Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 21

Amsterdam in topvijf beste bedrijfslocaties

In 2006 kwam Amsterdam op de zesde plaats van beste bedrijfslocaties in Europa te staan. Dit jaar steeg Amsterdam één plaats en komt daarmee in de topvijf te staan.

 

Debatavond

Maandag 15 oktober wordt op initiatief van Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) in de Zuiderkerk met stadsbewoners gepraat over de koers van de stad. Vragen waarover gediscussieerd wordt met functionarissen van de DRO zijn bijvoorbeeld: Wat houden de verschillende onderzoeken naar de betekenis van Amsterdam voor de Noordvleugel van de Randstad eigenlijk in? Is er sprake van sturing of regie?

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Tot 20.15 uur is er de gelegenheid de tentoonstelling Bestemming AMS te bezichtigen. Adres: Zuiderkerkhof, Amsterdam.

 

Voorbereidingsbesluit Parkrand

De gemeenteraad heeft 19 september jongsleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).

 

Oprichtingsvergunning

Tot 15 november ligt op het stadsdeelkantoor ter inzage de definitieve beschikking van een oprichtingsvergunning voor de ABN/Amrobank. Het betreft het kantoorgebouw aan de Gustav Mahlerlaan 10. Behandelnummer W01/6897 DMB 2006. Inzage tot 15 november bij het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel en bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht 020 – 5513 419/5513 427.

 

Ontwerpbeschikking

Tot 22 november ligt op het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel de ontwerpbeschikking van aanvrager KPN ter inzage. Het betreft een revisievergunning met behandelnummer W01/9470 DMB 2007. Inzage tot 22 november bij het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel en bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht 020 – 5513 419/5513 427.

 

Groengebied Schinkel

Het conceptontwerp van het bestemmingsplan Groengebied Schinkel is opgesteld. Op dinsdag 30 oktober houdt de gemeente een inspraakavond in de Grote Zaal van het Frans Ottenstadion (IJsbaanpad 43). Aanvang 19.30 uur. Inzage in de plannen kan tot 21 november bij de stadsdeelkantoren aan de Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65. Bezwaarschriften, tevens tot 21 november, richten aan: stadsdeel Oud Zuid, afd. B&C, Economie en Ruimte, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

 

Living the city

In Platform 21 zal zaterdag 13 oktober om 16.00 uur een openingsperformance worden gehouden voor de expositie Living the city. Prinses Irenestraat 19.

 

Grondmetingen Beatrixpark

Van 15 oktober tot 15 november wordt er gedurende drie werkdagen geotechnisch onderzoek door de firma Fugro uitgevoerd in het Beatrixpark. Dit om de bodemgesteldheid vast te stellen in verband met de ontwikkelingen van het project Beethoven aan de Zuidas.

 

Marathon van Amsterdam
Op zondag 21 oktober wordt voor de 32e keer de Amsterdam Marathon gehouden. Net
als voorgaande jaren is de start in het Olympisch Stadion en voert het parcours
door de Stadsdelen Oud-Zuid en Buitenveldert.

 

Stadsregiovergadering 23 oktober

In deze vergadering komt de regionale O.V-visie ter sprake en waarschijnlijk ook de subsidie Zuidas. Details volgen later.

 

Actie behoud Eikenbos

Op donderdag 25 oktober worden op initiatief van de Vereniging van Parken Buitenveldert in het Multifunctioneel Centrum de plannen van het Gijsbrecht van Aemstelpark doorgenomen. Vooral de wijzigingsplannen voor het Eikenbos (het Bos) en de eventuele gevolgen worden besproken. Tijdstip wordt nader bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.parkenbuitenveldert.nl.

 

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

De bouwaanvraag voor het oprichten van luchtschermen aan de A-10 ter hoogte van de Beethovenstraat/Europaboulevard is aangevraagd. Kenmerk: W01/0571-2007

Het bouwplan met betrekking tot het vergroten van de polikliniek van het Vumc ligt ter inzage. Kenmerk: W01/0283-2007

Het ontwerpbesluit van Gustav Mahlerlaan 14 kent een afwijking van de bouwvergunning, te weten verandering en vergroting kantoorgebouw. Kenmerk: W01/0059-2005

Deze aanvragen zijn tussen 9.00 en 12.00 uur in te zien op Weesperplein 4, kamer 322. Of na telefonische afspraak: 020 – 5513 419/5513 427.

 

Problemen website

De bewonersplatform-website is vanaf heden alleen leesbaar, maar kan tijdelijk niet worden ge-update. Onze excuses hiervoor. Er wordt aan gewerkt.

 

Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.

Het volgende weekbericht is er weer op dinsdag 16 oktober 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.