de metro.
Aanvang 18.30 uur. Locatie Chr. Scholengemeenschap, de Cuserstraat 3. Aanmelden op: bijeenkomst@amstelveenlijn.nl

Philips dagvaardt verdachten vastgoedfraude
Het Philips Pensioenfonds gaat binnen twee weken een groep verdachten uit de vastgoedfraudezaak dagvaarden in een poging de schade te verhalen. Het pensioenfonds schat de schade op minstens euro 165 mln inclusief rente.
Voor Philips staan drie vastgoedtransacties centraal in de poging de schade te verhalen. Dat betreft o.a. de aankoop van de kantoor- en appartementtorens Eurocenter en Symphony op de Amsterdamse Zuidas. Het pensioenfonds meent hier beide keren een ‘veel te hoog bedrag’ voor te hebben betaald.

Werkzaamheden Beethovenstraat
Afsluiting vier avonden/nachten tussen 20.00 en 06.00 uur. In de week van maandag 31 mei wordt de Beethovenstraat, ter hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor de Noord/Zuidlijn, vier nachten afgesloten voor autoverkeer stad-in.
Werkzaamheden
Er worden damwanden verwijderd. Dit levert geen hinder op voor de omgeving.

Dag van het Park en Smaakmarkt in Amstelpark
Zondag 30 mei is de landelijke ‘Dag van het Park’. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn er tal van activiteiten in het Amstelpark, aan de Europaboulevard in Stadsdeel Zuid. Dit jaar wordt op dezelfde dag de Smaakmarkt georganiseerd. De Dag van het Park wordt elk jaar op de laatste zondag van mei georganiseerd om aandacht te vragen voor het groen in de stad. Veel steden in Nederland doen hieraan mee.

Sloop dreigt voor Fortis-pand aan Rokin

Het kantoorgebouw werd midden jaren tachtig gebouwd voor Mees Pierson. Tien jaar geleden werd het complex het hoofdkantoor van Fortis Nederland. Fortis zal vanwege de fusie met ABN Amro in de loop van 2011 verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan aan de Zuidas. Een en ander houdt verband met de ambitie van de gemeente om het Damrak en het Rokin tot ‘de rode loper’ van de stad te maken. Een groot kantoor met een omvang van ruim 10.000 m2 past niet in die plannen. Dan is sloop een optie.

Kom 5 juni kijkje nemen in VU-gebouw in aanbouw
Op de Dag van de Bouw, zaterdag 5 juni, kan het publiek een kijkje nemen in Initium, het nieuwe gebouw in aanbouw van de Vrije Universiteit aan de Buitenveldertselaan. Op 5 juni worden tussen 10 en 16 uur rondleidingen georganiseerd door het gebouw in aanbouw. Er zullen presentaties, informatiepanelen en materialenmonsters te zien zijn, zodat bezoekers zich een beeld kunnen vormen van hoe het gebouw en de inrichting er uit komen te zien.
De bouwplaats is te bereiken via de toegang aan de Buitenveldertselaan en via het binnenterrein van de VU. Er is parkeergelegenheid op het binnenterrein, waarvan de entree ligt aan de Boechhorststraat. Voor meer informatie en om u aan te melden voor de dag van de bouw kunt u contact opnemen met Mariska van der Leij T 020 5982599, E m.van_der_leij@dienst.vu.nl

Openluchtconcert op Gustav Mahlerplein
Het VU Orkest brengt verschillende Amerikaanse componisten ten gehore waaronder Bernstein, Copland en Gershwin. Na afloop vinden er jamsessies plaats op het podium van Amsterdam Bright City. Locatie concert: Gustav Mahlerplein
Locatie jamsessies: Amsterdam Bright City, 24 juni 2010. Tijdstip jamsessies: 19.00 – 20.30 uur. Voor beide geldt: toegang gratis.

BEELDENTENTOONSTELLING ‘ONS SOORT MENSEN’.
Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

Bouw in Amsterdam valt stil

Zonder ingrijpen van de rijksoverheid valt de bouw in Amsterdam volledig stil. Die noodkreet slaakt wethouder van Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest, die worstelt met grote financiële tekorten. Door het instorten van de kantorenmarkt drogen de gelden op waarmee de stad de voorbije jaren bouwprojecten financierde. Van Poelgeest wil geld weghalen bij woningcorporaties, maar ook zij maken moeilijke tijden door. De GroenLinkswethouder hoopt dat de corporaties meer inkomsten gaan verkrijgen uit hogere huren, maar hiervoor is landelijke wetgeving nodig. Of die er komt, is de vraag: ”Ik merk weinig urgentie bij het rijk. Maar als er niks gebeurt, wordt er op lange termijn, over een jaar of vijf, niet meer gebouwd. Dat probleem speelt ook in andere steden.”

Akkoord over aanpak leegstand kantoren

Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Gezaghebbende vertegenwoordigers van beleggers, ontwikkelaars, huurders, het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeentes Amsterdam en Heerlen onderkennen dat zij hier hun verantwoordelijkheid voor moeten nemen. De afspraken worden voor september 2010 uitgewerkt in een gezamenlijk Actieprogramma.
Zie ook de visie van het IVBN

Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de kantorenmarkt op Zuidas, mevr. Dr. L.B. Janssen (UvA) en een medewerker van Jones Lang Lasalle zullen in dit verband een voordracht verzorgen, na de pauze is er gelegenheid voor vragen en discussie
Datum: donderdag 10 juni. Tijdstip van 19.30 – 21.30 uur. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

 

Lees verder over: Weekberichten.