Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 20

Gemeenteraad

Op 25 en 26 juni vindt besluitvorming over Zuidas plaats in de gemeenteraad. De agenda is nog niet beschikbaar. De besluitvorming Zuidas is gesplitst in twee delen. Het eerste deel komt tijdens deze vergaderingen aan de orde en betreft de Visie Zuidas en de daaraan gerelateerde stedenbouwkundige onderwerpen. Het tweede deel wordt ter besluitvorming voorgelegd na het zomerreces en betreft vooral het financiële deel en de risicoallocatie van de prospectus. De vergadering is via internet te volgen. Zie: www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad#

Het BPZ heeft in verband met deze besluitvorming besloten de eigen vergadering van 26 juni te laten vervallen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden op de publieke tribune plaats te nemen. Gezien het grote belang van deze besluitvorming zou het goed zijn als de publieke tribune geheel gevuld is met betrokken burgers!

 

Winnaar Geest van de Plek

Uit de zeven kunstenaarsontwerpen voor Zuidasvoorstellen is op 29 mei Patty Groot Bleuminks inzending, Het Vogelkantoor, als winnaar naar voren gekomen. Volgens het juryrapport vertoont het Vogelkantoor grote overeenkomsten met de kantoortorens van Zuidas. Net als de mensen bevolken duizenden vogels gedurende een beperkte periode hun `kantoor’, waar zij hun onzichtbare arbeid verrichten. De gaten in het kantoor zijn afgestemd op een populatie gierzwaluwen. Net als de Zuidas-employé vliegen de vogels met gemak op en neer naar Parijs voor de lunch.

De winnaar mag haar ontwerp verder uitwerken tot een schetsontwerp, dat mogelijk tot uitvoering zal komen. Zie voor alle ontwerpen: www.virtueel-museum.nl/zuidas/

 

Ontwikkeling Beethoven

De vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft een brief gestuurd waarin protest wordt aangetekend tegen de voorliggende plannen. Zie voor de tekst onze website.

 

Thomaskerk en Thomastheater

Op vrijdag 20 juni vindt om 17.00 uur een gesprek plaats met Ellen Vogel in het Thomastheater. Vooraanmelding verplicht, zie www.thomaskerk.nl. Het eerstvolgende lunchconcert vindt plaats op 24 juni. Werken van Schumann en Dvorak worden gespeeld. Omdat dit concert het seizoen afsluit, is er daarna de gelegenheid een glaasje te heffen. Aanvang 12.30 uur. Prinses Irenestraat 36.


Zomerfeest op het Zuidplein

Op 27 juni wordt voor de vijfde keer het Zuidas Zomerfeest gevierd aan het Zuidplein. Hoogtepunt is het optreden van Wolter Kroes, rond 19.30 uur. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom in WTCCafé de Blauwe Engel.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering op woensdag 10 september.

Het volgende weekbericht is er weer over TWEE weken op donderdag 3 juli 2008.

 

Lees verder over: Weekberichten.